Tabcin Trend

1 kaps. miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2 mg maleinianu chlorfenyraminy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tabcin Trend 12 szt., kaps. miękkie

Chlorpheniramine maleate,

Paracetamol,

Pseudoephedrine hydrochloride

23.18 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy o skojarzonym działaniu składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN. Składniki dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalny efekt terapeutyczny chlorfenyraminy osiągany jest w ciągu 1-2 h, a całkowity czas działania wynosi 4-6 h. T0,5  wynosi 20 h przy znacznych różnicach indywidualnych. Chlorfenyramina podlega efektowi pierwszego przejścia. Cmax pseudoefedryny we krwi osiągane jest w ciągu 0,5-2 h, T0,5 wynosi ok. 4 h. Działanie przeciwobrzękowe rozpoczyna się po 30 min od podania doustnego i trwa 4-6 h. Pseudoefedryna w większości wydala się z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu w osoczu po podaniu doustnym wynosi 1,5-2,5 h. Paracetamol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Ponad 80% paracetamolu ulega eliminacji z organizmu w ciągu 24 h. Proces ten ulega wydłużeniu u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Paracetamol jest wydalany wyłącznie przez nerki, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym i siarkowym. Zaledwie około 1 do 3% paracetamolu wydala się w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież od 15 rż.: jednorazowo 2 kaps. Dawki można powtarzać co 4 h, jednak nie częściej niż 3 razy na dobę. Kapsułki należy połknąć, popijając niewielką ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, a w przypadku gorączki - dłużej niż przez 3 dni.

Wskazania

Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 15 rż. Pacjenci z chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne zapalenie oskrzeli czy rozedma. Pacjenci z jaskrą, przerostem prostaty, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą i nadczynnością tarczycy. Pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez 2 tyg. po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyna). Pacjenci z wrodzonym niedoborem G-6-PD (ryzyko wystąpienia anemii hemolitycznej). Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby (w skali Child-Pugh>9). Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby, nie należy stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (takich jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). Lek może wywoływać senność potęgowaną przez jednoczesne spożywanie alkoholu lub środków uspokajających. W czasie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących środki uspokajające. Ze względu na hepatotoksyczność paracetamol nie może być przyjmowany w większych dawkach i dłużej niż jest to zalecane. Długotrwałe stosowanie dużych dawek paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby i nerek. Pacjenci z chorobami wątroby lub zakażeniami wpływającymi na funkcje wątroby (np. takimi jak wirusowe zapalenie wątroby), przed przyjęciem paracetamolu powinni skonsultować się z lekarzem - zaleca się prowadzenie oznaczenia funkcji wątroby w regularnych odstępach czasowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z niewydolnością wątroby (w skali Child-Pugh<9); z chorobami nerek (w przypadku ciężkiej niewydolności nerek: CCr <10 ml/min, lekarz powinien oszacować stosunek korzyści do ryzyka stosowania paracetamolu). Umiarkowane spożywanie alkoholu i jednoczesne przyjmowanie paracetamolu potencjalnie może prowadzić do zwiększonego działania toksycznego na wątrobę. Należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z zespołem Gilberta (stosowanie może prowadzić do bardziej widocznej hiperbilirubinemii i jej objawów klinicznych, takich jak żółtaczka). W trakcie stosowania terapeutycznych dawek paracetamolu, może nastąpić podwyższenie stężenia aminotransferazy alaninowej (ALT) w surowicy. Ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej, pacjenci z dziedzicznym niedoborem G-6-PD przed przyjęciem paracetamolu powinni skonsultować się z lekarzem.

Niepożądane działanie

Rzadko: obrzęk Quinck'ego, zespół zaburzeń oddechowych, zwiększona potliwość, nudności, spadek ciśnienia tętniczego lub wstrząs. Bardzo rzadko: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (w tym zakończone zgonem), ostre uogólnione wysypki, rumień, reakcje alergiczne z zapalnymi zmianami skórnymi, wysypka, świąd, pokrzywka; obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, rumień wielopostaciowy. Może wystąpić: senność, suchość w jamie ustnej, pobudliwość, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, strach, drżenia, halucynacje, napady padaczki, problemy z oddychaniem (skurcz oskrzeli); nasilenie objawów astmy ("astma analgetyczna"), nudności, wymioty, niepokój w żołądku, biegunka, ból brzucha, zaburzenia w składzie krwi (takie jak: agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia, leukopenia związane ze stosowaniem paracetamolu oraz anemia aplastyczna), bóle głowy, odruchowe spowolnienie czynności serca (bradykardia), nadciśnienie, tachykardia, kołatanie serca, trudności z oddawaniem moczu, uszkodzenie nerek (zwłaszcza w przypadku przedawkowania), niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (jak również zależna od dawki niewydolność wątroby), martwica wątroby (w tym ze skutkiem śmiertelnym). Przewlekłe niekontrolowane stosowanie może prowadzić do zwłóknienia wątroby, marskości wątroby (w tym zakończonej zgonem). Zgłaszano pojedyncze przypadki ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP) – ciężkiej reakcji skórnej mogącej wystąpić podczas stosowania leków zawierających pseudoefedrynę.

Ciąża i laktacja

Lek nie powinien być stosowany w czasie ciąży, a szczególnie w I trymestrze. Paracetamol przechodzi przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących piersią w stężeniach odpowiadających stężeniu we krwi u kobiety. Dlatego nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. Leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Ponieważ paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn, można przypuszczać, że również niekorzystnie wpływa na płodność, chociaż nie zostało to wykazane.

Uwagi

Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Opóźnione opróżnianie żołądka, np. po zastosowaniu propanteliny, może prowadzić do spowolnienia wchłaniania paracetamolu i w związku z tym do opóźnienia wystąpienia efektu terapeutycznego. Przyspieszone opróżnianie żołądka, np. po zażyciu metoklopramidu, prowadzi do szybszego wchłaniania leku. Jednoczesne stosowanie preparatu i leków indukujących enzymy mikrosomalne wątroby, np. niektórych leków nasennych i przeciwpadaczkowych (glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina i inne) lub rifampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet po dawkach paracetamolu uznawanych za bezpieczne. Ostrzeżenie to dotyczy także osób nadużywających alkoholu. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) mogą potęgować działanie chlorfenyraminy i pseudoefedryny. Znaczenie kliniczne interakcji pomiędzy paracetamolem a warfaryną i pochodnymi kumaryny nie zostały dotychczas poznane - pacjenci przyjmujący doustne środki przeciwzakrzepowe nie powinni stosować paracetamolu przez dłuższy czas. Jednoczesne zastosowanie chloramfenikolu może wydłużyć jego okres półtrwania. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i AZT (zydowudyny) może powodować zmniejszenie ilości białych krwinek krwi (neutropenia).

Cena

Tabcin Trend, cena 100% 23.18 zł

Preparat zawiera substancję: Chlorpheniramine maleate, Paracetamol, Pseudoephedrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."