Tretoskin

1 kaps. elastyczna zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tretoskin 30 szt., kaps. elast.

Isotretinoin

119.54 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwtrądzikowy z grupy retinoidów. Hamuje aktywność gruczołów łojowych, wpływając na zmniejszenie liczby bakterii  Propionibacterium acnes w obrębie przewodu wyprowadzającego gruczołu łojowego. Ponadto lek zmniejsza wielkość gruczołów łojowych oraz wywiera miejscowe działanie przeciwzapalne. Wchłanianie tretynoiny podanej doustnie jest zmienne, przy czym podanie z pokarmem dwukrotnie zwiększa jej biodostępność. Wiązanie z białkami osocza wynosi 99,9%. Lek osiąga w naskórku stężenia stanowiące 50% stężenia w surowicy. Jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy cytochromu P-450 oraz wydalany z moczem i kałem. T0,5 izotretynoiny wynosi 19 h; T0,5 głównego metabolitu - 29 h.

Dawkowanie

Leczenie prowadzi się pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu układowo działających retinoidów. Doustnie. Dorośli, w tym młodzież i pacjenci w podeszłym wieku: początkowo 0,5 mg/kg mc./dobę. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, dla większości pacjentów wynosi ona 0,5-1 mg/kg mc./dobę. Remisja zależy od dawki skumulowanej; dawki powyżej 120-150 mg/kg mc./dobę nie przynoszą korzyści terapeutycznych. Czas leczenia zależy od dawki dobowej. Zazwyczaj leczenie trwa 16-24 tyg. U większości pacjentów objawy trądziku ustępują po jednym cyklu leczenia. W razie wyraźnego nawrotu choroby można rozważyć kolejny cykli z taką samą dawką dobową i dawką skumulowaną, podaną nie wcześniej niż po 8 tyg. od zakończenia poprzedniego cyklu. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek leczenie rozpoczyna się od mniejszej dawki (np. 10 mg na dobę), którą następnie zwiększa się do 1 mg/kg mc./dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. U pacjentów nietolerujących zalecanego dawkowania leczenie kontynuuje się, podając najmniejszą tolerowaną dawkę. Wiąże się to z wydłużeniem czasu leczenia oraz większym ryzykiem nawrotu choroby. Leczenie największą tolerowaną dawkę przez pacjenta pozwala uzyskać największą skuteczność leczenia.

Wskazania

Ciężkie postaci trądziku pospolitego (trądzik guzkowy, skupiony, trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn) oporne na leczenie antybiotykami działającymi układowo oraz lekami stosowanymi miejscowo.

Przeciwwskazania

Ciąża i okres karmienia piersią, ponadto leku nie należy stosować u kobiet w wieku rozrodczym, mogących  zajść w ciążę (o ile nie są spełnione rygorystyczne warunki dotyczące stosowania antykoncepcji). Nadwrażliwość na izotretynoinę, olej sojowy lub inny składnik preparatu. Niewydolność wątroby. Znaczna hiperlipidemia. Hiperwitaminoza A. Jednoczesne stosowanie tetracyklin.

