Tranxene®

1 kaps. zawiera 5 mg lub 10 mg soli dwupotasowej klorazepatu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tranxene® 30 szt., kaps.

Clorazepate dipotassium

32.14 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna benzodiazepiny o działaniu przeciwlękowym. Lek zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, ma działanie uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe. Klorazepat jest specyficznym agonistą receptorów należących do GABA-omega kompleksu, który reguluje otwarcie kanału chlorkowego. Po podaniu doustnym 80% leku ulega w żołądku dekarboksylacji do desmetylodiazepamu - aktywnego metabolitu, którego maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1 h, a T0,5 wynosi 30-150 h. Lek wiąże się z białkami osocza w 97%. Innym aktywnym metabolitem jest oksazepam. Lek i jego metabolity wydalane są z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę; dawkę stopniowo zwiększać, dawka terapeutyczna wynosi 5-30 mg na dobę, dawka maksymalna 30 mg na dobę. Dawkę dobową przyjmować raz na dobę, wieczorem. Lek w dawce 10 mg jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych; lek w dawce 5 mg: dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży w leczeniu leku są ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej. Dzieci powyżej 9 lat (tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych przez lekarza specjalistę): 0,5 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy, nie powinien przekraczać 8-12 tyg. włączając okres zmniejszana dawki. Podczas leczenia należy regularnie monitorować pacjenta w celu ewentualnego zmniejszenia dawki lub częstości podawania leku. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawienia, lek należy odstawiać ostrożnie, stopniowo zmniejszając dawkę dobową. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę zmniejszyć o 50%. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat należy stosować bardzo ostrożnie; u pacjentów z niewydolnością wątroby może wystąpić encefalopatia.

Wskazania

Krótkotrwałe stany lęku i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy. Zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany predeliryjne). Leczenie farmakologiczne jest wskazane tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są uciążliwe dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klorazepat lub inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność oddechowa. Zespół bezdechu sennego. Myasthenia gravis. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci poniżej 9 lat.

