Polopiryna Max Hot

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Polopiryna Max Hot 8 saszetek, proszek do sporz. roztw. doustnego

Acetylsalicylic acid,

Ascorbic acid,

Caffeine

13.5 zł 2019-04-05

Działanie

Lek złożony o skojarzonym działaniu składników. Kwas acetylosalicylowy (ASA) należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania ASA polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn (hamowanie aktywności COX-1 i (lub) COX-2). Wiele danych wskazuje, że możliwy jest także ośrodkowy mechanizm działania przeciwbólowego. ASA hamuje również agregację płytek krwi. Kwas askorbowy bierze w procesach oksydacyjno-redukcyjnych zachodzących w organizmie. Jest również niezbędny do syntezy kolagenu i odnowy tkanek. Bierze udział w przemianie tyrozyny, w konwersji kwasu foliowego do folinowego, w przemianie węglowodanów, syntezie lipidów i białek, uczestniczy w metabolizmie żelaza. Poprawia oddychanie tkankowe. W okresie choroby i zdrowienia zwiększa się zapotrzebowanie na kwas askorbowy. Kofeina jest analeptykiem, pobudza ośrodek oddechowy i naczynioruchowy. Nasila działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego. Po podaniu doustnym ASA wchłania się szybko i prawie całkowicie (80-100%); kwas askorbowy wchłania się łatwo, ale w mniejszym stopniu u pacjentów z biegunką lub z chorobami przewodu pokarmowego; kofeina wchłania się szybko, osiągając Cmax w czasie 1-2 h. Stopień wiązania z białkami wynosi: 33% - ASA; 25% - kwas askorbowy; 17% - kofeina. Kwas acetylosalicylowy jest częściowo metabolizowany podczas wchłaniania. Proces ten zachodzi pod wpływem esterazy, głównie w wątrobie, ale także w surowicy krwi, erytrocytach i w mazi stawowej. Salicylany sprzęgają się głównie z glicyną do kwasu salicylurowego i z kwasem glukuronowym do glukuronianu salicylo-fenolowego i salicylo-acylowego; tylko niewielka ich część ulega hydroksylacji do kwasu gentyzynowego, kwasu 2,3-dwuhydroksybenzoesowego i 2,3,5-trójhydroksybenzoesowego. Kwas askorbowy jest metabolizowany do nieaktywnych związków wydalanych z moczem, głównie do siarczanu kwasu askorbowego i szczawianów. Kofeina metabolizowana jest w wątrobie na drodze demetylacji i utleniania, do 1-metyloksantyny, 7-metyloksantyny, kwasu 1-metylomoczowego. T0,5 kwasu acetylosalicylowego we krwi wynosi około 2-3 h, a kwasu salicylowego ok. 6 h. Ponieważ metabolizm salicylanów ulega wysyceniu, okres ich półtrwania może ulec wydłużeniu do 15-30 h po stosowaniu większych dawek. Wydalanie zachodzi z moczem głównie z postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów (tylko ok. 1% doustnej dawki ASA wydala się z moczem w postaci niezhydrolizowanej). W przeciwieństwie do innych salicylanów, niezhydrolizowany ASA nie kumuluje się we krwi po wielokrotnym podaniu. Kwas askorbowy wydalany jest z moczem. Kofeina i jej metabolity wydalane są z moczem (tylko 5-20% dawki w postaci niezmienionej). T0,5 wynosi 3-7 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli oraz młodzież w wieku ≥16 lat: 1 saszetka co 6-8 h. Nie stosować u pacjentów Sposób podania. Lek zaleca się stosować po posiłku. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody, wymieszać i wypić

Wskazania

Gorączka i ból związane z przeziębieniem i grypą. Bóle o lekkim i średnim nasileniu (ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, ból głowy).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ objawiająca się m.in. skurczem oskrzeli, zapaleniem błony śluzowej nosa, wstrząsem. Astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po podaniu ASA). Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej). Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie preparatami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg/tydzień (ryzyko mielotoksyczności). Dzieci i młodzież w wieku <16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a). III trymestr ciąży. Okres karmienie piersią.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz zaburzoną czynnością wątroby (zwiększona toksyczność salicylanów, kontrolować czynność wątroby); z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca; w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych); w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej; u pacjentów pobudzonych psychoruchowo i cierpiących na bezsenność. Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Lek należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. Ze względu na zawartość sacharozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Niepożądane działanie

