Tobrex®

1 ml kropli lub 1 g maści zawiera 3 mg tobramycyny. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy. Maść zawiera chlorobutanol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tobrex® but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Tobramycin

28.52 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu okulistycznego. Drobnoustroje wrażliwe: Gram-dodatnie tlenowe - Corynebacterium, Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę), Staphylococcus spp. koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę); Gram-ujemne tlenowe - Acinetobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Moraxella spp., Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa. Drobnoustroje oporne: Gram-dodatnie tlenowe - Staphylococcus (oporne na metycylinę), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus species.

Dawkowanie

Krople. W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się 1-2 krople do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co 4 h. W ciężkich przypadkach stosuje się 1-2 krople do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co 1 h, do uzyskania poprawy. Następnie należy lek stosować coraz rzadziej do zakończenia jego stosowania. Należy odpowiednio monitorować skuteczność leczenia. Zazwyczaj lek stosuje się 7-10 dni. Maść. W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się małą ilość (wałeczek ok. 1,5 cm) maści do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) 2-3 razy na dobę. W ciężkich przypadkach stosuje się małą ilość (wałeczek ok. 1,5 cm) maści do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu), co 3-4 h przez pierwsze 2 dni, a następnie 2-3 razy na dobę, do ustąpienia zakażenia. Należy odpowiednio monitorować skuteczność leczenia. Zazwyczaj lek stosuje się od 7 do 10 dni. Szczególne grupy pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek nie zostały ustalone. Stosowanie tobramycyny do oczu powoduje bardzo małe działanie ogólnoustrojowe. W przypadku jednoczesnego ogólnoustrojowego leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, w celu zapewnienia właściwego poziomu terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na monitorowanie całkowitego stężenia antybiotyku w surowicy. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku. Sposób podania. Po podaniu kropli zaleca się delikatne zamknięcie powieki i (lub) uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego. Po nałożeniu maści zaleca się delikatne zamknięcie powieki. W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp przynajmniej 5 min pomiędzy podaniem kolejnych leków. Maść do oczu należy stosować na końcu.

Wskazania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę, u dorosłych i dzieci w wieku ≥1 roku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tobramycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości w trakcie stosowania leku, należy przerwać jego przyjmowanie. Może występować krzyżowa nadwrażliwość na inne aminoglikozydy. Należy wziąć pod uwagę, że niektórzy pacjenci, u których występuje nadwrażliwość na tobramycynę mogą również wykazywać nadwrażliwość na inne miejscowo i (lub) ogólnie działające aminoglikozydy. U pacjentów poddanych ogólnemu leczeniu tobramycyną obserwowano występowanie ciężkich działań niepożądanych obejmujących neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Długotrwałe stosowanie leku może powodować nadmierne namnażanie się drobnoustrojów opornych, w tym grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia należy zastosować odpowiednie leczenie. Podczas leczenia zakażenia oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych. Maści do oczu mogą opóźniać gojenie się rogówki. Preparat w postaci kropli do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie. Ponadto powoduje on zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy pouczyć pacjentów, którym wolno nosić soczewki kontaktowe, aby wyjmowali je przed zakropleniem kropli i odczekali co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem.

Niepożądane działanie

Często: uczucie dyskomfortu w oku, przekrwienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, ból głowy, zapalenie rogówki, otarcie rogówki, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rumień powiek, obrzęk spojówek, obrzęk powiek, ból oka, zespół suchego oka, wydzielina z oka, świąd oka, nasilone łzawienie, pokrzywka, zapalenie skóry, utrata rzęs, bielactwo, świąd, suchość skóry. Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne oka, podrażnienie oka, świąd powiek, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, wysypka. Ciężkie działania niepożądane obejmujące neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność występowały u pacjentów otrzymujących ogólną terapię tobramycyną. U niektórych pacjentów możliwe jest pojawienie się nadwrażliwości na miejscowo stosowane aminoglikozydy.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie jest prawdopodobne, aby tobramycyna była wykrywalna w mleku ludzkim lub prowadziła do wystąpienia istotnych klinicznie działań u noworodka po miejscowym podaniu. Jednak nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Dlatego należy podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia dla matki.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po podaniu leku wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać do momentu uzyskania pełnej ostrości widzenia przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji w przypadku miejscowego podania do oka.

Cena

Tobrex®, cena 100% 28.52 zł

Preparat zawiera substancję: Tobramycin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."