Replagal

1 fiolka (3,5 ml) zawiera 3,5 mg agalzydazy alfa.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Replagal 1 fiol. 3,5 ml, konc. do sporz. roztw. do inf.

Agalsidase alfa

2019-04-05

Działanie

Agalzydaza alfa - enzym katalizujący hydrolizę globotriaozyloceramidu (Gb3 lub GL-3), odszczepiając końcową resztę galaktozy od cząsteczki. Leczenie enzymem powoduje zmniejszenie gromadzenia się Gb3 w wielu typach komórek, w tym w komórkach śródbłonka i śródmiąższowych. Agalzydaza alfa jest wytwarzana w hodowli komórek ludzkich, aby zapewnić profil glikozylacji u ludzi, który wpływa na wychwyt przez receptory fosforanu-6-mannozy na powierzchni komórek docelowych. Po podaniu pojedynczej dożylnej dawki 0,2 mg/kg mc. T0,5 wynosił u mężczyzn ok. 108 ± 17 min, podczas gdy u kobiet 89 ± 28 min.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli: 0,2 mg/kg mc., co 2. tydz., we wlewach dożylnych trwających ok. 40 min. Leczenie preparatem powinien prowadzić lekarz z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z chorobą Fabry'ego lub innymi dziedzicznymi chorobami metabolicznymi. Szczególne grupy pacjentów. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w wieku >65 lat. Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Obecność rozległego uszkodzenia nerek (eGFR Sposób podania. Rozcieńczyć całą objętość potrzebnego koncentratu preparatu w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do infuzji. Roztwór podawać we wlewie, używając dostępu dożylnego z filtrem. Nie podawać preparatu jednocześnie z innymi lekami przez ten sam dostęp dożylny.

