Remestyp®

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg terlipresyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Remestyp® 5 amp.10 ml, roztw. do wstrz.

Terlipressin acetate

148.69 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczna pochodna wazopresyny, naturalnego hormonu tylnego płata przysadki mózgowej. Terlipresyna zwęża naczynia krwionośne i wywiera związany z tym efekt przeciwkrwotoczny. Powoduje skurcz tętniczek, żył i żyłek głównie w obszarze trzewnym, zwiększenie napięcia mięśni gładkich ściany przełyku oraz zwiększenie napięcia i nasilenie perystaltyki w jelitach. Niezależnie od wpływu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, działa również na mięśnie gładkie macicy, pobudzając ich aktywność, nawet w macicy nieciężarnej. Działanie przeciwwstrząsowe terlipresyny zostało potwierdzone we wszystkich rodzajach wstrząsów (pokrwotocznym, toksycznym, anafilaktycznym). Nie ma klinicznych dowodów na działanie antydiuretyczne terlipresyny. Efekt terapeutyczny terlipresyny jest wynikiem działania jej metabolitów, np. lizyno-wazopresyny. Lizyno-wazopresyna pojawia się we krwi po ok. 30 min. od podania terlipresyny, a Cmax osiąga po 1-2 h. Jest metabolizowana w wątrobie, nerkach i innych tkankach. T0,5 wynosi ok. 40 min.

Dawkowanie

Krwawienie z żylaków przełyku. Dorośli: początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg co 4 h. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 h, ale nie dłużej niż przez 48 h. U pacjentów o mc. mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki można zmniejszyć do 1 mg dożylnie co 4 h. Inne rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego. 1 mg co 4 do 6 h. Lek można również stosować jako pierwszą pomoc w przypadku klinicznego podejrzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Preparat podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji. Krwawienia z dróg moczowo-płciowych. Zazwyczaj dawka wynosi od 0,2 mg do 1,0 mg co 4 do 6 h, w zależności od aktywności osoczowych i tkankowych endopeptydaz. Preparat podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji. Stosowanie miejscowe podczas zabiegów ginekologicznych. Dawkę 0,4 mg należy rozcieńczyć roztworem NaCl 0,9% do objętości 10 ml i tak przygotowanym roztworem ostrzyknąć szyjkę macicy i okolicę szyjki macicy. Przeciwkrwotoczne działanie występuje po ok. 5 do 10 min. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można zwiększyć lub można powtórzyć ostrzykiwanie.

Wskazania

Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu żylaków przełyku, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego i nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka. Krwawienia z dróg moczowo-płciowych w przebiegu atonii poporodowej macicy, zaburzeń czynnościowych macicy, porodu, poronienia. Krwawienia związane z operacjami chirurgicznymi, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. Podanie miejscowe, np. podczas operacji ginekologicznych szyjki macicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.

Środki ostrożności

W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno i bilans płynów. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, astmą oskrzelową. Terlipresyny nie należy stosować u pacjentów we wstrząsie septycznym z małym rzutem serca. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone, nie są dostępne dane dotyczące zalecanego dawkowania. Lek nie jest substytutem dla krwi u pacjentów z niedoborem objętości krwi. W związku ze sporadycznymi zgłoszeniami o występowaniu martwicy w miejscu domięśniowego podania terlipresyny, dawki 0,5mg i większe nierozcieńczonego preparatu należy podawać tylko dożylnie.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, bradykardia, skurcz naczyń obwodowych, niedokrwienie obwodowe, bladość twarzy, nadciśnienie, przemijające skurcze brzuszne, przemijająca biegunka. Niezbyt często: hiponatremia jeśli brak kontroli bilansu płynów, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe komorowe, tachykardia, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego, przeładowanie płynami z obrzękiem płuc, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes, niewydolność serca, niedokrwienie jelit, sinica obwodowa, uderzenia gorąca, ostre wyczerpanie oddechowe, niewydolność oddechowa, przemijające nudności, przemijajace wymioty, martwica skóry, skurcz macicy, zmniejszony przepływ krwi w macicy, martwica w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko: duszność.

Ciąża i laktacja

Terlipresyna jest przeciwwskazana w ciąży. Nie wiadomo, czy terlipresyna przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie terlipresyną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia terlipresyną dla matki.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przechowywać w lodówce (2st.C -8st.C).

Interakcje

Terlipresyna nasila działanie hipotensyjne nieselektywnych β-adrenolityków w obrębie żyły wrotnej. Równoczesne leczenie lekami wywołującymi bradykardię, takimi jak propofoli sufentanyl, może zwalniać tętno i zmniejszać rzut serca, działanie to jest spowodowane odruchowym zahamowaniem czynności serca przez nerw błędny w wyniku zwiększonego ciśnienia krwi.

Cena

Remestyp®, cena 100% 148.69 zł

Preparat zawiera substancję: Terlipressin acetate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."