SynviscOne®

1 ampułko-strzykawka zawiera 6 ml hylanu G-F 20. 1 ml hylanu G-F 20 zawiera: 8 mg hylanu, 8,5 mg chlorku sodu, 0,16 mg wodorofosforanu dwusodowego, 0,04 mg jednowodnego dwuwodorofosforanu oraz wodę do wstrzykiwań q.s. Zawartość każdej strzykawki jest sterylna i apirogenna. Preparat zawiera niewielkie ilości białek pochodzenia ptasiego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
SynviscOne® 1 amp.-strzyk. 6 ml, roztw. do wstrz. 1023.35 zł 2019-04-05

Działanie

Hylan G-F 20 jest sterylną, apirogenną, elastyczno-lepką cieczą zawierającą hylany. Hylany to pochodne hialuronianu (soli sodowej kwasu hialuronowego), które zawierają powtarzające się jednostki dwusacharydowe N-acetylo-glukozoaminy i glukuronianu sodu. Hylan A ma średnią masę cząsteczkową ok. 6 000 000 Daltonów, a hylan B ma postać uwodnionego żelu. Hylan G-F 20 zawiera hylan A oraz hylan B (8,0 mg± 2,0 mg/ml) w buforowanym, fizjologicznym roztworze chlorku sodu (pH 7,2 ± 0,3). Pod względem biologicznym hylan G-F 20 wykazuje podobieństwo do hialuronianu. Właściwości mechaniczne (wiskoelastyczne) hylanu G-F 20 są lepsze od tych, jakie posiadają płyn maziówkowy i roztwory hialuronianu w porównywalnych stężeniach. Elastyczność (moduł zespolony G') hylanu G-F 20 przy 2,5 Hz wynosi 111 ± 13 Pa, zaś lepkość (moduł strat G") wynosi 25 ± 2 Pa. U osób w wieku od 18 do 27 lat elastyczność i lepkość płynu maziówkowego stawu kolanowego, mierzone porównywalną metodą przy 2,5 Hz wynoszą odpowiednio G'=117 ± 13 Pa i G"=45 ± 8 Pa. U człowieka hylany ulegają rozkładowi w taki sam sposób jak hialuronian, a produkty ich rozkładu są nietoksyczne. Dane kliniczne z leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego wykazały skuteczność działania do 52 tyg. po podaniu 1 wstrzyknięcia wyrobu medycznego SynviscOne.

Dawkowanie

Dostawowo. Przed podaniem preparatu usunąć z kolana płyn maziówkowy lub wysięk. 1 wstrzyknięcie 6 ml. W zależności od objawów, wstrzyknięcie można powtórzyć po 6 mies. od pierwszego podania.

Wskazania

Wiskosuplementacja w celu okresowego zastąpienia i uzupełnienia płynu maziówkowego. Leczenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Przeciwwskazania

Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci i młodzież poniżej 18 rż. Zastój żylny lub limfatyczny. Ciężkie zapalenie stawów, zakażenie stawów oraz choroby skóry w miejscu wstrzyknięcia. Duży wysięk wewnątrzstawowy. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Niepożądane działanie

Przemijający ból, obrzęk, wysięk w stawie, do którego podano preparat. Objawy ustępują w ciągu kliku dni.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi

Po wstrzyknięciu dostawowym zaleca się pacjentowi unikanie wytężonego wysiłku fizycznego i powrót do zwykłego trybu życia dopiero po kilku dniach.

Interakcje

Nie stosować równocześnie środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amonowe.

Cena

SynviscOne®, cena 100% 1023.35 zł

Preparat zawiera substancję:

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."