Wskazania

Długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry'ego (niedobór α-galaktozydazy A).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Istnieje ryzyko wystąpienia reakcji idiosynkratycznych związanych z infuzją. Reakcje infuzyjne mogą wiązać się ze stresem hemodynamicznym uruchamiającym zdarzenia sercowe u pacjentów z istniejącymi wcześniej sercowymi objawmi choroby Fabry'ego. Początek występowania objawów związanych z infuzją miał miejsce najczęściej 2-4 mies. po rozpoczęciu leczenia preparatem, jednak sporadycznie zgłaszano również późniejszy początek występowania objawów (po roku). Objawy zmniejszały się wraz z upływem czasu. Jeśli wystąpią łagodne lub umiarkowane odczyny w trakcie wlewu, należy natychmiast podąć odpowiednie postępowanie. Wlew można chwilowo przerwać (5-10 min) aż do ustąpienia objawów, po czym można go ponownie podawać. Łagodne i przemijające objawy mogą nie wymagać leczenia lub przerwania wlewu. Ponadto podanie doustnie lub dożylnie przed rozpoczęciem podawania preparatu leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidów na 1-24 h przed wlewem może zapobiec wystąpieniu objawów w przypadkach, w których konieczne było leczenie objawowe. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości lub anafilaktyczne, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i podjąć odpowiednie leczenie. U ok. 24% mężczyzn leczonych preparatem wystąpiło małe miano powstających przeciwciał IgG, w populacji dzieci i młodzieży ten odstek był mniejszy (7%). Przeciwciała IgG powstały po ok. 3-12 mies. leczenia. Po 12-54 mies. terapii preparatem u 17% pacjentów nadal wykrywano przeciwciała. Natomiast u 7 % pacjentów, u których wykryto przeciwciała wykazano wytworzenie się tolerancji immunologicznej, na podstawie zniknięcia mian przeciwciał IgG w czasie leczenia. U pozostałych 76 % pacjentów nie wykrywano przeciwciał przez cały okres leczenia. U pacjentów pediatrycznych w wieku > 7 lat u 1 na 16 pacjentów płci męskiej w trakcie trwania badania stwierdzono obecność przeciwciał klasy IgG przeciwko agalzydazie alfa. W przypadku tego pacjenta nie wykryto nasilenia działań niepożądanych. U dzieci w wieku < 7 lat nie stwierdzono obecności przeciwciał klasy IgG przeciwko agalzydazie alfa (7 pacjentów). U bardzo ograniczonej liczby pacjentów zgłaszano graniczne wyniki dodatnie dotyczące obecności przeciwciał IgE, niezwiązanej z reakcją anafilaktyczną. W przypadku ciężkiego uszkodzenia nerek odpowiedź nerek na enzymatyczną terapię zastępczą może być ograniczona, prawdopodobnie w wyniku nieodwracalnych zmian patologicznych w nerkach. W takich wypadkach upośledzenie funkcji nerek utrzymuje się w przewidywanych granicach naturalnej progresji choroby.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy, nagłe zaczerwienienie skóry, nudności, dreszcze, gorączka, ból i uczucie dyskomfortu, zmęczenie. Często: obrzęki obwodowe, zawroty głowy, zaburzenia smaku, ból neuropatyczny, drżenie, hipersomnia, niedoczulica, parestezje, pogorszony odruch rogówki, wzmożone łzawienie, szum w uszach, nasilony szum w uszach, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie, kaszel, chrypka, zespół cieśni gardłowej, duszność, zapalenie nosogardzieli, zapalenie gardła, nasilona wydzielina w gardle, wyciek wodnisty z nosa, biegunka, wymioty, bóle brzucha/dyskomfort, trądzik, wysypka rumieniowa, świąd, wyprysk, sinica marmurkowata, uczucie dyskomfortu w obrębie mięśni i kośćca, bóle mięśniowe, ból pleców, bóle kończyn, obrzęk obwodowy, ból stawów, obrzęki stawów, nasilenie zmęczenia, uczucie gorąca, uczucie zimna, astenia, bóle w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, wysypka w miejscu podania, złe samopoczucie. Niezbyt często: omamy węchowe, zmniejszone nasycenie tlenem, obrzęk angioneurotyczny, wysypka, uczucie ciężkości, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość. Częstość nieznana: arytmie serca (migotanie przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe, tachyarytmia), choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, niedociśnienie, nadmierne pocenie się. Działania niepożądane (związane z infuzją) mogą obejmować zdarzenia dotyczące serca: arytmie serca (migotanie przedsionków, dodatkowe komorowe skurcze serca, tachyarytmia), choroba niedokrwienna serca i niewydolność krążenia obejmującą struktury serca; najczęściej występujące działania niepożądane były łagodne i obejmowały (dreszcze, gorączkę, nagłe zaczerwienienie twarzy, ból głowy, nudności, duszności, drżenie i świąd; mogą również wystąpić (zawroty głowy, nadmierne pocenie się, niedociśnienie, kaszel, wymioty i zmęczenie, wysypkę, obrzęk angioneurotyczny z uczuciem ucisku w gardle, świst oddechowy i opuchnięcie języka); reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne. Niepożądane działania związane ze stosowaniem leku zgłaszane u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w wywiadzie były podobne do objawów zgłaszanych u ogólnej populacji pacjentów. U dzieci i młodzieży działania niepożądane były zasadniczo podobne do działań niepożądanych obserwowanych u dorosłych, jednak częściej wystepowały reakcje związane z infuzją (gorączka, duszność, ból w klatce piersiowej) i nasilenie bólu.

Ciąża i laktacja

Zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Nie obserwowano żadnego wpływu na płodność samców podczas badań reprodukcji prowadzonych na szczurach.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Lek nie może być stosowany z chlorochiną, amiodaronem, benzochiną lub gentamycyną, gdyż substancje te potencjalnie hamują aktywność wewnątrzkomórkowej α-galaktozydazy. Alfa-galaktozydaza A, będąc sama enzymem, najprawdopodobniej nie będzie wchodzić w interakcje poprzez układ enzymatyczny cytochromu P450. W badaniach klinicznych leków przeciw bólom neuropatycznym (takich jak karbamazepina, fenytoina, gabapentyna) podawanych jednocześnie z α-galaktozydazą A nie zaobserwowano objawów interakcji.

Preparat zawiera substancję: Agalsidase alfa

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."