Relestat

1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku epinastyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Relestat but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Epinastine hydrochloride

40.35 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, antagonista receptorów histaminowych H1 i H2. Wykazuje słabe powinowactwo do receptora cholinergicznego i dopaminergicznego. Nie przenika przez barierę krew-mózg, dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego. Epinastyna wywiera u zwierząt modulujący wpływ na kumulację komórek zapalnych oraz działa stabilizująco na mastocyty. U ludzi łagodzi objawy oczne związane z antygenem. Lek podany do worka spojówkowego osiąga stężenie maksymalne w osoczu po około 2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 64%. Epinastyna jest w niewielkim stopniu metabolizowana (poniżej 10%) i wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 8 h.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież ≥12 lat: 1 kropla do każdego worka spojówkowego 2 razy na dobę w okresie występowania objawów. Brak doświadczeń ze stosowaniem preparatu dłużej niż przez 8 tyg. Szczegolne grupy pacjentów. Nie uważa się aby było konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat nie zostało ustalone (nie ma dostępnych danych). Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Sposób podania. W przypadku stosowania kilku leków okulistycznych należy zachować odstęp między aplikacjami wynoszący co najmniej 10 min.

Wskazania

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do podawania do oka i nie może być podawany doustnie lub w postaci wstrzyknięć. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) - rzadko obserwowano przypadki spowodowanej przez niego punktowej keratopatii i (lub) toksycznej wrzodziejącej keratopatii. Preparat nie powinien być wkraplany gdy są założone soczewki kontaktowe. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe oraz może zmienić ich barwę - pacjenci powinni być poinformowani, że należy odczekać 10-15 min po wkropleniu leku przed założeniem soczewek kontaktowych.

Niepożądane działanie

Często: uczucie pieczenia/podrażnienie oka. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie spojówek/oka, wydzielina oczna, suchość oka, świąd oka, zaburzenia widzenia, astma, podrażnienie nosa, nieżyt nosa, zaburzenia w odczuwaniu smaku. Po wprowadzeniu leku do obrotu (niezbyt często): reakcja nadwrażliwości, w tym objawy lub oznaki uczulenia oczu i nadwrażliwości oczu, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna i zaczerwienienie; nasilone łzawienie, ból oka, obrzęk oka, obrzęk powiek. Oczekuje się, że spodziewana czestość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u pacjentów w wieku 12 lat oraz starszych jest taka jak u pacjentów dorosłych. Dane dotyczące częstości, rodzaju i nasilenia działań niepożądanych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat są ograniczone. Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu kropli do oczu zawierających fosforany: w bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki zgłaszano przypadki zwapnienia rogówki w trakcie leczenia.

Ciąża i laktacja

Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

W oparciu o profil farmakodynamiczy zgłoszonych objawów niepożądanych oraz specyficznych badań psychometrycznych lek nie ma żadnego lub ma pomijalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Jeśli zdarzy się przemijające niewyraźne widzenie po zakropleniu leku, pacjent powinien poczekać, aby widzenie powróciło do normy, zanim zacznie prowadzić pojazdy mechaniczne lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie przewiduje się żadnych interakcji z innymi lekami u ludzi, ponieważ po podaniu epinastyny do oka ogólnoustrojowe stężenia są bardzo małe. Ponadto epinastyna jest wydalana u ludzi głównie w postaci nie zmienionej, co wskazuje na słaby metabolizm.

Cena

Relestat, cena 100% 40.35 zł

Preparat zawiera substancję: Epinastine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."