Rotarix

1 dawka (1,5 ml) zawiera nie mniej niż 106 CCID50 ludzkiego rotawirusa, żywego, atenuowanego. Preparat zawiera sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Rotarix doustny aplikator 1,5 ml, zaw. doustna

Rota virus vaccine

432.58 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka do czynnego uodparniania przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirus. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność przeciw występowaniu zapalenia żołądka i jelit wywołanego przez rotawirusy typu G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] oraz G9P[8]. Po szczepieniu dochodzi do wydalania wirusa szczepionkowego w kale; wydalanie jest najbardziej nasilone ok. 7 dnia po szczepieniu. Szczepionka jest przeznaczona do bezpośredniego podania.

Dawkowanie

Doustnie. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek: pierwszą dawkę można podać od 6 tyg. życia, drugą najlepiej przed ukończeniem 16 tyg., najpóźniej do ukończenia 24 tyg. Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4 tyg. Preparat można podać wg tego schematu wcześniakom urodzonym nie wcześniej niż po 27 tyg. ciąży. W przypadku połknięcia niepełnej dawki, w czasie tej samej wizyty można podać dawkę zastępczą.

Wskazania

Czynna immunizacja niemowląt w wieku od 6 do 24 tyg. życia w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanego zakażeniem rotawirusem. Stosowanie szczepionki powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Reakcje nadwrażliwości po poprzednim podaniu szczepionek przeciw rotawirusom. Występowanie wgłobienia w wywiadzie. Nieskorygowane wrodzone wady przewodu pokarmowego predysponujące do występowania wgłobienia. Ciężki złożony niedobór odporności. Ostre infekcje przebiegające z gorączką (zakażenia o mniejszym nasileniu nie są przeciwwskazaniem). Nie stosować u pacjentów z biegunką lub wymiotami.

Środki ostrożności

Szczepionki w żadnym przypadku nie wolno wstrzykiwać. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi lub opóźnieniem wzrostu; u tych dzieci podanie szczepionki może być rozważane z zachowaniem ostrożności, jeśli niezaszczepienie ich stwarza większe ryzyko. Należy zwracać uwagę na objawy sugerujące wystąpienie wgłobienia (ostry ból brzucha, utrzymujące się wymioty, krwawe stolce, wzdęcie brzucha i (lub) wysoka gorączka). Nie przewiduje się że bezobjawowe lub o niewielkim nasileniu objawów zakażenie wirusem HIV będzie miało wpływ na bezpieczeństwo stosowania lub skuteczność szczepionki. Podanie szczepionki dzieciom ze stwierdzonym lub podejrzewanym niedoborem odporności powinno być poprzedzone dokładnym rozważeniem potencjalnych korzyści i ryzyka. Szczepionka powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności u osób blisko kontaktujących się z osobami z niedoborem odporności tj.: osoby chorujące na nowotwór złośliwy, osoby z niedoborami immunologicznymi wywołanymi innymi czynnikami oraz osoby leczone immunosupresyjnie. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 h w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤28 tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie zostać wywołana u wszystkich szczepionych osób. Nie ma żadnych dostępnych danych dotyczących stosowania szczepionki w profilaktyce po narażeniu na kontakt z wirusem. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: biegunka, rozdrażnienie. Niezbyt często: wzdęcia, ból brzucha, zapalenie skóry. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu: bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży); obecność krwi w stolcu; zapalenie żołądka i jelit z wydalaniem wirusa szczepionkowego u dzieci z ciężkim złożonym niedoborem odporności. Ponadto odnotowano przypadki wgłobienia mające związek czasowy z podaniem szczepionki, większość takich przypadków odnotowano w ciągu 7 dni od podania pierwszej dawki.

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

Uwagi

Brak ograniczeń dotyczących spożywania przez niemowlę pokarmów i płynów, w tym mleka kobiecego, przed i po szczepieniu.

Interakcje

Szczepionka może być podawana jednocześnie z następującymi szczepionkami monowalentnymi lub skojarzonymi (w tym sześciowalentnymi DTPa-HBV-IPV/Hib): szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową pełnokomórkową (DTPw), szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową bezkomórkową (DTPa), szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV), szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV), skoniugowaną szczepionką pneumokokową oraz skoniugowaną szczepionką meningokową grupy C. Badania kliniczne wykazały brak zmian odpowiedzi immunologicznej i profilu bezpieczeństwa podawanych szczepionek. Jednoczesne podawanie szczepionki i szczepionki doustnej przeciw poliomyelitis (OPV) nie miało wpływu na odpowiedź immunologiczną na antygeny wirusa poliomyelitis.

Cena

Rotarix, cena 100% 432.58 zł

Preparat zawiera substancję: Rota virus vaccine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."