Paracetamol Hasco

1 czopek zawiera 80 mg, 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paracetamol Hasco 10 szt., czopki doodbytnicze

Paracetamol

5.86 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidowego w OUN. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Po podaniu doodbytniczym osiąga Cmax we krwi po 2-3 h od podania. Paracetamol jest rozprowadzany do większości tkanek organizmu, przenika przez łożysko a także do mleka kobiecego. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami. Stopień wiązania z białkami krwi zwiększa się ze wzrostem stężenia paracetamolu w osoczu. Metabolizm paracetamolu odbywa się głównie w wątrobie (ok. 95%) na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym i cysteiną. Powstający w niewielkiej ilości hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina łączy się szybko ze zredukowanym glutationem, jest sprzęgany z cysteiną lub kwasem merkapturowym i wydalany z moczem. W przypadku zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie hepatotoksycznego metabolitu. Produkty sprzęgania paracetamolu są wydalane z moczem. Około3% przyjętej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli: 500 mg jednorazowo, maksymalna dawka dobowa w leczeniu krótkotrwałym wynosi 4 g, a długotrwałego 2,6 g. Dzieci: jednorazowo 10-15 mg/kg mc. lub dawki jednorazowe: 3 miesiące - 1 rok: 80 mg, 2-3 lata: 125 mg, 4-6 lat: 125-250 mg, 7-8 lat: 250 mg, 9-10 lat: 250-500 mg, 11-12 lat: 500 mg; w razie potrzeby dawkę powtarzać co 4 h, ale nie więcej niż 4 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie stosować: przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci; w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni oraz w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności

W czasie przyjmowania preparatu nie należy pić alkoholu. Preparatu nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U osób z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Niepożądane działanie

Rzadko: obrzęk krtani; obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in. spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka). Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość; kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz; uczulenie; zapalenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Preparat w ciąży i podczas karmienia piersią stosować jedynie, gdy korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) czy też ryfampicyna, a także równoczesne spożywanie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy pochodnych kumaryny, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Paracetamol podwyższa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfenikolu w osoczu. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Cena

Paracetamol Hasco, cena 100% 5.86 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."