Środki ostrożności

Stosowanie preparatu może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu wysokich dawek, przy jednoczesnym stosowaniu leków psychotropowych, przeciwlękowych, nasennych, przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu oraz u pacjentów z uzależnieniem od innych leków lub substancji w wywiadzie. Po zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne: bezsenność, ból głowy, nasilony lęk, bóle mięśniowe, zwiększone napięcie mięśni, bardzo rzadko - drażliwość, pobudzenie, stan splątania, w wyjątkowych przypadkach - drżenia, omamy, drgawki. Należy na początku leczenia poinformować pacjenta, że czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy i nie przekraczać 4 do 12 tygodni, a także opisać dokładnie sposób zakończenia terapii, polegający na stopniowym zmniejszaniu dawki leku (od kilku dni do kilku tygodni). Podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek. W trakcie stosowania benzodiazepin mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe zachowanie się i inne zaburzenia zachowania (objawy te częściej występują u dzieci i osób w wieku podeszłym). Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy przerwać dalsze stosowanie leku. Benzodiazepin działających przeciwlękowo nie należy stosować w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych. Benzodiazepin nie należy stosować w monoterapii u pacjentów z depresją lub zaburzeniami lękowymi związanymi z depresją (mogą nasilać skłonności samobójcze). Podczas leczenia klorazepatem nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych. Benzodiazepiny należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i innych leków (w tym narkotyków) w wywiadzie, ponieważ są oni w grupie ryzyka wystąpienia uzależnienia fizycznego i psychicznego. Nie zaleca się stosować u pacjentów z psychozami. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością oddechową, niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z niewydolnością wątroby stosowanie benzodiazepin może spowodować encefalopatię. Nagłe zakończenie leczenia klorazepatem może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, zwłaszcza w przypadku długotrwałego leczenia, jak również podejrzewania uzależnienia od leku. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia takich objawów i zalecić stopniowe odstawianie leczenia ze zmniejszaniem dawki leku przez kilka tygodni. Jednoczesne stosowanie kilku benzodiazepin nie jest korzystne i może zwiększać ryzyko wystąpienia uzależnienia, zarówno jeśli wskazaniem do podawania leku jest jego działanie przeciwlękowe, jak i nasenne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8-godzinny sen po przyjęciu leku. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, należy unikać jednoczesnego stosowania benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, takie jak grudkowo-plamkowe oraz swędzące wysypki skórne; ból i zawroty głowy, uczucie znużenia, zaburzenia świadomości, ataksja, senność (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych; osłabienie, upadek (pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na wystąpienie działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy, osłabienie mięśni, które mogą prowadzić do upadków); zaburzenia poznawcze, takie jak osłabienie pamięci (niepamięć następcza), zaburzenia uwagi i zaburzenia mowy; spowolnienie reakcji psychicznych; u niektórych pacjentów (zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresja, pobudzenie, snopodobny zespół splątania, omamy, urojenia, gniew, koszmary senne, psychozy, nietypowe zachowanie i inne zaburzenia zachowania; grudkowo-plamkowe i swędzące wysypki skórne; zaburzenia libido; podwójne widzenie. Może wystąpić tzw. zespół z odbicia z bardziej nasilonym lękiem niż ten, który był wskazaniem do zastosowania leczenia. Długotrwałe leczenie (zwłaszcza stosowanie dużych dawek) może prowadzić do fizycznego uzależnienia i, w przypadku odstawienia leku, do wystąpienia objawów odstawienia; będą one bardziej gwałtowne, jeśli stosowano benzodiazepiny o krótkim okresie półtrwania, niż po benzodiazepinach z długim okresem półtrwania (kilka dni). Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Odnotowano przypadki nadużywania benzodiazepin. Podczas leczenia może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja. Ponadto zgłaszano przypadki następujących działań niepożądanych podczas stosowania benzodiazepin: zaburzenia emocji, zmniejszona czujność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wystąpienie amnezji, które może być związane z nietypowym zachowaniem.

Ciąża i laktacja

Należy unikać stosowania leku w I trymestrze ciąży. Leku w dużych dawkach nie stosować w III trymestrze ciąży lub podczas porodu - ryzyko hipotermii, hipotonii i zespołu zaburzeń oddechowych. U niemowląt, których matki długotrwale stosowały benzodiazepiny pod koniec ciąży mogą wystąpić objawy fizycznego uzależnienia, a w okresie pourodzeniowym może wystąpić zespół odstawienny. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być ograniczona podczas stosowania klorazepatu z powodu zaburzenia zdolności koncentracji, senności, niepamięci, zaburzenia funkcjonowania mięśni. Jednoczesne stosowanie innych leków może nasilać uspokajające działanie klorazepatu.

Interakcje

Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych benzodiazepin stosowanych przeciwlękowo i nasennie. Jednocześnie stosowane pochodne morfiny, w tym buprenorfina (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe), barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, uspokajające, leki przeciwhistaminowe działające na receptor H1, leki uspokajające inne niż benzodiazepiny, neuroleptyki, klonidyna i leki o podobnym działaniu mogą nasilać hamujące działanie klorazepatu na OUN. Jednoczesne stosowanie benzodiazepin z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilić euforię i prowadzić do łatwiejszego rozwoju uzależnienia psychicznego. Cyzapryd zwiększa wchłanianie benzodiazepin - powoduje przemijające zwiększenie działania uspokajającego. Jednoczesne stosowanie klozapiny zwiększa ryzyko zapaści z zatrzymaniem oddechu i (lub) czynności serca. Benzodiazepiny stosowane jednocześnie z lekami działającymi hamująco na płytkę nerwowo-mięśniową (kurara i jej pochodne, leki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych) wykazują działanie addytywne. Alkohol nasila działanie uspokajające benzodiazepin - należy unikać spożywania alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol.

Cena

Tranxene®, cena 100% 32.14 zł

Preparat zawiera substancję: Clorazepate dipotassium

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."