Orocal D3 Lemon

1 tabl. do żucia zawiera węglan wapnia, odpowiadający 500 mg wapnia oraz sproszkowany koncentrat cholekalcyferolu, odpowiadający 10 µg wit. D3.  Preparat zawiera izomaltozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Orocal D3 Lemon 30 szt., tabl. do żucia

Calcium,

Colecalciferol

18.96 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat uzupełniający niedobór składników mineralnych, zawierający związki wapnia, witaminę D. Wit. D3 zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia. Podawanie wapnia i wit. D przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu hormonu przytarczyc (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i może prowadzić do zwiększonej resorpcji kości. Wapń. Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki. 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów, pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, około 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami. Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego. Cholekalcyferol. Wit. D3 jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim. Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi w połączeniu ze specyficznymi globulinami. Jest przekształcany w wątrobie przez hydroksylację do 25-hydroksykalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do aktywnego 1,25-dihydroksykalcyferolu. 1,25-dihydroksykalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D3 jest przechowywana w tkance tłuszczowej i mięśniach, a wydalana z kałem i moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabl. 1 - 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Dzieci i młodzież: preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Pacjenci z niewydolnością nerek: preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością wątroby: nie jest wymagana modyfikacja dawki. Sposób podania. Tabl. należy żuć lub ssać.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie niedoborów wit. D i wapnia u osób w podeszłym wieku. Preparat uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i wit. D.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (przesączanie kłębuszkowe < 30 ml/min/1,73 m2). Choroby i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii. Kamica nerkowa. Hiperwitaminoza D.

Środki ostrożności

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi i u pacjentów z tendencją do tworzenia się kamieni. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzeń czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Należy stosować z ostrożnością u pacjentów z hiperkalcemią oraz objawami zaburzenia czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów; należy uwzględnić ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. Podczas jednoczesnego przyjmowania innych preparatów zawierających wit. D i (lub) leków lub pokarmów zawierających wapń (np. mleko) istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii i zespołu mleczno-alkalicznego z następowym zaburzeniem czynności nerek, w związku z tym należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek. Preparat powinien być stosowany ostrożnie u chorych na sarkoidozę, z powodu ryzyka zwiększenia metabolizmu wit. D3 do jej aktywnych metabolitów - u tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. Należy stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii. Ze względu na zawartość izomaltazy i sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria. Rzadko: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka. Bardzo rzadko: zespół mleczno-alkaliczny (częste parcie na mocz; utrzymujący się ból głowy; utrzymująca się utrata apetytu; nudności lub wymioty; nietypowe uczucie znużenia lub osłabienia; hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek), obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania, świąd, wysypka i pokrzywka. Pacjenci z niewydolnością nerek: potencjalne ryzyko hiperfosfatemii, wapnicy nerek i kamicy nerkowej.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku niedoborów wapnia i wit. D. W czasie ciąży dobowe spożycie nie powinno przekraczać 2500 mg wapnia i 4000 j.m. wit. D. U kobiet w ciąży powinno się unikać przedawkowania wapnia i witaminy D, ponieważ trwała hiperkalcemia była powiązana z niepożądanym działaniem na rozwijający się płód. Nie ma danych świadczących o teratogennym działaniu witaminy D w dawkach leczniczych u ludzi. Preparat może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D przenikają do mleka kobiecego, co należy uwzględnić podając dodatkowo witaminę D dziecku. Badania na zwierzętach wykazują toksyczny wpływ dużych dawek witaminy D na rozrodczość.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem, dlatego z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkalcemii należy regularnie badać stężenie wapnia w surowicy w przypadku jednoczesnego podawania leków. Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie tetracyklin, dlatego powinny być one podawane co najmniej 2 h przed lub 4 - 6 h po doustnym przyjęciu. Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D - u tych pacjentów należy kontrolować zapis EKG i stężenie wapnia w surowicy. Podczas jednoczesnego stosowania bifosfonianów, powinny być one podawane co najmniej 1 h przed przyjęciem preparatu, ponieważ ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym może ulec zmniejszeniu. Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy równoczesnym stosowaniu wapnia z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny, w związku z tym należy zachować, co najmniej 4 h przerwy podczas stosowania wapnia i lewotyroksyny. Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może być zmniejszone, przy równoczesnym stosowaniu z wapniem, dlatego należy je przyjmować 2 h przed lub 6 h po przyjęciu wapnia. Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku i ranelinianu strontu, w związku z tym preparaty zawierające żelazo, cynk lub ranelinian strontu należy przyjmować co najmniej 2 h przed przyjęciem lub po przyjęciu preparatu. Leczenie orlistatem może potencjalnie zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (np. witamina D3).

Cena

Orocal D3 Lemon, cena 100% 18.96 zł

Preparat zawiera substancję: Calcium, Colecalciferol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."