SMOFlipid

1000 ml emulsji zawiera 60 g oczyszczonego oleju sojowego, 60 g triglicerydów średniołańcuchowych, 50 g oczyszczonego oleju z oliwek, 30 g oleju rybiego. Wartość energetyczna 1000 ml: 8400 kJ (2000 kcal). Osmolarność: około 380 mOsm/l; pH około 8.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
SMOFlipid worek Excel 500 ml, emulsja do inf.

Soya oil,

Oliva oil,

Triglycerides, medium chain,

Fish oil

2019-04-05

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego. Zawiera związki wysokoenergetyczne, dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Dawkowanie

Dożylnie (do żyły centralnej lub żył obwodowych) we wlewie kroplowym; dawkowanie i szybkość wlewu zależnie od zdolności do eliminacji tłuszczów. Dorośli: zwykle do 1-2 g tłuszczu/kg mc./dobę co odpowiada 5-10 ml produktu/kg mc./dobę. Zalecana szybkość infuzji to 0,125 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,63 ml produktu /kg mc./godzinę. Nie należy podawać więcej niż 0,15 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,75 ml produktu /kg mc./godzinę. Dzieci: nie zaleca się przekraczania dawki dobowej 3 g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu/kg mc./dobę. Należy stopniowo zwiększać dawkę dobową w ciągu pierwszego tygodnia podawania produktu leczniczego. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,15 g tłuszczu/kg mc./godzinę. Noworodki i niemowlęta: dawka początkowa powinna wynosić 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę, następnie powinna być sukcesywnie zwiększana o 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę do 3,0 g tłuszczu/kg mc./dobę. Nie zaleca się przekraczania dawki 3 g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu/kg mc./dobę. Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,125 g tłuszczu/kg mc./godzinę. U wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową produkt należy podawać w sposób ciągły przez ok. 24 h.

Wskazania

Źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaj, ryb, soi i orzeszków ziemnych lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka hiperlipidemia, ciężka niewydolność wątroby, ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężka niewydolność nerek bez możliwości hemofiltracji lub dializy, ostry wstrząs, ostry obrzęk płuc, przewodnienie, niewyrównana niewydolność serca, niestabilny stan pacjenta (ciężki stan pourazowy, niewyrównana cukrzyca, ostry zawał mięśnia sercowego, udar, zatorowość, kwasica metaboliczna, ciężka posocznica, odwodnienie hipotoniczne).

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z podwyższonym ryzykiem hiperlipidemii (np. u pacjentów przyjmujących duże dawki tłuszczów, u pacjentów z ciężką posocznicą oraz u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub gdy stężenie triglicerydów podczas wlewu wyniesie powyżej 3 mmol/l, wlew należy przerwać lub jeśli to konieczne, kontynuować w mniejszych dawkach. Ostrożnie stosować w niewydolności nerek, cukrzycy, zapaleniu trzustki, zaburzeniach czynności wątroby, niedoczynności tarczycy i posocznicy. Podawać ostrożnie u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią oraz w przypadkach nadciśnienia płucnego. Preparat zawiera do 5 mmol sodu na 1000 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Często: nieznaczne podwyższenie temperatury ciała. Niezbyt często: brak apetytu, nudności, wymioty i dreszcze. Rzadko: nadciśnienie lub niedociśnienie, duszność, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, nagłe zaczerwienie twarzy, ból głowy oraz reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne - wskazanie do natychmiastowego przerwania wlewu), uczucie zimna lub gorąca, bladość, sinica, bóle szyi, pleców, kości, okolicy lędźwiowej i klatki piersiowej. Bardzo rzadko: priapizm. U pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do eliminacji tłuszczów, zaburzeniem czynności nerek lub zakażeniem może wystąpić "zespół przeciążenia tłuszczem" (hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, anemia, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi, hemoliza, retikulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby, śpiączka).

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Uwagi

Podczas stosowania należy kontrolować stężenie glukozy i triglicerydów we krwi, parametry czynności wątroby, równowagę kwasowo-zasadową, bilans płynów, morfologię krwi i stężenie elektrolitów we krwi. W cukrzycy i niewydolności nerek zaleca się podawać we wlewie jednocześnie węglowodany lub aminokwasy z węglowodanami. Duże stężenia lipidów w osoczu mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, m.in. na stężenie hemoglobiny.

Interakcje

Heparyna krótkotrwale obniża klirens triglicerydów. Do preparatu można dodawać wyłącznie leki, których zgodność została udokumentowana.

Preparat zawiera substancję: Soya oil, Oliva oil, Triglycerides, medium chain, Fish oil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."