Phenazolinum

1 ml roztworu zawiera 50 mg mezylanu antazoliny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Phenazolinum 10 amp., roztw. do wstrz.

Antazoline

31.19 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy I generacji, blokujący konkurencyjnie receptor histaminowy H1. Wywiera także działanie cholinolityczne i ośrodkowo hamujące. Hamuje objawy alergii, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy. Dzięki właściwościom przeciwarytmicznym stabilizuje błony komórkowe. Wpływa na poprawę przewodzenia przedsionkowo-komorowego, przyspieszając częstość rytmu komorowego u pacjentów z częstoskurczem przedsionkowym i blokiem przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz u pacjentów z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków. Po podaniu dożylnym bardzo szybko wywiera działanie przeciwarytmiczne, natomiast działanie przeciwalergiczne występuje z pewnym opóźnieniem. Antazolina przenika przez barierę krew-mózg i barierę łożyska. Jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie z moczem.

Dawkowanie

Dorośli: w odczynach alergicznych domięśniowo: 200-300 mg na dobę; w napadzie migotania przedsionków dożylnie (w ciągu 3-10 min, pod ścisłą kontrolą ciśnienia tętniczego i EKG): 100-300 mg (większe dawki należy stosować w warunkach OIOM); podawanie leku należy przerwać po uzyskaniu powrotu rytmu zatokowego. Dzieci powyżej 12 lat w odczynach alergicznych (doraźnie) domięśniowo: 50-100 mg.

Wskazania

Wspomagająco w ostrych stanach alergicznych, m.in. we wstrząsie anafilaktycznym w skojarzeniu z adrenaliną. Napadowe zaburzenia rytmu pochodzenia nadkomorowego włącznie z tachyarytmią w migotaniu przedsionków, niereagujące na standardowe leczenie przeciwarytmiczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Zaleca się unikanie stosowania antazoliny u pacjentów z padaczką w wywiadzie ze względu na doniesienia o występowaniu drgawek. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, utrwalonymi zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy i przerostem gruczołu krokowego. Unikać jednoczesnego stosowania z inhibitorami MAO, cholinolitykami (neuroleptyki fenotiazynowe, hydroksyzyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), innymi lekami działającymi hamująco na OUN, a także alkoholem.

Niepożądane działanie

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka), zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, osłabienie, senność, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, niepokój, otępienie, zaburzenia koordynacji ruchowej, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia widzenia, trudności w oddawaniu moczu. Rzadko niedokrwistość hemolityczna, hemoglobinuria, ostra niewydolność nerek.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy antazolina przenika do mleka kobiecego. Stosowanie leku jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną - podczas jego stosowania nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Barbiturany, inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, noradrenalina, adrenalina i alkohol nasilają działanie i toksyczność antazoliny. Preparat osłabia działanie fenytoiny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i steroidów.

Cena

Phenazolinum, cena 100% 31.19 zł

Preparat zawiera substancję: Antazoline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."