Środki ostrożności

U kobiet w wieku rozrodczym, mogących zajść w ciążę, należy podczas leczenia i w ciągu co najmniej 1 miesiąca po jego zakończeniu oraz 1 miesiąca przed jego rozpoczęciem stosować skuteczną antykoncepcję. Przed i w trakcie leczenia oraz po 5 tyg. od jego zakończenia należy przeprowadzić testy ciążowe - leku nie wolno stosować, jeśli wynik testu będzie dodatni. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, wszystkich pacjentów leczonych retynoidami stosowanymi doustnie należy poddawać obserwacji w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych depresji i w razie konieczności zalecić im odpowiednie leczenie. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z depresją w wywiadzie. Podczas leczenia oraz w okresie do 5-6 miesięcy po jego zakończeniu należy unikać agresywnej, chemicznej dermabrazji oraz leczenia skóry laserem (ryzyko blizn, przebarwień i odbarwień). Co najmniej 6 miesięcy od zakończenia terapii nie należy stosować depilacji z użyciem wosku (ryzyko nadmiernego złuszczenia skóry). Należy unikać ekspozycji na UV, w tym na promieniowanie słoneczne (wskazane stosowanie preparatu z filtrem SPF wynoszącym co najmniej 15). Należy unikać jednoczesnego stosowania izotretynoiny z miejscowo stosowanymi lekami keratolitycznymi lub preparatami złuszczającymi stosowanymi w leczeniu trądziku (ryzyko nadmiernego podrażnienia skóry). Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych (np. rumień wilopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Jeśli podejrzewa się wystąpienie takich reakcji należy przerwać stosowanie izotretynoiny. U niektórych pacjentów może wystąpić pogorszenie widzenia w ciemnościach, czasami objaw ten może pojawić się nagle; zaleca się konsultację okulistyczną, może być konieczne odstawienie leku. Pacjenci, u których pojawia się łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe muszą natychmiast zaprzestać stosować lek. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby; w przypadku długotrwałego i klinicznie istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. U pacjentów z niewydolnością nerek leczenie rozpoczyna się od mniejszej dawki i stopniowo ją zwiększa do maksymalnej tolerowanej. U pacjentów z cukrzycą, chorobą alkoholową, otyłością oraz u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu lipidów może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia lipidów i glukozy we krwi. W przypadku wystąpienia nie dającej się wyrównać hipertriglicerydemii, objawów zapalenia trzustki, ciężkiej biegunki, łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego lub ciężkich reakcji alergicznych leczenie należy przerwać.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zapalenie czerwieni warg, zapalenie skóry, suchość skóry, miejscowe złuszczanie naskórka, świąd, wysypka rumieniowa, nadwrażliwość skóry (ryzyko urazu w wyniku tarcia), zapalenie powiek, zapalenie spojówek, suchość oka, podrażnienie oka, bóle mięśni i stawów, ból pleców (zwłaszcza u młodzieży), niedokrwistość, zwiększone OB, małopłytkowość, nadpłytkowość, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi, zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości. Często: ból głowy, neutropenia, krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa, zapalenie jamy nosowo-gardłowej, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, krwiomocz, białkomocz. Rzadko: depresja, nasilenie objawów depresji, skłonność do agresji, lęk, zmiany nastroju, łysienie, reakcje nadwrażliwości (skórne reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne). Bardzo rzadko: zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwo, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, drgawki, senność, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zaćma, ślepota barw (zaburzenia widzenia barw), nietolerancja soczewek kontaktowych, zmętnienie rogówki, pogorszenie widzenia w ciemności, zapalenie rogówki, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (objaw łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego), światłowstręt, upośledzenie słuchu, zapalenie naczyń (np. ziarniniak Wegenera, alergiczne zapalenie naczyń), skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z astmą), chrypka, zapalenie okrężnicy, zapalenie jelita krętego, suchość błony śluzowej gardła, krwotoki z przewodu pokarmowego, krwawa biegunka, choroba zapalna jelit, nudności, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zapalenie kłębuszkowe nerek, cukrzyca, hiperurykemia, trądzik piorunujący, zaostrzenie objawów trądziku (nawrót), rumień twarzy, osutka, zaburzenia włosów, hirsutyzm, dystrofia paznokci, zanokcica, reakcje nadwrażliwości na światło, ziarniniak ropotwórczy, przebarwienia skóry, zwiększona potliwość, zapalenie stawów, wapnica (zwapnienie więzadeł i ścięgien), przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych, wyrośle kostne (nadmierne kostnienie), zmniejszenie gęstości kości, zapalenie ścięgien, limfadenopatia, zakażenia skóry i błon śluzowych bakteriami Gram-dodatnimi, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi, nadmierne tworzenie ziarniny, złe samopoczucie. Częstość nieznana: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Ciąża i laktacja

Stosowanie w ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane (lek teratogenny), w okresie karmienia piersią przeciwwskazane.

Uwagi

Przed leczeniem i po miesiącu od jego rozpoczęcia, a następnie w odstępach 3-miesięcznych należy kontrolować aktywność aminotransferaz oraz stężenie lipidów w surowicy (na czczo). Pacjenci leczeni izotretynoiną nie powinni być dawcami krwi zarówno w trakcie leczenia, jak i przez miesiąc po jego zakończeniu. Ze względu na ryzyko nagłego pojawienia się pogorszenia widzenia w nocy należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Pacjentom należy zalecić stosowanie maści lub kremów nawilżających oraz balsamów do ust w trakcie leczenia izotretynoiną. W trakcie terapii może wystąpić nietolerancja soczewek kontaktowych.

Interakcje

W połączeniu z innymi preparatami witaminy A zachodzi ryzyko hiperwitaminozy (nie stosować łącznie), a z tetracyklinami - ryzyko wystąpienia zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (unikać łączenia tych leków z preparatem).

Cena

Tretoskin, cena 100% 119.54 zł

Preparat zawiera substancję: Isotretinoin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."