Optilyte

1000 ml roztworu zawiera: 5,75 g chlorku sodu, 4,62 g trójwodnego octanu sodu, 0,90 g dwuwodnego cytrynianu sodu, 0,26 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,38 g chlorku potasu, 0,20 g sześciowodnego chlorku magnezu. Preparat zawiera: 141 mmol/1000 ml Na+, 34 mmol/1000 ml CH3COO-, 3 mmol/1000 ml C6H5O73-, 2 mmol/1000 ml Ca2+, 5 mmol/1000 ml K+, 1 mmol/1000 ml Mg2+, 109 mmol/1000 ml Cl-.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Optilyte pojemnik 1000 ml KabiPac z kapslem, roztw. do inf.

Electrolytes

2019-04-05

Działanie

Izotoniczny płyn przeznaczony do infuzji dożylnych, zawierający: sole sodu, potasu, wapnia i magnezu, których niedobory występują najczęściej w stanach chorobowych prowadzących do zaburzeń równowagi elektrolitowej. Skład preparatu jest zbliżony do składu elektrolitowego osocza. Podanie dożylne roztworu wpływa na gospodarkę wodno - elektrolitową. Stosowany jest do odtworzenia fizjologicznych stężeń jonów i ilości wody w organizmie. Jony sodu są głównymi kationami występującymi w płynie pozakomórkowym. Po podaniu dożylnym jony sodu przenikają do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Nadmierna podaż jonów sodu lub zmniejszenie wydalania jonów sodu z moczem sprzyja powstawaniu obrzęków. Jony potasu występują w płynie wewnątrzkomórkowym, a stężenie jonów potasu we krwi i innych płynach pozakomórkowych jest niskie. Po podaniu dożylnym jony wapnia początkowo występują w postaci zjonizowanego wapnia w osoczu, a następnie mogą ulegać wiązaniu przez składniki krwi i przedostawać się do tkanek. Po podaniu dożylnym preparatu może wystąpić krótkotrwały, niewielki wzrost ciśnienia krwi, spowodowany głównie zwiększeniem objętości krwi krążącej (hiperwolemią). Po podaniu dożylnym, wydalanie składników preparatu odbywa się głównie przez nerki (jony sodu w 95%; jony potasu w 80-90%; jony wapnia w około 20-60%; jony chloru w 98%), a tylko w niewielkiej ilości z potem lub przez przewód pokarmowy.

Dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie ustalane jest w zależności od stanu klinicznego pacjenta, zapotrzebowania na płyny i elektrolity, wieku, masy ciała i wyników badań laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowana dawka w infuzji dożylnej: 1000 ml w ciągu doby. Maksymalna szybkość infuzji: zależy od stanu klinicznego pacjenta. Zaleca się podawanie z szybkością 3 ml/kg mc./h (210 ml/h dla pacjenta o mc. 70 kg). Maksymalna dawka dobowa: zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny i elektrolity. Dorośli pacjenci: maksymalna dawka dobowa, to 40 ml/kg mc.

Wskazania

Pozajelitowe wyrównanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, przy nadmiernej utracie płynów i elektrolitów spowodowanej np. wymiotami i biegunką lub przez przetoki jelitowe czy żółciowe, albo w przypadku niedostatecznej doustnej podaży płynów. Nawadniania w okresie okołooperacyjnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze. Ostra niewydolność nerek. Hiperwolemia. Hipernatremia. Hiperkaliemia. Hiperkalcemia. Hipermagnezemia. Obrzęk płuc.

Środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu należy obserwować stan kliniczny pacjenta i w miarę potrzeby oznaczyć stężenie elektrolitów i parametry równowagi kwasowo -zasadowej oraz ilość wydalanego moczu. U pacjentów z hiperkalciurią lub kamicą nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z moczem. Ze względu na występujące w roztworze jony sodu należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, przewlekłą niewydolnością nerek i w innych stanach klinicznych z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem jonów sodu. Podczas szybkiego podawania, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów ze zmniejszoną tolerancją na przeciążenie układu krążenia mogą występować: obrzęk płuc, niewydolność krążenia. Ze względu na obecność jonów wapnia, preparatu nie należy podawać podczas przetaczania krwi równocześnie przez ten sam zestaw, ponieważ może wystąpić ryzyko wykrzepiania.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: zapalenie żyły w miejscu podania, wynaczynienie, podwyższenie temperatury ciała, zakrzepica żyły. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Jeżeli podczas stosowania roztworu wystąpi gorączka lub inne powikłania, należy przerwać podawanie preparatu.

Ciąża i laktacja

Preparat może być podawany w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tylko, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na możliwość retencji jonów sodu, należy zachowywać szczególną ostrożność podczas pozajelitowego stosowania preparatu u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami lub mineralokortykosteroidami. Równoczesne stosowanie leków moczopędnych może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Występujące w preparacie jony wapnia mogą zmieniać działanie leków blokujących kanały wapniowe. Jony potasu mogą zmieniać działanie glikozydów nasercowych. Ze względu na zawartość licznych składników mineralnych, preparatu nie należy używać do rozcieńczania leków podawanych w infuzji dożylnej. Ze względu na obecność wapnia, preparatu nie należy mieszać z roztworami zawierającymi węglany, fosforany, aminokwasy i emulsje tłuszczowe.

Preparat zawiera substancję: Electrolytes

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."