Theraflu™ Zatoki Max

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Theraflu™ Zatoki Max 18 szt., tabl. powl.

Paracetamol,

Pseudoephedrine hydrochloride

2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, zmniejszający ilość wydzieliny oraz udrożniający przewody nosowe oraz ujścia zatok przynosowych. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn w OUN. Pseudoefedryna ma bezpośrednie i pośrednie działanie sympatykomimetyczne i jest skutecznym środkiem udrożniającym górne drogi oddechowe. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Przyjmowanie z posiłkiem zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Zastosowanie dużych dawek paracetamolu powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie i może prowadzić do jej uszkodzenia. T0,5 wynosi 1-4 h. Po podaniu doustnym, pseudoefedryna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Nie ulega metabolizmowi pierwszego przejścia. Cmax osiąga po 1-2 h po podaniu. Ok. 90% leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać w odstępach co 4-6 h. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 h, ani stosować więcej niż 8 tabl. w ciągu doby. Dzieci poniżej 12 lat: nie podawać. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Wskazania

Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: katar, zatkany nos, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka i ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia krwionośne, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu 2 tyg. po jego zakończeniu.

Środki ostrożności

Nie należy jednocześnie przyjmować innych preparatów zawierających paracetamol (ryzyko wystąpienia niewydolności wątroby) i (lub) sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lub leków stosowanych w przeziębieniu i grypie. Ze względu na szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby, paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (np. posocznica), zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, chorobą niedokrwienną serca, arytmią, nadciśnieniem, nadczynnością tarczycy, rozrostem gruczołu krokowego, cukrzycą, jaskrą, guzem chromochłonnym nadnerczy, pacjentów przyjmujących β-adrenolityki oraz inne leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, pacjentów z  niedoborem G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej oraz uzależnionych od alkoholu. Ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwiennego zapalenia jelita grubego związane z przyjmowaniem pseudoefedryny, w przypadku pojawienia się nagłego bólu w jamie brzusznej, krwawienia z odbytu lub innych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES)/zespołu odwracalnego skurczu naczyń mózgowych (RCVS), w przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast przerwać leczenie pseudoefedryną. Stosowanie leków zawierających pseudoefedrynę może powodować wsytąpienie ciężkich reakcji skórnych np. ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), w przypadku wystąpienia objawów należy odstawić lek. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Niepożądane działanie

Paracetamol. Bardzo rzadko: trombocytopenia, anafilaksja, reakcje nadwrażliwości skórnej (włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym), ciężkie reakcje skórne (takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby. Pseudoefedryna. Często: nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty. Niezbyt często: pobudzenie, niepokój (zwłaszcza ruchowy), bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (szczególnie u osób z niedrożnością ujścia pęcherza, np. rozrostem gruczołu krokowego). Rzadko: omamy, tachykardia, kołotanie serca (palpitacje), wzrost ciśnienia krwi (w dawkach terapeutycznych wpływ pseudoefedryny na ciśnienie krwi nie był klinicznie znaczący), wysypka, alergiczne zapalenie skóry (z lub bez cech ogólnoustrojowych np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy). Częstość nieznana: ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).

Ciąża i laktacja

W czasie ciąży nie należy przyjmować leku bez konsultacji z lekarzem. Ze względu na możliwy wpływ pseudoefedryny i wynikające z niego ryzyko dla rozwoju płodu, należy zachować ostrożność przy zalecaniu leku kobietom w ciąży. Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią. Pseudoefedryna przenika do mleka matki, jednak jej wpływ na dziecko karmione piersią nie jest znane. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących wpływu preparatu na płodność, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). W razie wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez kolestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne podawanie leku z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, sympatykomimetykami (np. leki obkurczające naczynia, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), furazolidonem, może czasami spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Przyjęcie leku w trakcie stosowania inhibitorów MAO (lub w ciągu 2 tyg. po zakończeniu terapii inhibitorami MAO), może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego. Pseudoefedryna może osłabiać działanie hipotensyjne leków takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, rezerpina, debryzochina, metyldopa, leki blokujące receptory α-adrenergiczne i β-adrenergiczne.

Preparat zawiera substancję: Paracetamol, Pseudoephedrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."