Skinoren® Rosacea

1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego. Lek zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Skinoren® Rosacea tuba 30 g, żel

Azelaic acid

53.44 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciw trądzikowi różowatemu do stosowania miejscowego. Mechanizm działania kwasu azelainowego jest nieznany. Badania in vitro i ex vivo wskazują, że może działać przeciwzapalnie poprzez ograniczenie powstawania prozapalnych, wolnych rodników tlenowych. Po miejscowym zastosowaniu preparatu, kwas azelainowy penetruje do wszystkich warstw skóry. Przenikanie jest szybsze przy uszkodzonej skórze. Kwas azelainowy wchłonięty przez skórę jest wydalany w postaci niezmienionej i metabolitów z moczem.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Należy nanosić żel na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2 razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wetrzeć w skórę. Około 0,5 g ( = 2,5 cm) żelu wystarcza na pokrycie całej powierzchni twarzy. Ważne jest regularne stosowanie preparatu przez cały okres leczenia. Okres stosowania może się indywidualnie różnić i zależy od nasilenia zmian na skórze. Zazwyczaj, wyraźna poprawa jest widoczna po 4 tyg. leczenia. Aby uzyskać optymalne efekty, żel można stosować przez kilka miesięcy, zgodnie z wynikiem klinicznym. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry należy zmniejszyć ilość lub ograniczyć częstość stosowania żelu do jednego razu na dobę, aż do ustąpienia podrażnienia. W razie konieczności należy przerwać leczenie na kilka dni. W przypadku braku poprawy po 2 miesiącach stosowania lub w przypadku zaostrzenia objawów trądziku różowatego, należy przerwać stosowanie i rozważyć inne metody leczenia. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu trądziku różowatego. Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań u pacjentów w wieku powyżej 65 lat oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Sposób podania. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Można użyć łagodnego środka do mycia skóry. Nie należy używać opatrunków okluzyjnych i opatrunków osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.

Wskazania

Miejscowe leczenie trądziku różowatego grudkowo-krostkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu preparatu z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, jamą ustną lub błonami śluzowymi należy je przepłukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce. Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia żelem należy powstrzymać się od leczenia innymi preparatami podawanymi miejscowo, a także od stosowania produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydła, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz środki ścierające do czyszczenia skóry. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym. Lek zawiera kwas benzoesowy (1 mg/g żelu), który działa łagodnie drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe oraz glikol propylenowy (120 mg/g żelu), który może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Bardzo często: pieczenie, ból, świąd w miejscu podania. Często: parestezje, suchość skóry, wysypka, obrzęk w miejscu podania. Niezbyt często: trądzik, kontaktowe zapalenie skóry; uczucie dyskomfortu, rumień, pokrzywka w miejscu podania. Rzadko: nadwrażliwość (która może objawiać się jedną lub więcej z następujących reakcji niepożądanych: obrzęk naczynioruchowy, obrzęk oka, obrzęk twarzy, duszność), pogorszenie objawów astmy, podrażnienie skóry, pokrzywka. Zazwyczaj, miejscowe podrażnienie skóry ustępuje w trakcie leczenia. W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku obserwowano zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano ich u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego, chociaż nie można tego wykluczyć (częstość nieznana).

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność przepisując kwas azelainowy kobietom w ciąży i karmiącym piersią matkom. Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z miejscowo stosowanym kwasem azelainowym u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazują potencjalny wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Jednakże, wielkości dawek, po których nie zaobserwowano działań niepożądanych u zwierząt, były w poszczególnych badaniach od 3 do 32 razy większe od maksymalnej dawki zalecanej u ludzi, wyliczonej na podstawie powierzchni ciała. Niemowlęta nie powinny mieć kontaktu z leczoną skórą/piersią. Brak danych dotyczących wpływu preparatu na płodność u ludzi. Wyniki badań na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność samców lub samic szczurów.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Skinoren® Rosacea, cena 100% 53.44 zł

Preparat zawiera substancję: Azelaic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."