Paracetamol Biofarm

1 tabl. zawiera 500 mg lub 1000 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Paracetamol Biofarm 10 szt., tabl. powl.

Paracetamol

6.91 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w o.u.n. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 1-4 h. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów oraz po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek leku powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby.

Dawkowanie

Doustnie. Tabl. 500 mg. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabl. jednorazowo; w utrzymującym się bólu: 1-2 tabl. 2-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h; w bólach nowotworowych: 10 mg/kg mc./dawkę co 4 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g. Dzieci w wieku 6-12 lat: 0,5-1 tabl. z zachowaniem większych odstępów czasu pomiędzy poszczególnymi dawkami niż dla dorosłych. Dzieci w wieku od 3 mż. do 6 lat: 10 mg/kg mc./dawkę, nie częściej niż co 6 h. Tabl. 1000 mg. Dorośli i dzieci od 12 lat (o mc. powyżej 50 kg): 1 tabl. jednorazowo, nie częściej niż co 4-6 h, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Należy zmniejszyć dawkę jednorazową do 500 mg, maksymalną dawkę dobową do 2000 mg paracetamolu oraz wydłużyć odstęp czasu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 6-8 h u pacjentów: o masie ciała mniejszej niż 50 kg; z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby; z zespołem Gilberta; odwodnionych, długotrwale niedożywionych oraz w przypadku przewlekłego alkoholizmu i długotrwałego leczenia.Leku nie przyjmować przez okres dłuższy niż 3 dni.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie: ból głowy, migrena, bóle reumatyczne, stawowe, mięśniowe, kostne, ból kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia i (lub) grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz do 2 tyg. po zaprzestaniu ich stosowania.

Środki ostrożności

Leku nie stosować z innymi preparatami zawierającymi paracetamol. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min) lub wątroby (skala wg Child-Pugh <9); z ostrym zapaleniem wątroby oraz przyjmujących równocześnie leki zaburzające czynność wątroby; z zespołem Gilberta; przewlekle uzależnionych od alkoholu; pacjentów odwodnionych; przewlekle niedożywionych; z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; z niedokrwistością hemolityczną oraz u pacjentów z astmą oskrzelową wrażliwych na kwas acetylosalicylowy (ryzyko krzyżowego uczulenia). Jednorazowe przyjęcie paracetamolu w dawce większej niż maksymalna dawka dobowa, może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Rutynowe stosowanie leków przeciwbólowych, w szczególności stosowanie różnych leków przeciwbólowych jednocześnie, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu (ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby).

Niepożądane działanie

Tabl. 500 mg - rzadko: złe samopoczucie, niedociśnienie, podwyższone stężenie enzymów wątrobowych; bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia, leukopenia, neutropenia). Tabl. 1000 mg - rzadko: zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi, nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego), depresja, splątanie, omamy, drżenie, ból głowy, nieprawidłowe widzenie, obrzęk, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, krwawienia, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje leku, zatrucie; bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna i pancytopenia, hipoglikemia, hepatotoksyczność, jałowy ropomocz i działania niepożądane dotyczące nerek, reakcje nadwrażliwości wymagające przerwania leczenia.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczenie stężenia glukozy w surowicy (przy pomocy oksydazy/peroksydazy glukozy) oraz oznaczenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (przy pomocy kwasu fosfowolframowego).

Interakcje

Paracetamol stosowany równocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę; jednoczesne stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane. Stosowanie paracetamolu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni po zaprzestaniu stosowania inhibitora MAO. Między przerwaniem przyjmowania paracetamolu a rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę. Wchłanianie paracetamolu może być zwiększone przez metoklopramid lub domperydon, zmniejszone zaś przez propantelinę lub cholestyraminę. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektórych leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny) oraz ryfampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet jeśli paracetamol jest stosowany w zalecanych dawkach. Probenecyd stosowany równocześnie z paracetamolem znacząco zmniejsza klirens nerkowy paracetamolu oraz hamuje sprzęganie paracetamolu z kwasem glukuronowym; podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy zmniejszyć dawkę paracetamolu. Izoniazyd zmniejsza całkowity klirens paracetamolu i może zwiększyć ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach. Salicylamidy wydłużają czas wydalania paracetamolu. Regularnie, codziennie przyjmowany paracetamol może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny lub innych leków z grupy kumaryn, co może spowodować wystąpienie krwawień. Paracetamol zastosowany sporadycznie u pacjentów przyjmujących warfarynę nie powoduje takiego ryzyka. Paracetamol stosowany jednocześnie z kofeiną działa silniej przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Jednoczesne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek. W przypadku jednoczesnego stosowania paracetamolu i zydowudyny zwiększa się ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego (szczególnie neutropenii); należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania.

Cena

Paracetamol Biofarm, cena 100% 6.91 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."