Prokit

1 tabl. powl. zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Prokit 100 szt., tabl. powl.

Itopride hydrochloride

50.0 zł 2019-04-05

Działanie

Itopryd pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego poprzez aktywność antagonistyczną wobec receptorów dopaminowych D2 oraz hamowanie działania acetylocholinoesterazy. Stymuluje uwalnianie acetylocholiny i hamuje jej rozkład. Przyspiesza opróżnianie żołądka. Działa także przeciwwymiotnie poprzez receptory D2 zlokalizowane w strefie wyzwalającej chemoreceptora. Działanie itoprydu jest wysoce specyficzne w stosunku do górnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie wpływa na stężenie gastryny we krwi. Po podaniu doustnym itopryd wchłania się szybko i niemal całkowicie (pokarm nie wpływa na wchłanianie), osiągając Cmax po 30-45 min. Biodostępność wynosi ok. 60%, co jest wynikiem metabolizmu pierwszego przejścia przez wątrobę. W ok. 96% wiąże się z białkami osocza. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie przez monooksygenazę flawinozależną (FMO3). Zidentyfikowano 3 metabolity, z których tylko jeden wykazuje niewielką aktywność, bez istotnego znaczenia farmakologicznego. Itopryd i jego metabolity są wydalane głównie w moczu. T0,5 wynosi 6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę. Dawka może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby. W badaniach klinicznych czas trwania leczenia wynosił do 8 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie obserwować i w razie wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności itoprydu u dzieci. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, przyjmować przed posiłkiem.

Wskazania

Leczenie (u pacjentów dorosłych) objawów żołądkowo-jelitowych czynnościowej niestrawności, niezwiązanej z chorobą wrzodową takich, jak: uczucie wzdęcia brzucha, uczucie nadmiernej pełności w żołądku, ból w nadbrzuszu, dyskomfort, brak łaknienia, zgaga, nudności i wymioty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na itopryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja.

Środki ostrożności

Itopryd nasila działanie acetylocholiny i może powodować działania niepożądane pochodzenia cholinergicznego. W razie wystąpienia mlekotoku lub ginekomastii należy przerwać lub zakończyć leczenie. W trakcie leczenia należy monitorować parametry hematologiczne; w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać leczenie. Brak danych dotyczących długotrwałego stosowania itoprydu. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: leukopenia, ból głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy, biegunka, zaparcie, ból brzucha, nadmierne wydzielanie śliny, ból w klatce piersiowej, ból pleców, hiperprolaktynemia, zmęczenie, drażliwość. Rzadko: wysypka, rumień, świąd. Częstość nieznana: zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, GGTP i fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny, trombocytopenia, drżenie, nudności, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN) i kreatyniny, ginekomastia, reakcje rzekomoanafilaktyczne, żółtaczka.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży lub u kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Chociaż nie wykazano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie można jednak wykluczyć osłabienia koncentracji uwagi w wyniku bardzo rzadko występujących zawrotów głowy.

Interakcje

Itopryd przyspiesza motorykę przewodu pokarmowego, co może wpływać na wchłanianie jednocześnie stosowanych leków doustnych: jest to szczególnie istotne w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym, leków o przedłużonym uwalnianiu substancji czynnej i powlekanych dojelitowych postaci farmaceutycznych. Substancje o działaniu antycholinergicznym mogą osłabiać działanie itoprydu. Cymetydyna, ranitydyna, teprenon i cetraksat nie wpływają na działanie prokinetyczne itoprydu. Nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania itoprydu i warfaryny, diazepamu, diklofenaku, tyklopidyny, nifedypiny i chlorku nikardypiny. Nie oczekuje się interakcji na poziomie cytochromu P450.

Cena

Prokit, cena 100% 50.0 zł

Preparat zawiera substancję: Itopride hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."