Kwas acetylosalicylowy. Małopłytkowość, niedokrwistość (wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego), niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych (np. astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami, takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny), zawroty głowy (także pochodzenia błędnikowego), szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, odwracalna utrata słuchu, zaburzenia widzenia, niewydolność serca, wylew krwi do mózgu - potencjalnie zagrażający życiu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe), obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (występuje głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu), astma oskrzelowa, niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, ból brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacje, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, ALP i stężenia bilirubiny, wykwity skórne różnego rodzaju (rzadko pęcherze lub plamica), białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, gorączka. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Kwas askorbowy. Znużenie, bezsenność, senność, uczucie palenia za mostkiem. Kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystynianów lub szczawianów. Kofeina. Ból głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drżenie rąk, biegunka, nudności, wymioty, zwiększone stężenie glukozy we krwi. Kofeina może spowodować uzależnienie.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ASA u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane. ASA stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. U noworodków, których matki stosowały ASA przed porodem, obserwowano nieprawidłowe krwawienia, takie jak: wylewy podspojówkowe, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki. Obserwowano także częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały ASA na tydzień przed porodem. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Stosowanie ASA może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Z uwagi na obecność kwasu askorbowego lek może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydo-redukcyjnych (silne działanie redukcyjne); obecność kwasu askorbowego w moczu może dawać fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń stężenia glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania. Kofeina może zaburzać wyniki przepływu sercowego krwi w teście z dipyramidolem; może dawać fałszywie pozytywne wyniki testu guza chromochłonnego lub nerwiaka niedojrzałego, poprzez zwiększanie stężenia katecholamin i ich metabolitów w moczu.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy. Przeciwwskazane jest stosowanie ASA i metotreksatu w dawkach ≥15 mg/tydz., ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu ASA z metotreksatem w dawkach - nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; inne NLPZ - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek; selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego; leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd - osłabienie działania leków przeciwdnawych w wyniku z konkurencji w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe (nie zaleca się jednoczesnego stosowania); digoksyna - zmniejszenie wydalania digoksyny przez nerki, zwiększenie jej stężenia; leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika - nasilenie działanie leków przeciwcukrzycowych (nie zaleca się jednoczesnego stosowania); leki moczopędne - osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach, ponadto kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu; glikokortykosteroidy podawane ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów we krwi w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów; inhibitory ACE - osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego (przy stosowaniu dużych dawek ASA); kwas walproinowy - nasilona toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza, ponadto kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne ASA. Omeprazol nie wpływa na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Kofeina. Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram spowalniają metabolizm i (lub) wydalanie kofeiny. Barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny. Kofeina może nasilać działanie innych analeptyków i ergotaminy. Agoniści receptorów adrenergicznych, stosowane równocześnie z kofeiną mogą powodować dodatkową stymulację OUN i inne działanie toksyczne. Meksyletyna może zmniejszać eliminację kofeiny i nasilać jej działania niepożądane. Ze względu na działanie sympatykomimetyczne, duże dawki kofeiny mogą nasilać działania niepożądane inhibitorów MAO. Kofeina może przeciwdziałać efektom sedatywnym leków przeciwhistaminowych i benzodiazepin. Może działać synergistyczne z sympatykomimetykami i innymi lekami o działaniu inotropowo dodatnim w odniesieniu do wywoływania tachykardii. Może zmniejszać wydalanie teofiliny i innych metyloksantyn. Może zwiększać zależność od substancji efedrynopodobnych. Działanie terapeutyczne β-adrenolityków i kofeiny mogą być wzajemnie znoszone. Kofeina może zwiększać wydalanie litu z moczem i osłabiać jego działanie terapeutyczne. Duże dawki kofeiny mogą zmniejszać absorpcję wapnia. Cymetydyna, chinolony, erytromycyna spowalniają, natomiast leki przeciwdrgawkowe typu hydantoiny oraz palenie tytoniu przyspieszanają metabolizm kofeiny. Kwas askorbowy. Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków, np. meksyletyny. 1 g kwasu askorbowego dziennie może zwiększać dostępność biologiczną doustnych środków antykoncepcyjnych. Kortykosteroidy mogą zwiększać utlenianie kwasu askorbowego. Tetracykliny mogą zwiększać wydalanie kwasu askorbowego z moczem. Istnieją doniesienia, że kwas askorbowy w dawkach >10 g na dobę może zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych i osłabiać ich działanie. Jednoczesne stosowanie kwasu askorbowego z deferoksaminą może nasilać działanie toksyczne żelaza, głównie na serce i szczególnie u osób w podeszłym wieku. Długotrwałe stosowanie dużych dawek kwasu askorbowego może zaburzać oddziaływanie pomiędzy disulfiramem i alkoholem.

Cena

Polopiryna Max Hot, cena 100% 13.5 zł

Preparat zawiera substancję: Acetylsalicylic acid, Ascorbic acid, Caffeine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."