Strepsils® Intensive

1 tabl. do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Strepsils® Intensive 24 szt., tabl. do ssania

Flurbiprofen

28.79 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o silnych właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez mieszaną inhibicję cyklooksygenzy 1 i 2 (COX-1 i COX-2), przy pewnej selektywności w kierunku COX-1. Działanie łagodzące i powlekające leku obserwowano w drugiej minucie od chwili przyjęcia tabletki. Znaczne działanie przeciwbólowe obserwowano od 22 minuty od przyjęcia leku, wykazując maksymalny efekt w 70 minucie. Działanie przeciwbólowe obserwowano do 4 h. Tabletka rozpuszcza się szybko, w ciągu 5-10 minut. Flurbiprofen jest szybko wchłaniany po przyjęciu tabletek do ssania, a jego stężenie maksymalne w osoczu krwi obserwuje się po około 30 do 40 minutach. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje szybciej, ale ma podobne natężenie jak uzyskiwane po połknięciu dawki równoważnej. Flurbiprofen jest szybko wchłaniany do organizmu. Jest on metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji i wydalany przez nerki. Preparat wykazuje dużą zdolność wiązania z białkami osocza, a T0,5 w fazie eliminacji wynosi 3-6 h. W bardzo niewielkich ilościach jest wydzielany do mleka kobiet karmiących.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 tabl. co 3-6 h w razie potrzeby, maksymalnie 5 tabl. na dobę, nie dłużej niż 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku nie ma ogólnych zaleceń odnośnie dawki, ponieważ do chwili obecnej doświadczenia kliniczne są ograniczone. U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane po podaniu NLPZ, w szczególności krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, co może prowadzić do zgonu. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flurbiprofenu u osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby stosowanie flurbiprofenu jest przeciwwskazane. Lek nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku Sposób podania. Tabletki ssać powoli. Podobnie jak w przypadku wszystkich tabletek do ssania, należy zmieniać położenie tabl. w ustach, aby uniknąć miejscowego podrażnienia - jeśli wystąpi miejscowe podrażnienie, należy przerwać stosowanie.

Wskazania

Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ. Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ. Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. Pacjenci przyjmujący inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym COX-2. III trymestr ciąży. Pacjenci, u których w przeszłości występowały objawy alergii (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko skurczu oskrzeli należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób chorujących na astmę albo z astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, stosujących leki moczopędne oraz u osób w podeszłym wieku z uwagi na możliwość zmniejszenia wytwarzania prostaglandyn i przyspieszenia rozwoju niewydolnści nerek oraz wystąpienia śródmiąższowego zapalenia nerek, zespołu nerczycowego i/lub niewydolności nerek. Wymagane jest zachowanie ostrożności (omówienie z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, zatrzymywaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem w związku z leczeniem NLPZ w przeszłości. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę), oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (na przykład zawału serca lub udaru); nie ma wystarczających danych dotyczących flurbiprofen, które mogłyby wykluczyć takie ryzyko. Należy zachować ostrożność w przypadku długotrwałego leczenia u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą wieńcową i / lub chorobą naczyń mózgowych oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących tytoń). W związku z ogólnoustrojowym stosowaniem leków z grupy NLPZ opisywano pojedyncze przypadki zaostrzenia chorób zapalnych wywoływanych przez zakażenie (np. martwicze zapalenie powięzi). Pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się lub nasilą objawy zakażenia bakteryjnego podczas stosowania flurbiprofenu. U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej może występować zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapalenia opon mózgowych, jednak działanie to zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktów takich jak flurbiprofen. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi flurbiprofen może przedłużać czas krwawienia i należy zachować ostrożność. Należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego (co może prowadzić do zgonu) wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie, jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień z przewodu pokarmowego, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy. W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, należy odstawić flurbiprofen. Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano poważne, niekiedy zakończone zgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczną nekrolizę naskórka. Należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jak wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. W przypadku długotrwałego lub niezgodnego z zaleceniami stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami preparatu. W przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenia gardła i (lub) zapalenia migdałków, lek należy zastosować z antybiotykoterapią. Jeśli objawy nasilają się, lub jeśli pojawiają się nowe objawy, należy dokonać ponownej oceny leczenia. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej, leczenie należy przerwać. Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Każda tabletka zawiera 2,5 g sacharozy i glukozy (co odpowiada około 0,25 jednostkom chlebowym).

