Syndi-35®

1 tabl. drażowana zawiera 2 mg octanu cyproteronu i 0,035 mg etynyloestradiolu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Syndi-35® 63 szt., tabl. drażowane

Cyproterone acetate,

Ethinylestradiol

34.27 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o właściwościach antyandrogennych. Blokuje receptory androgenowe oraz syntezę androgenów zarówno przez ujemne stężenie zwrotne w obrębie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, jak i przez hamowanie enzymów syntetyzujących androgeny. Octan cyproteronu całkowicie wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1,6 h po podaniu preparatu. Silnie, lecz niespecyficznie wiąże się z albuminami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany z moczem i kałem. Eliminacja zachodzi dwufazowo z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiedni 0,8 h i 2-3 dni. Etynyloestradiol szybko i całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1,7 h po podaniu preparatu. Silnie, lecz niespecyficznie wiąże się z albuminami. Jest metabolizowany podczas wchłaniania i w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę, co prowadzi do zmniejszonej całkowitej i zmiennej dostępności po podaniu doustnym. Metabolity są wydalane z moczem i żółcią. Stężenie w surowicy etynyloestradiolu zmniejsza się w dwóch fazach; T0,5 wynoszą 1-2 h i około 20 h. Podczas ciągłego stosowania etynyloestradiol indukuje wątrobową syntezę globuliny wiążącej hormony steroidowe i globuliny wiążącej hormony kortykosteroidowe.

Dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. raz na dobę, przez 21 kolejnych dni, rozpoczynając od 1. dnia cyklu (tj. 1. dnia krwawienia miesiączkowego). Kolejne opakowanie należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie, podczas której zwykle następuje krwawienie z odstawienia. Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego. - Wg komuniakatu bezpieczeństwa z lipca 2013. W przypadku, gdy preparat jest stosowany również w celu antykoncepcji ważne jest, aby ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących dawkowania. Jeśli w okresie przerwy w stosowaniu tabletek nie pojawi się krwawienie, przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy wykluczyć ciążę. Rozpoczęcie stosowania preparatu. Jeżeli przez ostatni miesiąc pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej, przyjmowanie preparatu należy rozpocząć w 1. dniu cyklu (tj. w 1. dniu krwawienia miesiączkowego). Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony doustny preparat antykoncepcyjny, przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu po zakończeniu poprzedniego cyklu stosowania preparatu antykoncepcyjnego (w przypadku preparatu przyjmowanego w schemacie 21-dniowym) lub następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego preparatu antykoncepcyjnego (w przypadku preparatu przyjmowanego w schemacie 28-dniowym); stosowanie dodatkowej ochrony antykoncepcyjnej nie jest konieczne. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen, przyjmowanie preparatu należy rozpocząć w pierwszym dniu krwawienia nawet, jeśli w tym dniu zastosowano już tabletkę z progestagenem; stosowanie dodatkowej ochrony antykoncepcyjnej nie jest konieczne; pozostałe, niewykorzystane tabletki z progestagenem należy wyrzucić. W przypadku poronienia w I trymestrze ciąży można natychmiast rozpocząć stosowanie preparatu; nie jest konieczne stosowanie żadnych innych metod antykoncepcyjnych. W przypadku porodu lub poronienia w II trymestrze ciąży stosowanie preparatu można rozpocząć 21 dni po porodzie lub po poronieniu; przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcyjne; ponieważ pierwsza owulacja po porodzie może wystąpić przed pojawieniem się pierwszego krwawienia, w okresie od urodzenia dziecka do rozpoczęcia pierwszego cyklu przyjmowania preparatu należy stosować inną metodę antykoncepcji. Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niż 12 h, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana; pominiętą tabletkę należy jak najszybciej przyjąć, a kolejną - o zwykłej porze. Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło więcej niż 12 h, skuteczność działania może być zmniejszona, konieczne jest stosowanie dodatkowej antykoncepcji. Należy przyjąć tylko ostatnią pominiętą tabletkę. Nie należy przyjmować pozostałych tabletek, które zostały pominięte wcześniej. Dodatkową, inną niż hormonalna, metodę antykoncepcji (oprócz obserwacji cyklu i pomiaru temperatury) należy stosować przez 7 następnych dni, podczas których przyjmuje się kolejne 7 tabletek preparatu. Jeśli tabletka (tabletki) została(y) pominięta(e) w trakcie przyjmowania ostatnich 7 tabletek z opakowania, nie należy robić przerwy przed rozpoczęciem następnego opakowania. W takiej sytuacji, do momentu skończenia drugiego opakowania preparatu nie należy się spodziewać krwawienia z odstawienia. W czasie przyjmowania tabletek może wystąpić niewielkie krwawienie w środku cyklu, jednak nie ma to znaczenia klinicznego. Jeśli w okresie przerwy w stosowaniu tabletek po skończeniu drugiego opakowania nie wystąpi krwawienie z odstawienia, przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy wykluczy ciążę. Postępowanie w przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (wymioty, biegunka). W takim przypadku wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite i skuteczność antykoncepcyjna preparatu może być osłabiona. W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy przyjmować preparat jeszcze przez kolejne 7 dni po ich ustąpieniu i jednocześnie stosować dodatkowe, niehormonalne metody antykoncepcji (oprócz obserwacji cyklu i pomiaru temperatury). Jeśli tych 7 dni zbiegnie się w czasie z momentem zakończenia przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez robienia typowej przerwy. W tej sytuacji, do momentu zakończenia drugiego opakowania preparatu nie należy się spodziewać krwawienia z odstawienia. Przed rozpoczęciem kolejnego opakowania, jeśli w tym czasie u pacjentki nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy wykluczy ciążę. Jeśli zaburzenia żołądkowo-jelitowe będą się utrzymywać przez dłuższy czas, należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcji.

