Testosteronum prolongatum Jelfa

1 ml roztworu zawiera 100 mg enantanu testosteronu. Preparat zawiera olej arachidowy z orzeszków ziemnych i alkohol benzylowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Testosteronum prolongatum Jelfa 5 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Testosterone enantate

31.85 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna estrowa naturalnego męskiego hormonu płciowego - testosteronu, do stosowania pozajelitowego. Wykazuje silne działanie androgenne, pobudza rozrost jąder, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, wpływa na spermatogenezę. Inicjuje powstanie II i III rzędowych cech płciowych. Kształtuje cechy psychiczne mężczyzn, osłabia objawy okresu przekwitania męskiego. Wykazuje działanie anaboliczne, powodując rozrost mięśni szkieletowych, zwiększa gęstość mineralną kości, pobudza wytwarzanie erytropoetyny w nerkach, zwiększa stężenie hemoglobiny. U mężczyzn z niedoczynnością przysadki testosteron usuwa objawy hipogonadyzmu. Preparat wchłania się powoli, jego przedłużone działanie pozwala na znaczne rozszerzenie odstępów czasowych między poszczególnymi wstrzyknięciami. Osiąga pełne działanie po kilku - do 14 dniach od momentu wstrzyknięcia. Efekt leczniczy wygasa po 7-10 dobach od zakończenia podawania. Wiąże się w ok. 98% ze specyficzną frakcją globulin wiążących testosteron i estradiol. Metabolizowany jest w wątrobie i wydalany głównie z moczem. T0,5 wynosi 2-3 doby.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli: 100 mg do 200 mg, a jeśli konieczne do 300 mg, co tydzień. Po wystąpieniu poprawy: 100 mg co 2-4 tyg. Dawki należy dobierać indywidualnie, zależnie od odpowiedzi na leczenie. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Sposób podawania. Wstrzyknięcia należy wykonywać głęboko w mięsień pośladkowy. Krótkotrwałych odczynów (odruch kaszlowy, napady kaszlu, trudności z oddychaniem), które w rzadkich przypadkach występują w trakcie wstrzykiwania lub zaraz po wstrzyknięciu roztworów olejowych, można uniknąć, wstrzykując roztwór bardzo powoli.

Wskazania

Testosteronowa terapia zastępcza w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (enantan testosteronu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję. Zespół nerczycowy. Podejrzenie lub rak gruczołu krokowego zależny od androgenów. Rak gruczołu sutkowego. Nowotwory wątroby, obecnie lub w przeszłości.

Środki ostrożności

Preparatu nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Androgeny mogą przyspieszać progresję bezobjawowego raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Należy zachować ostrożność u chorych z nowotworami, którzy są zagrożeni hiperkalcemią (i następczą hiperkalcurią) z powodu przerzutów do kości oraz zaleca się kontrolowanie stężenia wapnia w osoczu. Występująca hiperkalcemia może wymagać przerwania stosowania preparatu. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek jeśli podczas leczenia dojdzie do poważnych powikłań odznaczających się występowaniem obrzęków z zastoinową niewydolnością lub bez zastoinowej niewydolności serca należy natychmiast przerwać leczenie. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, gdyż nie podejmowano badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tych grupach pacjentów, należy monitorować czynność wątroby. Występujące zapalenie wątroby jest powodem do przerwania leczenia. Należy pamiętać o ograniczeniach stosowania wstrzyknięć domięśniowych u pacjentów z nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia krwi. Zachować ostrożność u chorych z padaczką i migreną (ryzyko zaostrzenia stanów chorobowych). U pacjentów leczonych androgenami, u których po terapii zastępczej dochodzi do normalizacji stężenia testosteronu w osoczu, może nastąpić poprawa wrażliwości na insulinę. Niektóre objawy kliniczne jak: drażliwość, nerwowość, zwiększenie masy ciała, przedłużone lub częste erekcje mogą wskazywać na nadmierną ekspozycję na androgeny, wymagającą zmiany dawkowania. Androgeny nie są odpowiednim środkiem do przyspieszania rozwoju mięśni. W razie utrzymywania się objawów nadmiaru androgenów albo nawrotów tych objawów podczas leczenia zalecanymi dawkami, preparat należy odstawić na stałe.

Niepożądane działanie

Może wystąpić: ginekomastia, priapizm, oligospermia podczas stosowania dużych dawek; łysienie typu męskiego, trądzik; retencja sodu, chloru, wody, potasu, wapnia i nieorganicznych fosforanów; nudności; żółtaczka zastoinowa, zaburzenia czynności wątroby, plamica wątrobowa lub zmiany nowotworowe wątroby; hamowanie czynników krzepnięcia II, V, VI i X, krwawienie u chorych leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, policytemia; zmiany libido, ból głowy, lęk, parestezje; nasilenie wcześniej istniejącego bezdechu sennego; zapalenie i ból w miejscu wstrzyknięcia.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i nie może być stosowany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Uwagi

Androgeny mogą zmniejszać stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, powodując zmniejszenie stężenia całkowitego T4 i nasilone wiązanie T3 i T4 przez żywicę, jednak stężenia wolnych hormonów tarczycy mogą pozostać niezmienione i nie ma objawów klinicznych zaburzeń czynności tarczycy. Przed rozpoczęciem leczenia należy wszystkich pacjentów poddać szczegółowemu badaniu w celu wykluczenia występowania u nich raka gruczołu krokowego. U pacjentów leczonych testosteronem należy starannie i regularnie wykonywać badania gruczołu krokowego i sutków zgodnie z zalecaną metodyką co najmniej raz w roku, a dwa razy w roku u pacjentów w podeszłym wieku i obciążonych zwiększonym ryzykiem (czynniki kliniczne i rodzinne). Należy również w czasie długotrwałego leczenia okresowo kontrolować parametry laboratoryjne: hemoglobinę, hematokryt i parametry czynności wątroby. Z powodu zmienności wyników laboratoryjnych, wszystkie pomiary stężenia testosteronu należy przeprowadzać w tym samym laboratorium. Preparat może dawać dodatni wynik w testach antydopingowych.

Interakcje

U pacjentów leczonych jednocześnie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi konieczne jest ścisłe monitorowanie układu krzepnięcia, zwłaszcza przy ich wprowadzaniu lub odstawianiu. Zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego i współczynnika INR. Przy jednoczesnym stosowaniu insuliny, androgeny mogą zmniejszać stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Podawanie androgenów z ACTH lub kortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęków, zwłaszcza u ludzi z chorobami wątroby lub serca albo skłonnością do obrzęków. Androgeny podwyższają stężenie jednocześnie stosowanego oksyfenbutazonu. Androgeny mogą zmniejszać stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, powodując zmniejszenie stężenia całkowitego T4 i nasilone wiązanie T3 i T4 przez żywicę. Jednak stężenia wolnych hormonów tarczycy mogą pozostać niezmienione i nie ma objawów klinicznych zaburzeń czynności tarczycy.

Cena

Testosteronum prolongatum Jelfa, cena 100% 31.85 zł

Preparat zawiera substancję: Testosterone enantate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."