Tetmodis

1 tabl. zawiera 25 mg tetrabenazyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tetmodis 112 szt., tabl.

Tetrabenazine

600.65 zł 2019-04-05

Działanie

Tetrabenazyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin w zakończeniach neuronów presynaptycznych o.u.n. Skutkuje to zmniejszeniem stężenia monoamin, w tym dopaminy. Zmniejszenie stężenia dopaminy powoduje hipokinezę, prowadzącą do zmniejszeniem nasilenia pląsawicy. Tetrabenazyna odwracalnie i krótkotrwale wiąże się z pęcherzykowym transporterem monoamin (VMAT). Ma większe powinowactwo do VMAT2 (który transportuje monoaminy szczególnie w neuronach obwodowych i ośrodkowych), wskutek czego ma działanie krótkotrwałe i silnie obwodowe. Tetrabenazyna ma niski i zmienny stopień dostępności biologicznej. Wydaje się, że jest intensywnie metabolizowana w procesie metabolizmu pierwszego przejścia. Główny metabolit - hydroksytetrabenazyna, powstaje w wyniku redukcji. Niewielka ilość niezmienionej tetrabenazyny może być wykryta w moczu. Opisywano, że hydroksytetrabenazyna jest tak samo aktywna, jak tetrabenazyna w obniżaniu stężenia amin mózgowych, stąd jest prawdopodobne, że stanowi ona istotną substancję czynną.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg 1-3 razy na dobę. Dawkę można zwiększać co 3-4 dni o 12,5 mg, aż do zaobserwowania optymalnego działania lub do wystąpienia objawów nietolerancji. Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. W przypadku braku poprawy po zastosowaniu maksymalnej dawki przez 7 dni, jest mało prawdopodobne, że uzyska się skuteczność terapeutyczną, zarówno poprzez zwiększenie dawki, jak i wydłużenie czasu trwania leczenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku podawano lek w standardowej dawce, bez działań niepożądanych; działania niepożądane podobne do objawów choroby Parkinsona występują u tych pacjentów dość często i mogą ograniczać wielkość dawki. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana jest połowa dawki początkowej i wolniejsze zwiększanie dawki. Nie badano stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Tabletkę(-i) należy połykać, popijając wodą lub napojem niezawierającym alkoholu. Tabletki można dzielić na połowy.

Wskazania

Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetrabenazynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół hipokinezy i sztywności ruchowej (parkinsonizm). Depresja. Guz chromochłonny. Guzy zależne od prolaktyny (np. przysadki mózgowej lub rak piersi). Okres karmienia piersią. Nie stosować z inhibitorami MAO oraz w czasie 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować z rezerpiną.

Środki ostrożności

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zwłaszcza w stopniu ciężkim), ze względu na zwiększenie ekspozycji i wydłużenie T0,5 tetrabenazyny i hydroksytetrabenazyny; z zaburzeniami czynności nerek; z zespołami wrodzonego wydłużonego odstępu QT lub zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie, a także w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają QTc. W przypadku wystąpienia sedacji, depresji lub zespołu hipokinezy i sztywności ruchowej (parkinsonizmu), należy zmniejszyć dawkę tetrabenazyny, a jeśli objawy nie ustępują rozważyć przerwanie leczenia. W przypadku podejrzenia wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego, należy natychmiast przerwać stosowanie tetrabenazyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Ze względu na zawartość laktozy, nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadkimi zaburzeniami wrodzonymi związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: depresja, senność (po większych dawkach), objawy podobne do objawów choroby Parkinsona (po większych dawkach). Często: lęk, bezsenność, dezorientacja, niedociśnienie, utrudnione przełykanie, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie. Niezbyt często: zaburzenia świadomości, ciężki zespół pozapiramidowy (w tym sztywność mięśni, zaburzenia autonomiczne), hipertermia. Rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny. Bardzo rzadko: uszkodzenie mięśni szkieletowych. Ponadto mogą wystąpić: nerwowość, ataksja, akatyzja, dystonia, zawroty głowy, amnezja, bradykardia, ból w nadbrzuszu, suchość w ustach.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, chyba że nie jest dostępne inne leczenie. Tetrabenazyna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może wywoływać senność, przez co może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zależnie od dawki i indywidualnej podatności.

Interakcje

Nie stosować z rezerpiną. Nie stosować z inhibitorami MAO; należy przerwać ich przyjmowanie na 14 dni przed rozpoczęciem leczenia tetrabenazyną. Nie zaleca się stosowania z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, opioidami, β-adrenolitykami, lekami przeciwnadciśnieniowymi, lekami nasennymi, neuroleptykami oraz z alkoholem. Ostrożnie stosować z lewodopą. Ostrożnie stosować w połączeniu z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc, w tym z lekami przeciwpsychotycznymi (np. chlorpromazyna, tioridazyna), antybiotykami (np. gatifloksacyna, moksyfloksacyna) oraz lekami antyarytmicznymi klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol). Tetrabenazyna może być inhibitorem CYP2D6 i z tego względu może zwiększać stężenia we krwi leków metabolizowanych przez CYP2D6. Inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, terbinafina, moklobemid oraz chinidyna) mogą zwiększać stężenie we krwi aktywnych metabolitów dihydrotetrabenazyny, dlatego należy łączyć je z ostrożnością; może okazać się konieczne zmniejszenie dawki tetrabenazyny.

Cena

Tetmodis, cena 100% 600.65 zł

Preparat zawiera substancję: Tetrabenazine

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."