Wskazania

Leczenie umiarkowanego do ciężkiego trądziku (z łojotokiem lub bez niego) związanego z wrażliwością na androgeny i (lub) hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym. Preparat powinien być stosowany w leczeniu trądziku wyłącznie wówczas, gdy zawiodły terapia miejscowa i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami. Ponieważ preparat jest również hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Przeciwwskazania

Jednoczesne stosowanie z innym środkiem antykoncepcyjnym. Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny). Aktualny lub przebyty udar mózgu. Obecność poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy żylnej bądź tętniczej takich jak: cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka dyslipoproteinemia. Dziedziczna lub nabyta predyspozycja do wystąpienia zakrzepicy żylnej lub tętniczej np. oporność na aktywne białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy). - Wg komunikatu bezpieczeństwa z lipca 2013. Ciąża i okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka lub uciążliwe swędzenie w czasie ciąży, zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, występujące w przeszłości lub obecnie nowotwory wątroby. Potwierdzona w wywiadzie idiopatyczna zakrzepica żylna występująca u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku. Występujące obecnie lub w przeszłości tętnicze lub żylne zaburzenia zakrzepowe lub zatorowe, stany wskazujące na skłonności do nich, np. zaburzenia krzepnięcia krwi, zastawkowa wada serca oraz migotanie przedsionków. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. Rak piersi lub rak endometrium obecnie lub w wywiadzie. Ciężka cukrzyca ze zmianami naczyniowymi. Zaburzenia metabolizmu tłuszczów we krwi. Opryszczka ciężarnych w wywiadzie. Nasilenie otosklerozy w ciąży. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Preparat ma podobny skład do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów lub czynników ryzyka, u każdej kobiety należy rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania preparatu oraz omówić je z kobietą przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania. W razie pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania preparatu. Stosowanie preparatu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). Zwiększone ryzyko wystąpienia VTE jest największe w 1. roku stosowania preparatu u kobiet, które po raz pierwszy rozpoczynają jego stosowanie oraz podczas ponownego rozpoczęcia stosowania lub zmiany doustnego środka antykoncepcyjnego po przerwie w stosowaniu tabletek trwającej przynajmniej miesiąc. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2 %. Badania epidemiologiczne wykazały, że ryzyko wystąpienia VTE jest 1,5 do 2-krotnie większe u kobiet stosujących preparat niż u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i może być ono porównywalne z ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel, gestoden lub drospirenon. W grupie pacjentek stosujących preparat mogą być pacjentki, u których występuje z natury zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych takie jak to związane z zespołem policystycznych jajników. Badania epidemiologiczne wykazały również związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (zawału mięśnia sercowego, przemijającego napadu niedokrwiennego). U kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zgłaszano niezwykle rzadko występowanie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych są: wiek; palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet powyżej 35 lat, którym zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować preparat); dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku) - jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty; długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz - w powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania preparatu (na co najmniej 4 tyg. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i nie wznawianie przyjmowania preparatu przed upływem 2 tyg. od czasu powrotu do sprawności ruchowej, należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowanie preparatu nie zostało odpowiednio wcześnie przerwane; otyłość (wskaźnik mc. powyżej 30 kg/m2). Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub udaru mózgu są: wiek; palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet powyżej 35 lat, którym zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować preparat); dyslipoproteinemia; otyłość (wskaźnik mc. powyżej 30 kg/m2); nadciśnienie tętnicze; migrena; wady zastawkowe serca; migotanie przedsionków; dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku) - jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty. Do innych stanów medycznych, które związane są ze zdarzeniami niepożądanymi ze strony układu krążenia, zalicza się: cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatą. Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania preparatu (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania jego stosowania. Kobietom stosującym preparat należy szczególnie podkreślić, żeby skontaktowały się z lekarzem prowadzącym w razie wystąpienia objawów zakrzepicy. