Sudafed® Extra

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sudafed® Extra 24 szt., tabl. powl.

Ibuprofen,

Pseudoephedrine hydrochloride

2019-04-05

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, zmniejszającym ilość wydzieliny oraz obrzęk błony śluzowej nosa, udrożniającym przewody nosowe i zatoki przynosowe. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego należąca do grupy NLPZ, wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Prowadzi to do zahamowania syntezy cyklicznych nadtlenków, bezpośrednich prekursorów prostaglandyn. Działanie na COX-1 odpowiada za działania niepożądane. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. Pseudoefedryna jest α-sympatykomimetykiem. Działając na receptory α-adrenergiczne w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych prowadzi do ich skurczu, ograniczenia przepływu przez łożysko włośniczkowe oraz redukuje ilość krwi zalegającej w zatokach żylnych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 9-16 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, częściowo do aktywnego metabolitu - norpseudoefedryny, a wydalanie przez nerki. W leczeniu początek działania preparatu występuje po 15-30 min. i utrzymuje się przez 4-6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >15 lat: 1 tabl. co 6 h. W przypadku bardziej nasilonych objawów, w razie potrzeby 2 tabl. co 6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 4 dni u osób dorosłych i 3 dni u młodzieży w wieku od 15 lat. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają należy zweryfikować diagnozę. Jeśli przeważa jeden z objawów (niedrożność nosa albo ból głowy/gorączka), preferowane jest leczenie preparatem zawierającym jedną substancję czynną. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając dużą ilością wody, najlepiej w trakcie posiłków.

Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności nosa związanej z ostrym zapaleniem zatok przynosowych przypuszczalnie pochodzenia wirusowego z towarzyszącym bólem głowy i (lub) gorączką. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat. 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci w wieku < 15 lat. Kobiety w III trymestrze ciąży. Kobiety karmiące piersią. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie na skutek stosowania leków z grupy NLPZ. Czynne lub przebyte w przeszłości nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (2 lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroba wieńcowa serca (choroba serca, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa), tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny. Udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru (z uwagi na α-sympatykomimetyczne działanie chlorowodorku pseudoefedryny). Ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania. Ryzyko zatrzymania moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie. Drgawki w wywiadzie. Toczeń rumieniowaty układowy. Jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo (np. fenylopropanolaminy, fenylefryny i efedryny) oraz metylofenidatu. Jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) (iproniazydu) lub stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy w ciągu ostatnich 2 tyg.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów: z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna; ryzyko zaostrzenia choroby); z zaburzeniem czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); z zaburzeniem czynności wątroby; z zaburzeniami rytmu serca, z nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie; z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową, z chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (ryzyko zwiększenia działań niepożądanych); z cukrzycą; z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego; z jaskrą; ze zwężeniem odźwiernika; z niedrożnością szyi pęcherza moczowego. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy natychmiast odstawić lek. Należy poinformować pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku o konieczności zgłaszania wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (acenokumarol) lub leki antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy. Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem leku u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem związanymi ze stosowaniem NLPZ w wywiadzie. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia śluzówki lub innych objawów nadwrażliwości. Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu pobudzającym o.u.n., podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania zwiększonych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do wystąpienia tachyfilaksji ze zwiększeniem ryzyka przedawkowania, a po nagłym odstawieniu leku może wystąpić depresja. Leku nie stosować u młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Niepożądane działanie

Ibuprofen. Często: uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, krwawienie z przewodu pokarmowego w rzadkich przypadkach prowadzące do niedokrwistości. Niezbyt często: pokrzywka, świąd, napady astmy (ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi), ból i zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasem z towarzyszącym krwawieniem z przewodu pokarmowego i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna, wysypka skórna. Rzadko: szumy uszne, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: nasilenie stanów zapalnych o podłożu zakaźnym (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja u pacjentów z wcześniej występującą chorobą autoimmunologiczną jak toczeń rumieniowaty układowy), mieszana choroba tkanki łącznej, zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza), reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelita, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella); łysienie, ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanki miękkiej w zakażeniu wirusem ospy wietrznej; zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek. Ibuprofen i pseudoefedryna. Bardzo rzadko: ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, mogące objawiać się obrzękiem twarzy, obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, tachykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsem anafilaktycznym. Pseudoefedryna. Rzadko: bezsenność, nerwowość, stany lękowe, niepokój, zwłaszcza ruchowy, drżenie, omamy. Częstość nieznana: udar krwotoczny, udar niedokrwienny, drgawki, ból głowy, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, suchość w jamie ustnej, nadmierne pragnienie, nudności, wymioty, wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, trudności w oddawaniu moczu.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Bezpieczeństwo stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży nie zostało potwierdzone, w III trymestrze ciąży ibuprofen może hamować skurcze macicy, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, nadciśnienie tętnicze u noworodka, zwiększać skłonność do krwawienia u matki i dziecka oraz nasilać powstawanie obrzęków u matki;  pseudoefedryna zmniejsza przepływ krwi w macicy. Ibuprofen i pseudoefedryna przenikają do mleka kobiet karmiących piersią - lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Płodność. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Lek wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu, powinni unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednorazowe zażycie lub krótkotrwałe stosowanie tego produktu zwykle nie uzasadniają podjęcia szczególnych środków ostrożności.

Interakcje

Leku nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorem MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu przyjmowania tego inhibitora. Podczas jednoczesnego przyjmowania inhibitora MAO oraz leków sympatykomimetycznych mogą wystąpić przełomy nadciśnieniowe. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia krwi nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku (z powodu zawartości pseudoefedryny) z: agonistami receptora dopaminowego, pochodnymi alkaloidów sporyszu - bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid; dopaminergicznymi lekami zwężającymi naczynia - dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna; linezolidem; lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowane doustnie lub donosowo) - fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina. Należy zachować ostrożność (ze względu na zawartość ibuprofenu) podczas stosowania leku z: kwasem acetylosalicylowym, innymi NLPZ lub kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego); lekami przeciwnadciśnieniowymi i lekami moczopędnymi (ryzyko zmniejszenia działania tych leków); litem (istnieją dowody na potencjalne zwiększenie stężenia litu w osoczu krwi); metotreksatem (istnieje ryzyko zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu krwi); zydowudyną (istnieją dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofilią, HIV-dodatnich, przyjmujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen). Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, w przypadku ich skojarzonego podawania. Jednak w związku z ograniczoną liczbą danych i brakiem pewności dotyczącej ekstrapolacji danych ex vivo w odniesieniu do danych klinicznych, nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków w przypadku regularnego stosowania ibuprofenu. Brak jest klinicznie istotnego wpływu w przypadku sporadycznego użycia ibuprofenu. Nie zaleca się stosowania niżej wymienionych leków jednocześnie z pseudoefedryną: leki hamujące łaknienie (ryzyko zwiększenia ich działanie); leki psychostymulujące typu amfetaminy (ryzyko zwiększenia ich działanie); leki przeciwnadciśnieniowe, α-metyldopa, mekamilamina, rezerpina, alkaloidy ciemierzycy, guanetydyna (ryzyko zmniejszenia ich działanie przeciwnadciśnieniowe); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pseudoefedryna może teoretycznie zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych i wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania tych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym. Dlatego zaleca się odstawienie leku na 24 h przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen, Pseudoephedrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."