Pseudovac

1 ml szczepionki zawiera antygeny Pseudomonas aeruginosa z 7 immunotypów.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pseudovac 5 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Pseudomonas aeruginosa vaccine

473.16 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka przeciwbakteryjna. Poliwalentna swoista szczepionka przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa, składająca się z połączonych w równych objętościach supernatantów zawierających antygeny strukturalne i pozakomórkowe zabitych szczepów Pseudomonas aeruginosa. Szczepy hodowane są na podłożu syntetycznym i reprezentują 7 klinicznie ważnych immunotypów (wg klasyfikacji Fisher, Devlin, Gnabasik). Pseudovac podawany profilaktycznie i leczniczo stymuluje czynną odporność organizmu, powodując wzrost przeciwciał anty – Pseudomonas w surowicy. Podany bezpośrednio po urazie, zmniejsza ryzyko wystąpienia bakteriemii i posocznicy wywołanej przez Pseudomonas aeruginosa.

Dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli i dzieci: dzień 1 - 0,2 ml szczepionki; dzień 4 - 0,4 ml szczepionki; dzień 6 - 0,6 ml szczepionki; dzień 8 - 0,8 ml szczepionki; dzień 10 - 1,0 ml szczepionki. W przypadku pacjentów z oparzeniami, szczepionkę należy podać jak najwcześniej, w 1 - 3 dobie od oparzenia i ściśle przestrzegać podanego schematu. W przypadku wystąpienia silnych odczynów miejscowych lub ogólnych należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami lub powtórzyć dawkę podaną ostatnio, dochodząc jednak konsekwentnie do dawki 1,0 ml.

Wskazania

Dzieci i dorośli w stanach zagrożenia infekcją i posocznicą wywołaną przez Pseudomonas aeruginosa ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z rozległymi oparzeniami. Profilaktycznie: uzyskanie czynnej odporności na zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa. Leczniczo: istniejące infekcje wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, w celu zwiększenia swoistej odporności i zmniejszenia ryzyka wystąpienia bakteriemii i posocznicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką, niewywołane przez Pseudomonas aeruginosa. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Ciąża lub laktacja. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zastosowania Pseudovac, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona, w takich przypadkach zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 min. pod obserwacją lekarza.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: ból głowy (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h), zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból w miejscu podania, gorączka, złe samopoczucie (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Cena

Pseudovac, cena 100% 473.16 zł

Preparat zawiera substancję: Pseudomonas aeruginosa vaccine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."