Plofed® 1%

1 fiolka 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Plofed® 1% 10 fiolek 20 ml, emulsja do wstrz.

Propofol

116.95 zł 2019-04-05

Działanie

Krótko działający nasenny środek dożylny (anestetyk) o nie do końca poznanym mechanizmie działania. Po podaniu dożylnym w ciągu 30 s powoduje sen; budzenie po pojedynczej dawce - po 3-5 min. Szybki początek i krótki czas działania ułatwiają sterowanie głębokością znieczulenia. Po podaniu w bolusie powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego (skurczowego i rozkurczowego o około 20%), spadek systemowego oporu obwodowego, niewielkie zmiany częstości akcji serca, niewielkie zmniejszenie rzutu serca. Zmniejsza ciśnienie śródczaszkowe, przepływ mózgowy i metabolizm mózgu. W 98% wiąże się z białkami osocza. Farmakokinetyka trzyetapowa - szybka dystrybucja o T0,5 ok. 2-4 min, szybka eliminacja z T0,5 30-60 min i faza wolnego uwalniania ze słabo ukrwionych tkanek. Jest metabolizowany w wątrobie (ponad 90%), nieczynne związki propofolu i chinol są wydalane z moczem. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie, nie hamuje syntezy hormonów kory nadnerczy. Przenika przez barierę łożyska. Nie wykazuje znaczącego działania przeciwbólowego (w przypadku znieczulenia do zabiegu wskazane jest łączenie go z analgetykiem).

Dawkowanie

Dożylnie. Wprowadzenie do znieczulenia: dorośli 55 rż. oraz z 3 i 4 grupy ASA - dawki należy zmniejszyć, ok. 20 mg co 10 s; lek można podać w bolusach lub we wlewie; dzieci powyżej 8 rż. - zazwyczaj 2,5 mg/kg mc., dzieci młodsze mogą wymagać większej dawki; u dzieci z 3 i 4 grupy ASA dawki należy zmniejszyć. Podtrzymanie znieczulenia: dorośli - podawanie w powtarzanych bolusach - 25 - 50 mg w zależności od potrzeby lub we wlewie - 4-12 mg/kg mc./h; dzieci > 3 rż. - 9-15 mg/kg mc./h, w zależności od potrzeby. Sedacja z zachowaniem świadomości u dorosłych - 0,5-1,0 mg/kg mc. w czasie 1-5 min; szybkość wlewu wynosi 1,5-4,5 mg/kg mc./h; w razie konieczności można dodatkowo podać 10-20 mg propofolu w pojedynczym wstrzyknięciu;u pacjentów > 55 rż. należy zmniejszyć dawkę. Preparat należy stosować po rozcieńczeniu wyłącznie 5% roztworem glukozy w proporcji 1 obj. + 4 obj. glukozy (tj. 0,2% roztwór) lub - celem zmniejszenia bólu przy iniekcji - rozcieńczać 0,5-1,0% chlorowodorkiem lignokainy (20 obj. + 1 obj. lignokainy). Preparat można łączyć z alfentanylem (od 20:1 do 50:1).

Wskazania

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego; jako lek uspokajający do drobnych zabiegów medycznych (sedacja z zachowaniem świadomości); jako lek uspokajający podczas oddychania kontrolowanego u pacjentów dorosłych w oddziałach intensywnej terapii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propofol lub inne składniki preparatu (w tym na lecytynę jaja kurzego lub olej sojowy). Nie stosować w celu sedacji przy sztucznej wentylacji dłużej niż 3 doby; nie stosować podczas leczenia elektrowstrząsami. Nie stosować u dzieci poniżej 3 rż. oraz do sedacji w warunkach IT u pacjentów < 16 rż.

Środki ostrożności

Preparat może być stosowany jedynie przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii. Podczas stosowania należy mieć zapewnioną możliwość tlenoterapii i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ze względu na możliwość wystąpienia u znieczulanego ruchów mimowolnych należy zachować ostrożność w zabiegach wymagających całkowitego unieruchomienia pacjenta. Należy zachować ostrożność u chorych wyniszczonych, z niewydolnością układu krążenia, oddechowego, wątroby, nerek, zaburzeniami pracy serca, hipowolemią, zaburzeniami metabolizmu lipidów, padaczką (ryzyko wystąpienia napadu drgawek), w starszym wieku. Ze względu na brak działania cholinolitycznego - przy wprowadzeniu do znieczulenia należy rozważyć podanie leku antycholinergicznego, zwłaszcza u pacjentów zagrożonych lub w połączeniu z lekami mogącymi wywołać bradykardię. U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować odpowiednie leczenie poprawiające przepływ mózgowy.

Niepożądane działanie

Bardzo często (>1/10) notowano ból w miejscu wstrzyknięcia; często (1/100) - hipotensję, bradykardię (w tym ciężką, asystolię), zaczerwienienie twarzy, przemijający bezdech, nudności i wymioty w czasie wybudzania, objawy odstawienia po długotrwałym wlewie; niezbyt często (1/1000) - zakrzepicę, zapalenie żył; rzadko (1/10000) - ruchy padaczkopodobne (drgawki, mioklonie, opistotonus); bardzo rzadko (4 mg/kg/h), zapalenie trzustki, gorączkę, zmiany zabarwienia moczu (po długotrwałym stosowaniu), anafilaksję (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień, hipotensję), obrzęk płuc, kwasicę metaboliczną, hiperkaliemię, niewydolność serca. Ciężkie działania niepożądane (w tym śmiertelne) dotyczyły dawkowania niezgodnego z zaleceniami (np. duże dawki u dzieci).

Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet w ciąży; może być używany do znieczulenia do zabiegów przerwania ciąży w I trymestrze. Nie stosować w anestezji położniczej (przenika przez łożysko, może wywołać u noworodka niewydolność krążenia lub oddychania). Brak danych o bezpieczeństwie stosowania u kobiet karmiących.

Uwagi

Bezpośrednio po propofolu, bez uprzedniego przepłukania zestawu do wlewów, nie należy podawać środków hamujących przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej (atrakurium, miwakurium). Leki i płyny podawane do tego samego układu - podawać w pobliżu miejsca wkłucia, przed użyciem emulsję wstrząsnąć, zachowywać zasady aseptyki. Pacjent powinien być pouczony o zakazie spożywania alkoholu 8 h przed i 8 h po zastosowaniu propofolu.

Interakcje

Może być stosowany po powszechnie używanych lekach do premedykacji, w znieczuleniach z użyciem podtlenku azotu, wziewnych środków anestetycznych, ketaminy, środków zwiotczających, analgetyków; w skojarzeniu ze znieczuleniem zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym. Leki opioidowe, uspokajające, nasenne, anestetyki, alkohol - nasilają działanie propofolu na o.u.n, mogą zwiększyć ryzyko niewydolności układu krążenia lub oddechowego. Zaleca się stosowanie mniejszych dawek propofolu jeśli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

Cena

Plofed® 1%, cena 100% 116.95 zł

Preparat zawiera substancję: Propofol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."