Testim

Jeden 5 g pojemnik z pojedynczą dawką leku zawiera 50 mg testosteronu. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Testim 30 tubek 5 g, żel

Testosterone

238.99 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat testosteronu w żelu do podawania przezskórnego. Testosteron to endogenny androgen odpowiadający za rozwój zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych oraz za zachowanie drugorzędowych cech płciowych. Zwiększa anabolizm białek i rozwój mięśni szkieletowych, wpływa na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie, zmniejsza wydalanie azotu, sodu, potasu, chlorków, fosforanów z moczem, zmniejsza wydzielanie gonadotropin przez przysadkę. Przez skórę wchłania się od 9 do 14% podanej dawki. Drogą dyfuzji testosteron przenika do krążenia ogólnego, gdzie utrzymuje się jego względnie stałe stężenie w ciągu 24 h cyklu (dobowe zmiany stężenia mają amplitudę podobną do zmian w ramach rytmu okołodobowego wydzielania endogennego testosteronu). Podawanie preparatu w dawce 5 g powoduje zwiększenie stężenia testosteronu w osoczu o ok. 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l). Po zakończeniu leczenia stężenie testosteronu zaczyna zmniejszać się po 24 h, do normy wraca po 72-96 h od podania ostatniej dawki. Najważniejszymi czynnymi metabolitami są dihydrotestosteron i estradiol. Testosteron wydalany jest z głównie z moczem i z kałem w postaci sprzężonych metabolitów.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli mężczyźni: zalecana dawka to 5 g żelu raz na dobę, codziennie o tej samej porze (najlepiej rano). Dawka dobowa powinna być skorygowana w zależności od odpowiedzi klinicznej lub wyników badań laboratoryjnych. Oznaczenia testosteronu w surowicy w celu korekty dawki należy wykonać około 7-14 dni po rozpoczęciu terapii (przed zastosowaniem kolejnej dawki leku). Jeśli stężenia testosteronu w surowicy są mniejsze niż dolna granica normy, dobową dawkę testosteronu można zwiększyć z 50 mg (jedna tuba) do 100 mg (dwie tuby) raz na dobę. Czas trwania leczenia i częstość kolejnych pomiarów testosteronu powinien określić lekarz. U pacjentów bez cech wirylizacji może być wskazane stosowanie jednej tuby przez dłuższy czas, zanim dawka zostanie w razie potrzeby zwiększona. W każdym czasie podczas leczenia, po początkowym ustaleniu dawki, może zajść potrzeba zmniejszenia dawki, jeśli stężenia testosteronu w surowicy są większe niż górna granica normy. Jeśli poranne stężenia testosteronu są większe niż górna granica normy podczas stosowania 50 mg (1 tuba) produktu leczniczego, należy przerwać stosowanie tego leku. Jeśli stężenia testosteronu są mniejsze niż dolna granica normy, dawkę można zwiększyć, nie podając więcej niż 100 mg na dobę. Z uwagi na zmienność wyników badań analitycznych pomiędzy laboratoriami diagnostycznymi, wszystkie pomiary testosteronu należy wykonywać w tym samym laboratorium. Żel rozsmarować cienką warstwą na czystej, suchej, zdrowej skórze obu barków lub ramion i wcierać do czasu, aż całość zostanie wchłonięta w skórę. Pozostawić do wyschnięcia na kilka min. przed ubraniem się. Nie należy brać prysznica co najmniej 6h po nałożeniu preparatu. Po aplikacji preparatu umyć ręce wodą z mydłem. Nie stosować na okolice narządów płciowych.

Wskazania

Testosteronowa terapia zastępcza w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zdiagnozowany lub podejrzewany rak piersi lub gruczołu krokowego. Mężczyźni poniżej 18 lat.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć występowanie raka gruczołu krokowego. W trakcie leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie stanu gruczołu krokowego i sutkowego (co najmniej raz w roku, a u pacjentów w podeszłym wieku i z grupy podwyższonego ryzyka - 2 razy w roku). U pacjentów z chorobami serca, wątroby lub nerek preparat może powodować obrzęki z zastoinową niewydolnością serca - w przypadku pojawienia się takich objawów przerwać leczenie; ponadto może być konieczne zastosowanie leków moczopędnych. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek (brak badań) oraz u pacjentów powyżej 65 lat (ograniczone doświadczenie kliniczne). Leczenie testosteronem może potęgować bezdech senny, szczególnie u osób z przewlekłymi chorobami płuc i otyłych. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z przerzutami do kości, u których występuje podwyższone ryzyko hiperkalcemii - należy regularnie kontrolować stężenie wapnia we krwi. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, z padaczką i migreną. Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety ze względu na możliwe działania wirylizujące. Należy zachować ostrożność, aby preparat nie został przekazany innym osobom w trakcie bezpośredniego kontaktu przez skórę.

Niepożądane działanie

Często: reakcje w miejscu podania (świąd, wysypka, rumień), zwiększenie stężenia PSA, zwiększenie stężenia hemoglobiny, wzrost hematokrytu, zwiększona liczba krwinek czerwonych, ból głowy, trądzik, nasilenie nadciśnienia. Niezbyt często: obrzęk obwodowy, ginekomastia, świąd, uderzenia gorąca. Bardzo rzadko: azoospermia. Częstość nieznana: nudności, żółtaczka i nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zmienione stężenie lipidów we krwi, zmniejszone steżenie cholesterolu HDL, zwiększenie masy ciała, zmiany stężenia elektrolitów - retencja sodu, chlorków, potasu, wapnia, fosforanu nieorganicznego i wody; kurcze mięśni, rak gruczołu krokowego, uogólnione parestezje, zmniejszony popęd płciowy, niepokój, zmienność emocjonalna, zwiększona częstotliwość erekcji, priapizm, zaburzenia gruczołu krokowego, hirsutyzm, łojotok, łysienie, nadciśnienie.

Ciąża i laktacja

Preparat przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z miejscami nałożenia preparatu.

Interakcje

Testosteron nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) na początku leczenia, po zakończeniu oraz w przypadku zmiany dawki preparatu. Równoczesne podawanie z kortykosteroidami lub kortykotropiną (ACTH) zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęków, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca, nerek lub wątroby.

Cena

Testim, cena 100% 238.99 zł

Preparat zawiera substancję: Testosterone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."