Strepsils® Intensive Direct

1 dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan propylu (E 216).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Strepsils® Intensive Direct but. 15 ml, aerozol do stos. w j. ustnej, roztw.

Flurbiprofen

21.95 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o silnych właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez mieszaną inhibicję cyklooksygenzy 1 i 2 (COX-1 i COX-2), przy pewnej selektywności w kierunku COX-1. Działanie, które polega na redukcji bólu i zmniejszeniu obrzęku gardła, rozpoczyna się po 30 min. od przyjęcia i utrzymuje się 2-3 h. Dobrze się wchłania, a maksymalne stężenie w osoczu krwi obserwuje się po 30-40 min. Posiada dużą zdolność wiązania z białkami. Metabolizm zachodzi w wątrobie, głównie na drodze hydroksylacji. Wydalanie następuje przez nerki, a T0,5 w fazie eliminacji wynosi 3-6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) na tylną część gardła co 3-6 h, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 h. Produktu leczniczego nie należy stosować przez okres dłuższy niż 3 dni. Nie wdychać aerozolu podczas rozpylania.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu gardła u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy. Objawy nadwrażliwości w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, astmy oskrzelowej lub pokrzywki po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu innych NLPZ. Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. III trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Środki ostrożności

W związku z ogólnoustrojowym stosowaniem produktów leczniczych z grupy NLPZ opisywano pojedyncze przypadki zaostrzenia chorób zapalnych wywoływanych przez zakażenie (np. martwicze zapalenie powięzi). Pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się lub nasilą objawy zakażenia bakteryjnego podczas stosowania flurbiprofenu. Należy rozważyć, czy wskazane jest rozpoczęcie podawania antybiotyku. W przypadku ropnego, bakteryjnego zapalenia gardła/migdałków, należy dokonać ponownej oceny leczenia. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej, należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu. Ze względu na ryzyko nasilenia skurczy oskrzeli należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową. U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej może występować zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowych, jednak działanie to zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktów takich jak flurbiprofen aerozol. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, szczególnie w podeszłym wieku, z uwagi na możliwość zmniejszenia czynności nerek oraz wystąpienia śródmiąższowego zapalenia nerek, zespołu nerczycowego i/lub niewydolności nerek. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi flurbiprofen może przedłużać czas krwawienia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki. Nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka zatorów tętnic związanego z przyjmowaniem NLPZ. Należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego (co może prowadzić do zgonu) wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie, jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień z przewodu pokarmowego, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy. W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, należy odstawić flurbiprofen. Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano poważne, niekiedy zakończone zgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczną nekrolizę naskórka. Należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu w aerozolu po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jak wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat – stosowanie jest przeciwwskazane. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, ból głowy, parestezje, podrażnienie gardła, biegunka, owrzodzenie jamy ustnej, nudności, parestezje w jamie ustnej, ból jamy ustnej i gardła, dyskomfort w jamie ustnej (uczucie ciepła, pieczenia albo mrowienia w ustach). Niezbyt często: senność, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, niestrawność, ból języka, zaburzenia smaku, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty, gorączka, ból, bezsenność. Rzadko: reakcja anafilaktyczna. Częstość nieznana: niedokrwistość, małopłytkowość, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczna nekroliza naskórka, zapalenie wątroby. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć takie ryzyko dla flurbiprofenu w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży ze względu na możliwość przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego i ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego u noworodka. Przyjmowanie preparatu w ciąży może też prowadzić do jej przedłużenia oraz ciężkiego i opóźnionego porodu. Flurbiprofen przenika do mleka w bardzo małych ilościach, nie zaleca się jednak podawania leku w okresie karmienia piersią. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Należy unikać stosowania flurbiprofenu z innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, oraz kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małych dawek do 75 mg na dobę) ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego, np. wrzodów i krwawienia. Ostrożnie stosować z: lekami przeciwzakrzepowymi (flurbiprofen nasila ich działanie), lekami przeciwpłytkowymi, kortykosteroidami, SSRI (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego), alkoholem (zwiększone ryzyko reakcji niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego). NLPZ mogą osłabiać efekt działania leków moczopędnych, a inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać toksyczny wpływ na nerki spowodowany hamowaniem cyklooksygenazy, szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR) i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu, toteż zaleca się odpowiednie monitorowanie i w razie konieczności, modyfikację dawki. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną lub tokrolimusem zwiększa ryzyko nefrotoksyczności. Flurbiprofen może zwiększać stężenie litu oraz fenytoiny w surowicy, toteż zaleca się odpowiednie monitorowanie i w razie konieczności, modyfikację dawki. Podanie NLPZ w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego. Nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifepristonu, ponieważ mogą one osłabiać jego działanie. Podczas stosowania z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi zaleca się częstsze badanie stężenia glukozy we krwi. Równoczesne stosowanie z diuretykami oszczędzającymi potas może prowadzić do hiperkaliemii. Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie flurbiprofenu. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Nie stwierdzono interakcji z tolbutamidem i lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Cena

Strepsils® Intensive Direct, cena 100% 21.95 zł

Preparat zawiera substancję: Flurbiprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."