Polopiryna® C

1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera sód.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Polopiryna® C 10 szt., tabl. musujące

Acetylsalicylic acid,

Ascorbic acid

12.97 zł 2019-04-05

Działanie

Kwas acetylosalicylowy działa głównie przez hamowanie syntezy prostaglandyn (prostaglandyny E2, I2 oraz tromboksanu A2) na skutek zahamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Hamuje także agregację płytek krwi. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Kwas askorbowy wpływa na oddychanie tkankowe i jest niezbędny w procesach przemian zachodzących w ustroju. Kwas askorbowy jest odwracalnie utleniany do kwasu dehydroaskorbowego. Obydwa związki mają duże znaczenie w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w organizmie. W okresie choroby i zdrowienia zwiększa się zapotrzebowanie na kwas askorbowy. Kwas acetylosalicylowy z przewodu pokarmowego wchłania się w 80-100%. Szybkość wchłaniania z form rozpuszczalnych jest większa niż z postaci konwencjonalnych. Kwas askorbowy łatwo wchłania się po podaniu doustnym. W osoczu kwas acetylosalicylowy hydrolizowany jest do kwasu salicylowego, który ulega szybkiej dystrybucji w całym organizmie. Kwas salicylowy sprzęgany jest w wątrobie do kwasu salicylurowego, glukuronianu fenolowego i acylowego oraz do innych metabolitów. Wydalany jest z moczem: 1% doustnej dawki w postaci nie zhydrolizowanej, pozostała część w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów. T0,5 kwasu acetylosalicylowego wynosi 2-3 h, a kwasu salicylowego ok. 6 h. Kwas askorbowy jest metabolizowany do nieaktywnych związków wydalanych z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. jednorazowo, w razie potrzeby dawka może być powtarzana 2-3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosi 3 g. Młodzież >12 lat: 1-2 tabl. na dobę. Nie stosować dłużej niż 3 dni. Sposób podania. Lek należy przyjmować w czasie posiłku; tabletkę należy rozpuścić w 3/4 szklanki wody.

Wskazania

Bóle o słabym lub średnim nasileniu (bóle głowy, mięśniowe i stawowe oraz inne). Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność. U dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (np. ospa wietrzna, grypa), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Ostatni trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z przewlekłą niewydolnością nerek; z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym, zaburzoną czynnością wątroby (należy kontrolować czynność wątroby), a także w przypadku krwotoków z narządów rodnych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia. Leku nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika (ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego) oraz u chorych przyjmujących leki przeciw dnie. Nie stosować tabl. o zmienionym kolorze. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Lek zawiera sód (356 mg/1 tabl.), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, reakcje nadwrażliwości (w tym: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs), szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, znużenie, uczucie palenia za mostkiem, bezsenność lub senność, niewydolność serca, nadciśnienie, zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje (owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy), ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny, białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek (kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów).

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności z zastosowaniem najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres czasu. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco u płodu na układ krążenia (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla) i na nerki (niewydolność nerek z małowodziem) oraz u matki i noworodka powodować wydłużenie czasu krwawienia i hamować kurczliwość macicy. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Kwas askorbowy może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydoredukcyjnych. Obecność kwasu askorbowego w moczu daje fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń poziomu glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i wyniki fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania. Preparat stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (heparyna, warfaryna), trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), digoksyny oraz leków przeciwcukrzycowych (np.: pochodne sulfonylomocznika; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego z pochodnymi sulfonylomocznika). Jednoczesne stosowanie z NLPZ nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny - stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych jest przeciwwskazane. Glikokortykosteroidy systemowe (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego. W trakcie kortykoterapii dochodzi do zmniejszenia stężenia salicylanów w osoczu, istnieje też duże ryzyko przedawkowania salicylanów po odstawieniu glikokortykosteroidów. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (np.: probenecyd, sulfinpyrazon), inhibitorów ACE, leków moczopędnych, nasilają ototoksyczność furosemidu oraz toksyczność acetazolamidu. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków.

Cena

Polopiryna® C, cena 100% 12.97 zł

Preparat zawiera substancję: Acetylsalicylic acid, Ascorbic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."