Perosall T 13

Perosall C: mieszanka alergenów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall D: mieszanka alergenów pyłków olchy, brzozy i leszczyny pospolitej. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml. Perosall T13: mieszanka alergenów pyłków żyta zwyczajnego, mietlicy białawej, wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, miotły zbożowej, rajgrasu wyniosłego, grzebienicy pospolitej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej i wiechliny. Zestaw do leczenia podstawowego zawiera: stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw do leczenia podtrzymującego zawiera: stężenie "4" - 5000 JS/ml. Zestaw na indywidualne zamówienie zawiera: stężenie "0" - 1 JS/ml.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Perosall T 13 but. 10 ml, roztw. do stos. podjęzyk. T13 - stężenie 4

Allergen extracts

164.21 zł 2019-04-05

Działanie

Immunoterapia preparatem polega na systematycznym podawaniu wzrastających dawek alergenu w celu wytworzenia stanu tolerancji na uczulający alergen. Mechanizm działania polega na hamowaniu tworzenia się swoistych przeciwciał IgE, przy jednoczesnym stymulowaniu produkcji IgG. Prowadzi to do złagodzenia lub ustąpienia objawów klinicznych w okresie naturalnej ekspozycji na alergen.

Dawkowanie

Preparat należy stosować przed sezonem pylenia roślin, w okresie bezobjawowym. Leczenie podstawowe. Immunoterapię należy rozpocząć od najmniejszego stężenia. Poniższe dawkowanie należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie można zmodyfikować w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie. Preparat powinien być stosowany codziennie, w dawkach zwiększanych każdego dnia o 1 kroplę, aż do osiągnięcia 10 kropli w podawanym stężeniu (stężenia "1", "2" i "3"). Po osiągnięciu stężenia "4" dawkę należy zwiększać każdego dnia o 2 krople, aż do osiągnięcia 10 kropli. W przypadku pacjentów szczególnie nadwrażliwych na alergeny pyłków leczenie podstawowe można rozpocząć od stężenia "0". Jeżeli leczenie przerwano na ponad 2 tyg. należy je rozpocząć od połowy ostatnio podanej dawki. Jeśli immunoterapię przerwano na ponad 4 tyg. odczulanie należy rozpocząć od stężenia 1. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych należy zmniejszyć dawkę, stosując mniej kropli lub mniejsze stężenie, przez co najmniej 3 dni. Następnie codziennie zwiększać dawkę o 1 kroplę zgodnie ze schematem leczenia podstawowego. Leczenie podtrzymujące. Maksymalną dobrze tolerowaną dawkę należy stosować 2 razy w tyg. Leczenie należy zakończyć 2-3 tyg. przed okresem pylenia.Podjęzykowo, na czczo, co najmniej 15 min. przed posiłkiem.

Wskazania

Swoista immunoterapia IgE zależnej alergii na pyłki chwastów (Perosall C), drzew (Perosall D) i traw (Perosall T13), potwierdzonej testem skórnym i obecnością swoistych przeciwciał u dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby autoimmunologiczne. Choroby nowotworowe. Czynna gruźlica. Stałe leczenie β-adrenolitykami (np. choroba wieńcowa, wysokie nadciśnienie tętnicze). Klinicznie jawne ciężkie niedobory immunologiczne. Brak współpracy ze strony pacjenta. Ostre choroby infekcyjne przebiegające z gorączką (odczulanie można wznowić po 5-7 dniach po ustąpieniu infekcji). Zaostrzenie przewlekłych zakażeń (odczulanie można wznowić po 5-7 dniach od ustąpienia zaostrzenia). Niestabilne choroby układu krążenia (wymagające okresowego stosowania β-adrenolityków lub inhibitorów ACE). Astma ciężka, niestabilna - z pomiarami w spirometrii - FEV1 poniżej 70% wartości należnej. Ciężkie atopowe zapalenie skóry w zaostrzeniu. Wiek poniżej 5 rż.

Środki ostrożności

Stosowane w immunoterapii preparaty są zawsze potencjalnie niebezpieczne dla pacjentów zwłaszcza szczególnie nadwrażliwych. W dniu zastosowania preparatu należy unikać nadmiernego wysiłku, picia alkoholu oraz przegrzania (np. sauna, gorący prysznic).

Niepożądane działanie

Może wystąpić świąd w gardle, pieczenie w jamie ustnej, obrzęk warg, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaostrzenie astmy, uogólniona pokrzywka, nasilenie nieżytu nosa i spojówek, ból brzucha, biegunka, uogólniony świąd skóry.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak udokumentowanych danych klinicznych, potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane. Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Interakcje

Równoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych np. przeciwhistaminowych, kromonów, kortykoidów może modyfikować (przesunąć w czasie) rzeczywistą reakcję na lek. Jeżeli szczepienie ochronne zbiega się w czasie z rozpoczęciem leczenia podstawowego, leczenie należy rozpocząć po wykonaniu szczepienia. Jeżeli szczepienie ochronne zbiega się w czasie z dawkami podtrzymującymi, szczepienie należy wykonać pomiędzy kolejnymi dawkami podtrzymującymi i kontynuować leczenie zgodnie ze schematem (nie stosować odczulania i szczepień ochronnych w tym samym dniu).

Cena

Perosall T 13, cena 100% 164.21 zł

Preparat zawiera substancję: Allergen extracts

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."