Trimepect

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Trimepect 60 szt., tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

Trimetazidine dihydrochloride

27.75 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia. Po podaniu doustnym osiąga Cmax po ok. 5 h. Stan stacjonarny stężenia we krwi jest osiągany po 60 h i utrzymuje się przez cały okres leczenia. Pokarm nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne preparatu. Trimetazydyna wiąże się z białkami osocza w ok. 16%. Wydalana jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej. Średni T0,5 wynosi ok. 7 h u zdrowych ochotników i 12 h u pacjentów w wieku >65 lat.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2 razy na dobę podczas posiłków. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), w tym pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka wynosi 1 tabl. rano, podczas śniadania. Leku nie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Tabl. należy połykać w całości podczas posiłków.

Wskazania

Terapia skojarzona u dorosłych w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na trimetazydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe. Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Środki ostrożności

Lek nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów dusznicy bolesnej, ani też do leczenia początkowego niestabilnej dusznicy bolesnej czy zawału mięśnia sercowego (zarówno w okresie poprzedzającym hospitalizację, jak i w pierwszych dniach jej trwania). Jeśli podczas leczenia trimetazydyną wystąpi napad dusznicy bolesnej, należy dokonać ponownej oceny zmian w naczyniach wieńcowych (wykonując badanie tych naczyń) i rozważyć zmianę sposobu leczenia (zmianę farmakoterapii, a w przypadku istnienia wskazań, wykonanie rewaskularyzacji). Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Wystąpienie zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, powinny prowadzić do definitywnego odstawienia trimetazydyny. Przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa. Należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek i w podeszłym wieku powyżej 75 lat (zwiększona ekspozycja). Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (brak doświadczeń). Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, ból głowy; ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty; wysypka, świąd, pokrzywka; astenia. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia; niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Częstość nieznana: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia; zaburzenia snu (bezsenność, senność); zaparcia; ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy; agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa; zapalenie wątroby.

Ciąża i laktacja

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w ciąży. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Uwagi

Obserwowane podczas stosowania leku zawroty głowy i senność mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie zgłaszano interakcji z innymi lekami. Trimetazydynę można stosować jednocześnie z heparyną (w tym z jej solą wapniową), lekami z grupy antagonistów witaminy K, lekami stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem acetylosalicylowym, lekami β-adrenolitycznymi, lekami blokującymi kanał wapniowy i glikozydami napastnicy.

Cena

Trimepect, cena 100% 27.75 zł

Preparat zawiera substancję: Trimetazidine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."