Pyrantelum Medana

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu (721 mg). Preparat zawiera sorbitol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pyrantelum Medana 15 ml, zaw. doustna

Pyrantel

6.15 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu przeciwpasożytniczym, aktywny wobec robaków obłych. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych) poprzez depolaryzację ich płytki nerwowo-mięśniowej [HSDB]. Wiąże się z receptorem nikotynowym miocytu w płytce nerwowo-mięśniowej obleńca oraz blokuje jego esterazę cholinową. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych. Nie podrażnia jelit ani nie wywołuje migracji robaków. Wywiera wpływ na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. Pyrantel stosuje się w zakażeniu owsikiem (Enterobius vermicularis). Po podaniu doustnym lek w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięty embonian pyrantelu jest szybko metabolizowany w wątrobie do N-metylo-1,3-propanodiaminy i wydalany z moczem oraz z kałem. W około 7% embonian pyrantelu jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. W ponad 50% wydalany jest z kałem, w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po 2 lub 3 tyg. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć zmniejszenie dawki - lek powoduje przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi. Sposób podania. Lek przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem zawiesiny. Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu infestacji. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.

Wskazania

Owsica u dzieci od 2 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne leczenie piperazyną. Stosowanie w czasie leczenia miastenii.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat - w tej grupie wiekowej preparat należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność i kontrolować aktywności AspAT we krwi; może być konieczne zmniejszenie dawki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością. Preparat zawiera sorbitol - nie należy go stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Sorbitol może wywoływać lekkie działanie przeczyszczające.

Niepożądane działanie

Rzadko: ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność, nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, alergiczne wysypki skórne.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży, z wyjątkiem przypadków w których przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania może się zwiększać stężenie teofiliny w osoczu. Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do osłabienia działania obu leków.

Cena

Pyrantelum Medana, cena 100% 6.15 zł

Preparat zawiera substancję: Pyrantel

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."