Purethal® roztocza 50/50%

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUeq zaadsorbowanego zmodyfikowanego wyciągu alergenów z mieszaniny 50% Dermatophagoides pteronyssinus i 50% Dermatophagoides farinae.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Purethal® roztocza 50/50% 1 fiolka 3 ml (+ 8 strzyk. z igłą), zaw. do wstrz.

Allergen extracts

319.0 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający zmodyfikowane wyciągi alergenów (alergoidy) roztoczy kurzu domowego. Mechanizm działania polega na modulacji funkcji limfocytów T, tworzeniu przeciwciał swoistych IgG oraz obniżeniu reaktywności komórek produkujących mediatory.

Dawkowanie

Podskórnie. Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy specjalistów alergologów posiadających doświadczenie w leczeniu. Leczenie początkowe rozpoczyna się od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej 0,5 ml. Leczenie początkowe jest zakończone po podaniu dawki maksymalnej. Dalsze leczenie zależy od tego, czy immunoterapia będzie krótkotrwała czy wieloletnia. Immunoterapia krótkotrwała: 6 iniekcji co tydzień przez 5 tyg. Immunoterapia wieloletnia: po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tyg. (+/- 2 tyg.). Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki. Lekarz prowadzący może ustalić inne dawkowanie na podstawie oceny tolerancji leczenia przez pacjenta. Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej podanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki. Dostosowanie dawki po przekroczeniu zalecanego odstępu pomiędzy wstrzyknięciami. Jeśli podczas leczenia początkowego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 1 tydzień, odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: 2 tyg. (3 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawki nie należy zwiększać, ale powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji; 3 tyg. (4 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml; 4 tyg. (5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,3 ml; ponad 4 tyg. (ponad 5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), leczenie należy rozpocząć od początku. Podczas leczenia podtrzymującego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 4 tyg., jeśli odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: do 3 tyg. (do 7 tyg. od ostatniego zastrzyku), należy powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji; 4 tyg. (8 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml; 5 lub 6 tyg. (odpowiednio 9 lub 10 tyg. od ostatniego zastrzyku), dawkę należy zmniejszyć odpowiednio o 0,2 ml lub 0,3 ml; ponad 6 tyg. (ponad 10 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), ze względów bezpieczeństwa leczenie należy rozpocząć od początku. Dostosowanie dawki w przypadku nasilonej reakcji: maksymalny obrzęk w miejscu iniekcji o średnicy do 5 cm - leczenie można kontynuować wg schematu; maksymalny obrzęk o średnicy 5-12 cm - powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji, nie wolno zwiększać dawki; maksymalny obrzęk o średnicy >12 cm - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; łagodna do nasilonej reakcja układowa - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; ciężkie reakcje układowe lub wstrząs anafilaktyczny - zasadność leczenia należy ocenić ponownie. Pacjent musi pozostawać pod opieką lekarską przez przynajmniej 30 min po wstrzyknięciu. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych. Jeżeli do immunoterapii swoistej stosowane są dwa różne preparaty wstrzykiwane u tego samego pacjenta tego samego dnia każdy w inną rękę, zaleca się podawanie każdego preparatu z zachowaniem odstępu 15 min między kolejnymi wstrzyknięciami. Aby uniknąć skutku kumulacji zaleca się podawanie każdego preparatu w innym dniu, z zachowaniem 2-3 dniowego odstępu między wstrzyknięciami.

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych typu natychmiastowego (w których pośredniczą IgE), takich jak alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek oraz alergiczna astma oskrzelowa, które są wywoływane poprzez uczulenie na alergeny roztoczy kurzu domowego. Postawienie diagnozy powinno opierać się na zebraniu dokładnego wywiadu oraz identyfikacji ekspozycji pacjenta na alergeny.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ostre choroby zapalne/zakażenia narządu docelowego przebiegające z gorączką. Wtórne zmiany w narządzie docelowym (rozedma płuc, rozstrzenie oskrzelowe i inne). Choroby autoimmunologiczne (np. nerek, tarczycy, układu nerwowego i choroby reumatyczne). Czynna gruźlica. Niedobory odporności (np. spowodowane przyjmowaniem leków immunosupresyjnych). Ciężka niekontrolowana astma, zwłaszcza jeśli FEV1 trwale wynosi <70%. Niewydolność sercowo-naczyniowa, ze zwiększonym ryzykiem w przypadku stosowania adrenaliny. Choroba nowotworowa. Jednoczesne stosowanie ß-blokerów i inhibitorów ACE. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci poniżej 5 lat.

Środki ostrożności

W trakcie każdej iniekcji i po niej należy zapewnić bezpośrednią dostępność odpowiedniego zestawu reanimacyjno-resuscytacyjnego do leczenia wstrząsu. Jeśli w dniu planowanego wstrzyknięcia u pacjenta występują objawy, iniekcję należy przesunąć do momentu ich ustąpienia. Immunoterapię należy wówczas kontynuować w zależności od czasu trwania przerwy w leczeniu. Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed wstrzyknięciem i po każdym wstrzyknięciu preparatu.

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych ze stosowania wyciągu alergenów u kobiet w ciąży. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Interakcje

Immunoterapii nie należy prowadzić podczas jednoczesnego stosowania leków immunosupresyjnych, ß-blokerów oraz inhibitorów ACE. Dodatkowa ekspozycja na alergeny (egzogenne lub jatrogenne) może obniżyć próg tolerancji. Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów) może dojść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki preparatu. Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniej iniekcji preparatem (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia). Następne wstrzyknięcie może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

Cena

Purethal® roztocza 50/50% , cena 100% 319.0 zł

Preparat zawiera substancję: Allergen extracts

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."