Spersallerg®

1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku antazoliny i 0,4 mg chlorowodorku tetryzoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Spersallerg® but. 10 ml, krople do oczu

Tetryzoline hydrochloride,

Antazoline hydrochloride

27.24 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat zawierający antazolinę - lek przciwhistaminowy oraz tetryzolinę - lek sympatykomimetyczny. Antazolina jest selektywnym antagonistą receptorów H1, skutecznie łagodzi świąd. Tetryzolina jest α-adrenomimetykiem, zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk w alergicznym zapaleniu spojówek.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież: 1 kropla do worka spojówkowego 2-3 razy na dobę przez 14 dni. Dzieci powyżej 2 lat: brak badań dotyczących tej grupy pacjentów; ze względu na możliwe działania ogólne należy zachować ostrożność i ograniczyć dawkowanie do 1-2 kropli na dobę. Po zakropleniu należy zatkać przewód nosowo-łzowy lub zamknąć oczy na 3 min, aby zmniejszyć układową absorpcję preparatu. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe działania niepożądane i zwiększyć miejscową aktywność leku. Prawidłowe zatkanie przewodu nosowo-łzowego jest szczególnie istotne u pacjentów z wysychającym nieżytem nosa aby zapobiec dostaniu się preparatu do śluzówki nosa. Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3-4 dni, nasilają się lub jeśli wystąpi ból oka i nieostre widzenie podczas leczenia preparatem. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy.

Wskazania

Alergiczne stany zapalne spojówek, w szczególności stany zapalne spojówek związane z katarem siennym i z reakcją na alergeny pyłkowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek antazoliny, tetryzoliny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO.

Środki ostrożności

Leki sympatykomimetyczne należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy i zwiększonym stężeniem hormonów tarczycy, arytmiami lub tachykardią oraz guzami chromochłonnymi nadnerczy. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia, w tym arytmią, słabo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą. Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka lub z rozpoznaniem jaskry zamykającego się kąta, chyba, że dokonano wycięcia (lub nacięcia) tęczówki. Nadużywanie leków zwężających naczynia może wywołać nawrót przekrwienia po ich odstawieniu. Leku nie stosować u pacjentów z zespołem suchego oka, którzy nie zasięgnęli wcześniej porady lekarza. Pacjenci z objawami suchości oczu powinni przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. Stosowanie preparatu może maskować zakażenie oczu. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. U dzieci powyżej 2 lat należy zachować ostrożność. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i wywoływać przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych - przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe, które można ponownie założyć po upływie co najmniej 15 min po zakropleniu preparatu.

Niepożądane działanie

Najczęściej obserwowano przemijające uczucia pieczenia lub kłucia w oku. Ponadto mogą wystąpić: przedmiotowe i podmiotowe objawy wskazujące na miejscową reakcję alergiczną, rozproszenie barwnika tęczówki, rozszerzenie źrenicy, nieostre widzenie, ostre lub przewlekłe zapalenie spojówek, toksyczne grudkowe zapalenie spojówek, suchość oka, nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia, przekrwienie odczynowe, jaskra zamykającego się kąta. Mogą wystąpić: ból i zawroty głowy, senność, drżenie, pobudzenie OUN, dusznica bolesna, nadciśnienie, częstoskurcz, zwiększona potliwość oraz bardzo rzadko reakcje nadwrażliwości.

Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania w czasie ciąży - preparat powinien być stosowany tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Nie wiadomo, czy substancje czynne preparatu przenikają do mleka matki - należy zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może powodować senność, zawroty głowy oraz przemijające zaburzenia widzenia - do czasu ustąpienia tych dolegliwości należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Nie stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego). Leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym mogą nasilać efekt uspokajający środków o działaniu hamującym na OUN, w tym alkoholu, leków nasennych, opioidów przeciwbólowych, przeciwlękowych leków uspokajających i leków przeciwpsychotycznych. Jednoczesne stosowanie innych leków przeciwmuskarynowych, takich jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne (zarówno trójpierścieniowe jak i inhibitory MAO), może nasilać ich działanie przeciwmuskarynowe; ponieważ możliwa jest ogólnoustrojowa absorpcja leku, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu preparatu z tymi lekami.

Cena

Spersallerg®, cena 100% 27.24 zł

Preparat zawiera substancję: Tetryzoline hydrochloride, Antazoline hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."