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakrzepicy należy przerwać stosowanie leku. Należy rozpocząć stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji ze względu na teratogenne działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny). - Wg komuniakatu bezpieczeństwa z lipca 2013. Stosowanie leku należy przerwać w przypadku: ciąży, wystąpienia po raz pierwszy migreny lub zaostrzenia wcześniej występującej migreny, bólu głowy lub bólu głowy, który występuje częściej lub jest silniejszy niż dotychczas, nagłych zaburzeń wzroku lub słuchu lub innych zaburzeń percepcji, pierwszych objawów zakrzepowego zapalenia żył lub zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, bólu i ucisku w klatce piersiowej, pojawienia się żółtaczki, zapalenia wątroby lub swędzenia całego ciała, nasilenia napadów padaczkowych, znacznego wzrostu ciśnienia krwi, pojawienia się ciężkiej depresji, silnego bólu w nadbrzuszu lub powiększenia wątroby, wyraźnego zaostrzenia stanów, które mogą ulec pogorszeniu w trakcie stosowania doustnych metod zapobiegania ciąży. Stosowanie preparatu należy przerwać 6 tyg. przed planowaną rozległą operacją (np. w obrębie jamy brzusznej lub ortopedyczną), jakąkolwiek operacją kończyn dolnych, leczeniem żylaków lub długotrwałym unieruchomieniem, np. po wypadku lub operacji. Ponowne stosowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 2 tyg. od odzyskania pełnej sprawności chodzenia. W przypadku nagłej operacji wskazana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa. Choroby wymagające ścisłego nadzoru w trakcie stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych (nasilenie lub pojawienie się po raz pierwszy którejkolwiek z poniżej wymienionych chorób może wskazywać na konieczność zaprzestania stosowania leku): cukrzyca lub tendencja do jej rozwoju (np. cukromocz niewiadomego pochodzenia), nadciśnienie, żylaki, zapalenie żył w wywiadzie, otoskleroza, stwardnienie rozsiane, padaczka, porfiria, tężyczka, zaburzenia czynności wątroby, pląsawica Sydenhama, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi w wywiadzie rodzinnym, otyłość, rak piersi w wywiadzie rodzinnym oraz łagodne stany chorobowe piersi w wywiadzie u pacjentki, depresja w wywiadzie, toczeń rumieniowaty układowy, włókniaki macicy, nietolerancja soczewek kontaktowych, migrena, kamica żółciowa, choroby sercowo-naczyniowe, ostuda (stosowanie lamp ultrafioletowych w leczeniu trądziku lub długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne zwiększają ryzyko postępu choroby), astma lub jakakolwiek choroba, która może ulec zaostrzeniu w czasie ciąży. Badania epidemiologiczne wskazują na nieznacznie podwyższone ryzyko względne występowania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne. Ryzyko to stopniowo zanika w ciągu 10 lat po odstawieniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku wystąpienia ciężkich dolegliwości w obrębie nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku wewnątrzbrzusznego, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby. Pacjentki ze skłonnością do wystąpienia ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne. Pacjentki noszące soczewki kontaktowe, u których nastąpią zmiany w tolerancji soczewek, powinny poddać się badaniu okulistycznemu. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentek z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Rzadko: rozstrój żołądka, nudności, wymioty, zmiana masy ciała, tkliwość piersi, zmiany popędu płciowego, ból głowy, nastroje depresyjne, choroba zakrzepowo-zatorowa. Bardzo rzadko: ostuda (u kobiet se skłonnością), nietolerancja soczewek kontaktowych. Ponadto mogą wystąpić zaburzenia menstruacyjne - zmniejszenie obfitości krwawienia miesiączkowego, brak miesiączki - sporadycznie może nie wystąpić krwawienie z odstawienia; jeśli nie wystąpi krwawienie w trakcie przerwy w stosowaniu tabl., przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy wykluczyć ciążę; krwawienie międzymiesiączkowe - plamienie lub bardziej obfite krwawienie w środku cyklu, zwłaszcza podczas pierwszych kilku cyklów, jednak zazwyczaj ustępują samoistnie; jeśli nieregularne krwawienie się utrzymuje należy kontynuować stosowanie tabl., w przypadkach niepokojących należy podjąć odpowiednie działanie diagnostyczne (nie wykluczając łyżeczkowania) w celu wykluczenia przyczyn organicznych. Stosowanie preparatu jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej; u pacjentek stosujących preparat opisano żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe i tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe. Badania epidemiologiczne wskazują na nieznacznie podwyższone ryzyko względne występowania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne. Po zastosowaniu substancji hormonalnych takich, jak substancje zawarte w leku Syndi-35 obserwowano łagodne (rzadko) i złośliwe nowotwory wątroby (bardzo rzadko) prowadzące do krwotoków wewnątrzbrzusznych, w pojedynczych przypadkach zagrażających życiu.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych (a następnie w stałych odstępach czasowych) należy przeprowadzić wywiad dotyczący samej pacjentki jak również członków jej rodziny oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe, uwzględniając przeciwwskazania i ostrzeżenia. Częstotliwość i charakter oceny powinny być dostosowane indywidualnie. Badanie powinno obejmować pomiar ciśnienia krwi oraz, jeśli lekarz uzna to za konieczne, badanie piersi, jamy brzusznej, miednicy, badanie cytologiczne śluzu szyjkowego macicy. Stosowanie złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, między innymi na biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza, frakcje lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy.

