Paracetamol Filofarm

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paracetamol Filofarm 20 szt., tabl.

Paracetamol

6.7 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w OUN, wskutek czego następuje podwyższenie progu bólowego. Spadek stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W 25-50% wiąże się z białkami osocza. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie, tylko 2-4% wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej.  T0,5 wynosi 2-4 h. Głównym metabolitem (90%) jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci także z kwasem siarkowym. W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5%) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. (500-1000 mg) 3-4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabl. na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: 1 tabl. 3-4 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Należy przestrzegać co najmniej 4 h odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g). Jeżeli objawy nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy zweryfikować diagnozę.

Wskazania

Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe. Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), z ostrym zapaleniem wątroby, jednocześnie leczonych innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby, oraz u pacjentów z chorobą alkoholową lub niedożywionych (ryzyko uszkodzenia wątroby). Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek i astmą oskrzelową. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Niepożądane działanie

Rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny). Bardzo rzadko: trombocytopenia, agranulocytoza. Zgłaszano również bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych. Preparat stosowany przez dłuższy czas w dużych dawkach lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek.

Ciąża i laktacja

Lek stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Uwagi

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu.

Interakcje

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Jednoczesne stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO oraz przez okres do 2 tyg. po ich odstawieniu jest przeciwwskazane. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunisalem, sulfinpyrazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Cena

Paracetamol Filofarm, cena 100% 6.7 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."