Pabal

1 ml roztw. do wstrz. zawiera 100 µg karbetocyny. Aktywność oksytocynowa wynosi ok. 50 j.m./1 ml.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pabal 5 amp., roztw. do wstrz.

Carbetocin

851.79 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczny analog oksytocyny. Karbetocyna wiąże się wybiórczo z receptorami oksytocyny w mięśniach gładkich macicy. Pobudza rytmiczne skurcze macicy, zwiększa siłę i częstotliwość skurczów samoistnych oraz zwiększa napięcie mięśnia macicy. Stabilne obkurczanie macicy po podaniu karbetocyny uzyskuje się w ciągu 2 min. Działanie pojedynczej dożylnej dawki karbetocyny porównywalne jest z działaniem trwającego wiele godzin wlewu oksytocyny. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 1 h; 0,5 wynosi ok. 40 min.

Dawkowanie

Dożylnie, w jednorazowym wstrzyknięciu 1 ml. Preparat należy podać jak najszybciej po porodzie, najlepiej przed usunięciem łożyska. Nie należy podawać kolejnych dawek karbetocyny. Lek podaje się powoli, przez ponad 1 min. Dzieci i młodzież: brak dostępnych danych.

Wskazania

Zapobieganie atonii macicy po urodzeniu dziecka przez cięcie cesarskie wykonywane w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub dokanałowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, oksytocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i okres porodu przed urodzeniem dziecka. Choroby wątroby lub nerek. Stan przedrzucawkowy i rzucawka. Ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe. Padaczka. Karbetocyny nie wolno stosować do indukcji porodu.

Środki ostrożności

Karbetocyna przeznaczona jest do stosowania tylko w dobrze wyposażonych, specjalistycznych oddziałach położniczych przez doświadczony, wykwalifikowany i stale obecny personel medyczny. Karbetocynę należy stosować ostrożnie u pacjentek z migreną, astmą i chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także we wszelkich stanach, w których szybki wzrost objętości płynu pozakomórkowego może zagrozić już przeciążonemu układowi; lekarz może podjąć decyzję o podaniu karbetocyny po dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści, jakie może przynieść podanie karbetocyny w tych przypadkach. Wyniki badań na zwierzętach wykazały, że karbetocyna nieznacznie działa przeciwdiuretycznie (aktywność wazopresynowa: <0,025 j.m. na 1 ml roztworu) i dlatego nie można wykluczyć ryzyka hiponatremii, zwłaszcza u pacjentek otrzymujących równocześnie dużą objętość płynów dożylnie. Należy rozpoznać wczesne oznaki senności, apatii i bólu głowy, aby zapobiec wystąpieniu drgawek i śpiączki. W przypadku utrzymującej się hipotonii lub atonii macicy i wynikającego stąd nadmiernego krwawienia, należy rozważyć dodatkowe leczenie oksytocyną i (lub) ergometryną. Nie ma danych na temat dodatkowych dawek karbetocyny, ani na temat stosowania karbetocyny w przypadku atonii macicy utrzymującej się po uprzednim podaniu oksytocyny. Stosowanie karbetocyny w którymkolwiek okresie przed urodzeniem dziecka nie jest właściwe, ponieważ jej działanie obkurczające macicę utrzymuje się przez kilka godzin po wstrzyknięciu pojedynczej dawki leku w odróżnieniu od szybkiego przemijania działania obkurczającego macicę obserwowanego po przerwaniu wlewu z oksytocyny. W przypadku utrzymywania się krwawienia z macicy po podaniu karbetocyny, należy ustalić przyczynę. Należy uwzględnić takie przyczyny krwawienia jak: zatrzymane fragmenty łożyska, nieodpowiednie opróżnienie lub zszycie macicy, zaburzenia krzepliwości krwi. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w cukrzycy ciężarnych. Skuteczność karbetocyny po porodzie naturalnym nie była oceniana.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, ból brzucha, uczucie ciepła, ból głowy, drżenie, świąd, obniżenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca. Często: niedokrwistość, metaliczny smak w ustach, wymioty, ból pleców, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, duszność, dreszcze, ból. W pojedynczych przypadkach: nadmierna potliwość, tachykardia.

Ciąża i laktacja

Karbetocyna jest przeciwwskazana w ciąży i nie wolno jej używać do wywoływania porodu. W trakcie badań klinicznych nie było doniesień o znaczącym działaniu hamującym laktację. Uważa się, że małe ilości karbetocyny, przechodzące po pojedynczym wstrzyknięciu do siary lub mleka matek, a następnie połykane przez dziecko, ulegają degradacji enzymatycznej w jelicie.

Interakcje

Podczas badań klinicznych karbetocynę podawano z różnymi lekami przeciwbólowymi, przeciwskurczowymi oraz środkami stosowanymi do znieczulenia zewnątrzoponowego lub dokanałowego i nie stwierdzono żadnych interakcji. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, jednak ze względu na to, że karbetocyna ma budowę podobną do budowy oksytocyny, nie można wykluczyć interakcji związanych z oksytocyną. Obserwowano wystąpienie ciężkiego nadciśnienia, gdy oksytocyna została podana w ciągu 3-4 h po profilaktycznym zastosowaniu leku naczynioskurczowego jednocześnie z blokadą ogona końskiego. Przy jednoczesnym stosowaniu z alkaloidami sporyszu, takimi jak metylergometryna, oksytocyna i karbetocyna mogą nasilać działanie zwiększające ciśnienie krwi tych substancji. Jeśli oksytocyna lub metylergometryna podawana jest po karbetocynie, może wystąpić ryzyko skumulowanej ekspozycji. Prostaglandyny nasilają działanie oksytocyny, stąd należy spodziewać się, że jest to również możliwe w odniesieniu do karbetocyny. Nie zaleca się równoczesnego stosowania prostaglandyn i karbetocyny; jeśli środki te są podawane równocześnie, pacjentka powinna być pod obserwacją. Niektóre wziewne środki znieczulające, takie jak halotan i cyklopropan, mogą nasilać działanie hipotensyjne i osłabiać wpływ karbetocyny na macicę. Podczas równoczesnego stosowania z oksytocyną stwierdzano przypadki arytmii.

Cena

Pabal, cena 100% 851.79 zł

Preparat zawiera substancję: Carbetocin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."