Tianesal

1 tabl. zawiera: 12,5 mg soli sodowej tianeptyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tianesal 90 szt., tabl. powl.

Tianeptine sodium

47.92 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Działanie tianeptyny charakteryzuje się wpływem na lęk związany z depresją oraz wpływem na zaburzenia nastroju. Tianeptyna zajmuje pośrednie miejsce między lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco. Wykazuje działanie na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Tianeptyna nie wpływa na sen i czujność oraz nie działa na układ cholinergiczny (brak działań przeciwcholinergicznych). Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest szybkie i całkowite. Wiąże się z białkami osocza w ok. 94%. Tianeptyna w bardzo dużym stopniu metabolizowana jest w wątrobie w procesie β-oksydacji i N-demetylacji. Nie ulega biotransformacji przy udziale cytochromu P450. Jedynie 8% leku w postaci niezmetabolizowanej wydalane jest przez nerki. T0,5 wynosi 2,5 h, metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 w fazie eliminacji u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) oraz w grupie pacjentów z niewydolnością nerek wydłuża się o 1 h. U pacjentów z niewydolnością wątroby, uzależnionych od alkoholu, z marskością lub bez marskości wątroby, parametry farmakokinetyczne nie ulegają zmianie.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. (12,5 mg) 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), przed posiłkami. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: nie należy stosować. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów uzależnionych od alkoholu, z lub bez marskości wątroby. U pacjentów powyżej 70 rż. oraz w przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć do 2 tabl. na dobę.

Wskazania

Leczenie zespołów depresyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sól sodową tianeptyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W skojarzeniu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną. Należy odstawić tianeptynę przynajmniej 24 h przed zastosowaniem inhibitora MAO.

Środki ostrożności

Ze względu na wzrost ryzyka popełnienia samobójstwa w początkowym etapie leczenia, należy ściśle monitorować stan pacjenta. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania wyraźnej poprawy (do kilku tyg.). Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Są to pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub wykazujący znaczące tendencje samobójcze przed rozpoczęciem leczenia, którzy mają wyższe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych. Pacjenci i ich opiekunowie powinni być pouczeni, że w przypadku wystąpienia objawów nasilenia choroby, wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Gdy konieczne jest znieczulenie ogólne, należy powiadomić lekarza anestezjologa o stosowaniu tianeptyny. Lek należy odstawić na 24-48 h przed planowaną operacją. W przypadkach zabiegów nagłych, należy uważnie obserwować pacjenta w okresie pooperacyjnym. Podczas leczenia tianeptyną powinno się unikać przyjmowania alkoholu. Leku nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7-14 dni. Pacjentów z uzależnieniem od leków lub alkoholu w wywiadzie należy bardzo dokładnie obserwować w celu uniknięcia zwiększania dawki. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Nie należy stosować leku w leczeniu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Niepożądane działanie

Często: jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, omdlenie, drżenia, tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszność, ból żołądka, ból brzucha, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, ból mięśniowy, ból lędźwiowy, osłabienie, uczucie ściśniętego gardła. Niezbyt często: nadużywanie i uzależnienie od leku (w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie), wysypka grudkowo-plamista lub rumieniowa, świąd, pokrzywka. Częstość nieznana: hiponatremia, przypadki myśli lub zachowań samobójczych, stan splątania, omamy, zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy, trądzik, w wyjątkowych przypadkach zapalenie pęcherzowe skóry, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby (które w wyjątkowych przypadkach może być ciężkie).

Ciąża i laktacja

Zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Jeśli rozpoczęcie lub kontynuowanie leczenia tianeptyną okazuje się niezbędne podczas ciąży, monitorując noworodka należy wziąć pod uwagę farmakologiczny profil substancji czynnej. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Uwagi

U niektórych pacjentów może wystąpić obniżenie czujności. Należy zwrócić uwagę kierowcom i operatorom maszyn na możliwość wystąpienia senności.

Interakcje

Ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek lub zgonu, nie zaleca się stosowania tianeptyny z nieodwracalnymi inhibitorami MAO (iproniazyd).

Cena

Tianesal, cena 100% 47.92 zł

Preparat zawiera substancję: Tianeptine sodium

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."