Staloral

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszanki wyciągów alergenowych grzybów w połączeniu z mannitolem (ilość mannitolu ≤40 mg/ml). Zestaw do leczenia podstawowego zawiera 4 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 0,1 IR/ml lub 0,1 IC/ml, 1 IR/ml lub 1 IC/ml, 10 IR/ml lub 10 IC/ml i 100 IR/ml lub 100 IC/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera 2 fiolki z wyciągami alergenowymi o stężeniach 100 IR/ml lub 100 IC/ml. Preparat zawiera sód (590 mg NaCl/10 ml roztworu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Staloral 2 fiolki 10 ml, roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podtrz. (mieszanka wyciągów alerg.)

Allergen extracts

300.0 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający alergeny pochodzenia zwierzęcego lub alergeny grzybów. Podczas immunoterapii swoistej stwierdza się następujące zmiany w parametrach laboratoryjnych: pojawienie się swoistych przeciwciał IgG, obniżenie stężenia swoistych przeciwciał IgE we krwi, zmianę aktywności komórek uczestniczących w reakcji alergicznej, pożądane zmiany w zakresie aktywności limfocytów Th2 i Th1, wpływających na produkcję cytokin (obniżenie stężenia IL-4 i zwiększenie IFN-γ), regulujących wytwarzanie IgE. Ponadto immunoterapia swoista wywołuje trwałą odpowiedź immunologiczną, poprzez mechanizm swoistej pamięci immunologicznej.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie odczulające może być rozpoczęte u dzieci w wieku 2-3 lat, jeżeli obserwuje się pierwsze objawy alergii. U pacjentów powyżej 50 rż. swoista immunoterapia jest uzasadniona jedynie w przypadku nowo rozpoznanej alergii. Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta. Leczenie podstawowe: roztwór podawać bezpośrednio pod język lub umieścić na połowie kostki cukru lub na kawałku chleba i trzymać pod językiem przez ok. 2 min. Codziennie zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej zgodnie ze schematem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Leczenie podtrzymujące: maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana 3 razy w tyg. Zwykle leczenie odczulające stosuje się przez 3-5 lat. Preparat przyjmować rano, przed posiłkiem.

Wskazania

Choroby alergiczne o charakterze sezonowym lub całorocznym (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa) objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, atopową astmą oskrzelową. Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie skutkom klinicznym, wynikającym z kontaktu osoby uczulonej z danym alergenem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje pomocnicze. Niedobory odporności, choroby nowotworowe, niekontrolowana astma oskrzelowa, choroby autoimmunologiczne, leczenie β-adrenolitykami.

Środki ostrożności

Gdy wystąpią objawy, takie jak: pokrzywka, nieżyt nosa lub astma może być konieczne leczenie preparatami przeciwhistaminowymi, β-adrenergicznymi lub kortykosteroidami. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy ponownie ocenić potencjalne korzyści dla pacjenta związane z kontynuacją immunoterapii swoistej. Preparat zawiera sód, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zapalenie gardła, ból w jamie brzusznej, łagodne objawy ogólne, pokrzywka, nieżyt nosa, astma.

Ciąża i laktacja

Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej u kobiet w ciąży. Należy przerwać immunoterapię swoistą u kobiet, które zaszły w ciążę w początkowym okresie leczenia podstawowego (w okresie zwiększania dawki). Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane u kobiet w ciąży.

Cena

Staloral, cena 100% 300.0 zł

Preparat zawiera substancję: Allergen extracts

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."