Niepożądane działanie

Bardzo często: zaburzenia w jamie ustnej (uczucie ciepła lub pieczenia lub mrowienia w ustach), zaburzenia smaku. Często: zawroty głowy, ból głowy, parestezja, podrażnienie gardła, biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej, ból gardła, bol brzucha, kserostomia. Niezbyt często: bezsenność, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła, wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bolesność języka, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty, wysypka, świąd. Rzadko: zaburzenia krwi (w tym niedokrwistość z wydłużeniem czasu krwawienia), nadwrażliwość (mogą obejmować: skurcz oskrzeli, duszność, gorączkę i obrzęk naczynioruchowy), wstrząs anafilaktyczny, niewydolność serca (uszkodzenia mięśnia zaobserwowano w związku ze stosowaniem NLPZ; z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ, szczególnie w wysokich dawkach w leczeniu długotrwałym, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem tętniczych powikłań zakrzepowych np. zawału serca lub udaru), obrzęk, niewydolność nerek (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i uszkodzenie nerek), niewydolność wątroby (w tym zapalenie wątroby i żółtaczka). Bardzo rzadko: trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka. Częstość nieznana: anemia, nadciśnienie, krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego, rumień wielopostaciowy, gorączka, ból, zapalenie wątroby, bezsenność. Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na NLPZ, które mogą obejmować: nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksję; reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność; różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej, dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka i rumień wielopostaciowy). W leczeniu chorób przewlekłych, w długotrwałym leczeniu, mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży stosować jedynie w razie absolutnej konieczności. Stosowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Częste stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w III trymestrze ciąży może prowadzić do przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego i nadciśnienia płucnego u noworodka. Stosowanie leku może też spowodować przedłużenie trwania ciąży, ciężki oraz opóźniony poród. Flurbiprofen przenika do mleka w bardzo małych ilościach, nie zaleca się jednak podawania leku w okresie karmienia piersią. Istnieją dowody, że leki, które hamują cyklooksygenazy/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację - działanie to jest odwracalne po przerwaniu leczenia.

Uwagi

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Należy unikać stosowania flurbiprofenu z innymi NLPZ, w tym ibuprofenem i innymi selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, oraz kwasem acetylosalicylowym (z wyjątkiem małych dawek do 100 mg na dobę) ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego, np. wrzodów i krwawienia. Ostrożnie stosować z: lekami przeciwzakrzepowymi (NLPZ mogą nasilać efekt działania inhibitorów koagulacji i agregacji płytek, heparyny, pochodnych kumaryny, dipyrydamolu, pyrydamolu, sulfipyrazonu), lekami przeciwpłytkowymi, kortykosteroidami, SSRI (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego), alkoholem (zwiększone ryzyko reakcji niepożądanych, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego). NLPZ mogą osłabiać efekt działania leków moczopędnych, a inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać toksyczny wpływ na nerki spowodowany hamowaniem cyklooksygenazy, szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek (pacjenci powinni być nawadniani). Monitorowanie zawartości potasu we krwi może być wymagane u pacjentów stosujących jednocześnie diuretyki oszczędzające potas. NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR) i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną lub tokrolimusem zwiększa ryzyko nefrotoksyczności. Flurbiprofen może zwiększać stężenie litu w surowicy z uwagi na jego zmniejszoną eliminację. Podanie NLPZ po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu. Nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifepristonu, ponieważ mogą one osłabiać jego działanie. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Nie można wykluczyć interakcji z fenytoiną. Nie stwierdzono interakcji z tolbutamidem i lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Cena

Strepsils® Intensive, cena 100% 28.79 zł

Preparat zawiera substancję: Flurbiprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."