Scopolan®

1 tabl. draż. zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Scopolan® 30 szt., tabl. drażowane

Hyoscine butylbromide

9.76 zł 2019-04-05

Działanie

Lek wywiera działanie spazmolityczne na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Obwodowe działanie antycholinergiczne (cholinolityczne) wynika z blokowania zwojów nerwowych w obrębie narządów wewnętrznych, a także z działania przeciwmuskarynowego. Butylobromek hioscyny słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-3 h. Mimo małej dostępności biologicznej osiąga duże stężenie w miejscu działania. Wiąże się z białkami osocza w 8-13%. Bardzo słabo przenika przez barierę krew-mózg. T0,5 wynosi 4,8 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3-5 razy na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wskazania

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. kolka żółciowa), układu moczowo - płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować preparatu jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni (myasthenia gravis), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

Lek powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego dróg żółciowych i układu moczowo - płciowego. Gdy jednocześnie z ostrym bólem brzucha o nieznanej przyczynie występują gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu ustalenia etiologii objawów. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, chorobą niedokrwienną serca, zwężeniem ujścia mitralnego oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać przyjmowanie preparatu. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu, preparat należy stosować ostrożnie u osób z gorączką. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk, suchość w jamie ustnej, zaparcia, tachykardia, hipotensja. Rzadko: anuria, zaburzenia widzenia. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny.

Ciąża i laktacja

Brak badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W tym okresie lek można stosować tylko w bezwzględnych wskazaniach i ze szczególną ostrożnością. Brak badań dotyczących przenikania preparatu do mleka matki, cholinolityki mogą hamować wydzielanie mleka. Z tego względu nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia akomodacji - podczas leczenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, inhibitory MAO, leki przeciwhistaminowe I-generacji, amantadyna, petydyna i dyzopiramid oraz inne leki antycholinergiczne (np. tiotropium, ipratropium, związki podobne do atropiny) mogą nasilać działanie cholinolityczne butylobromku hioscyny oraz związane z tym działania niepożądane. Antagoniści receptorów dopaminergicznych, np. metoklopramid, mogą zmniejszać działanie leku na przewód pokarmowy. Preparat może nasilać tachykardię wywołaną przez leki β-adrenergiczne.

Cena

Scopolan®, cena 100% 9.76 zł

Preparat zawiera substancję: Hyoscine butylbromide

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."