Sora Forte

1 ml szamponu zawiera 10 mg permetryny. Preparat zawiera: p-hydroksybenzoesany metylu i propylu oraz glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sora Forte tuba 50 ml, szampon leczniczy

Permethrin

16.32 zł 2019-04-05

Działanie

Przeciwpasożytniczy preparat do stosowania zewnętrznego działający na wesz głowową. Działanie neurotoksyczne permetryny polega na przedłużeniu otwarcia zależnych od napięcia kanałów sodowych w błonie komórkowej neuronów pasożyta, zmianie przewodnictwa nerwowego w organizmie wszy, porażeniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wszy. Skuteczność permetryny w stężeniu 10 mg/ml wynosi 91,5-99%. Permetryna wchłania się z nieuszkodzonej skóry i błon śluzowych w niewielkiej ilości (0,5-2%).

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci >3 lat: na zmoczone włosy nałożyć szampon i równomiernie go rozprowadzić, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Włosy należy masować aż do uzyskania obfitej piany. Uzyskaną pianę należy pozostawić na 10 min, a następnie dokładnie spłukać włosy wodą i starannie wyczesać załączonym do opakowania grzebieniem, w celu usunięcia martwych wszy i ich jaj (gnid). W celu zwiększenia skuteczności zabiegu można nałożyć jednorazowy czepek na włosy pokryte szamponem. Po upływie 10 dni kurację należy powtórzyć. Dopuszczalne jest powtórzenie zabiegu przed upływem 10 dni w przypadku stwierdzenia obecności wszawicy. Jeżeli po wykonaniu powtórnego zabiegu stwierdza się obecność żywych wszy, może to oznaczać ich oporność na działanie permetryny; należy wtedy kontynuować leczenie innym lekiem. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku <3 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Wskazania

Wszawica głowowa u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 3 lat. Preparat stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na permetrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat należy stosować wyłącznie na włosy głowy; nie stosować na brwi, rzęsy oraz we wszawicy łonowej. Nie należy stosować preparatu u osób z odczynami alergicznymi. Należy unikać kontaktu preparatu oraz wytworzonej piany z oczami. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, należy przerwać stosowanie preparatu. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego preparat może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość p-hydroksybenzoesanów metylu i propylu preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić przemijające i niewielkie odczyny skórne, najczęściej w postaci pieczenia, swędzenia. Świąd stwierdzono u 7% pacjentów, rumień i wysypkę odnotowano o 1-2%. Działania niepożądane obserwowane u osób często stosujących permetrynę (np. personel medyczny) związane były z działaniem permetryny na układ nerwowy i zwykle objawiały się parastezjami, podnieceniem, drżeniem mięśni, przeczulicą skóry, lekkim swędzeniem i pieczeniem. Objawy te ustępowały w ciągu 24 h.

Ciąża i laktacja

O stosowaniu preparatu w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią może zadecydować wyłącznie lekarz (brak badań).

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Sora Forte, cena 100% 16.32 zł

Preparat zawiera substancję: Permethrin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."