Paramax Rapid

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paramax Rapid 100 szt., tabl.

Paracetamol

21.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w OUN. Wynikiem tego działania jest zmniejszenie wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Lek nie hamuje agregacji płytek krwi. Paracetamol jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie (>90%) z przewodu pokarmowego. Cmax we krwi pojawia się po 1 h, działanie przeciwbólowe jest widoczne po ½-1 h a max. działanie jest osiągane po 2 h. Paracetamol szybko przenika do wszystkich tkanek. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. T0,5 u dorosłych wynosi 1,6 do 3,8 h. Paracetamol jest metabolizowany prawie całkowicie (>95%) w wątrobie. Główne metabolity paracetamolu u dorosłych są sprzęgane z kwasem glukuronowym, a u dzieci z siarkowym (prawie 90%). Powstający w niewielkiej ilości hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina szybko sprzęgany jest z glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym, jednak mechanizm ten szybko ulega wysyceniu. Metabolity paracetamolu są wydalane prawie całkowicie przez nerki.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (>40 kg). 1 lub 2 tabl. 1 - 3 razy na dobę. Nie należy podawać częściej niż 4 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta oraz niewydolnością nerek: dawka leku musi być mniejsza, albo należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami.

Wskazania

Podwyższona temperatura ciała. Objawowe leczenie bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego - bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa. Przeciwwskazane jest stosowanie leku równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Środki ostrożności

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek; pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni być ściśle kontrolowani. Przy przedłużonym stosowaniu (dłużej niż 3 tyg.) dużych dawek paracetamolu (>6 g u dorosłych) może wystąpić uszkodzenie wątroby nawet u osób, u których wcześniej nie diagnozowano niewydolności wątroby. Długotrwałe stosowanie paracetamolu zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek. Alkohol etylowy nasila aktywność enzymów wątrobowych metabolizujących ten lek do szkodliwych metabolitów, w związku z tym w trakcie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem G-6-PD.

Niepożądane działanie

Często: nudności, wymioty. Niezbyt często: zaparcia. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wymagające zaprzestania leczenia. Bardzo rzadko: małopłytkowość i agranulocytoza, duszność, skurcz oskrzeli, rumień, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność, zaczerwienienie skóry, wysypka lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu, ciężkie reakcje skórne, reakcje anafilaktyczne niezależne od dawki.

Ciąża i laktacja

Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Lek można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku. Lek powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

Uwagi

W zalecanych dawkach paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na ryzyko przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Przeciwwskazane jest stosowanie leku równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO, ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu - ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Induktory izoenzymu CYP2E1, takie jak izoniazyd czy ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital przyspieszają metabolizm paracetamolu - może to prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Probenecyd opóźnia eliminację metabolitów paracetamolu, przez co może zwiększać wątrobową toksyczność paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny. Lek może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny). Jednoczesne stosowanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Szybkość wchłaniania leku może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez kolestyraminę. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Cena

Paramax Rapid, cena 100% 21.0 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."