Interakcje

Leki indukujące enzymy wątrobowe, takie jak barbiturany, piramidon, fenobarbital, fenytoina, fenylobutazon, ryfampicyna, karbamazepina, gryzeofulwina i antybiotyki (w tym tetracykliny) mogą zmniejszać działanie antykoncepcyjne preparatu. Kobiety krótko przyjmujące leki indukujące enzymy wątrobowe oraz antybiotyki o szerokim spektrum działania powinny stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne w trakcie leczenia oraz przez 7 dni po zakończeniu terapii. Jeśli tych 7 dni zbiegnie się w czasie z momentem zakończenia przyjmowania tabl. z bieżącego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez robienia typowej przerwy. W tej sytuacji nie należy się spodziewać krwawienia z odstawienia do momentu skończenia drugiego opakowania. Jeśli w przerwie między stosowaniem tabl. u pacjentki nie wystąpi krwawienia z odstawienia, przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. W przypadku leczenia ryfampicyną należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 4 tygodnie po zakończeniu leczenia, nawet jeśli czas leczenia był krótki. Preparat wpływa na tolerancję glukozy, dlatego może być konieczna zmiana dawkowania doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny. Nie stosować razem z preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca - istnieje prawdopodobieństwo utraty działania antykoncepcyjnego.

Cena

Syndi-35®, cena 100% 34.27 zł

Preparat zawiera substancję: Cyproterone acetate, Ethinylestradiol

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."