Omacor

1 kaps. zawiera 1000 mg estrów etylowych kwasów omega-3, w tym: 460 mg estru etylowego kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 380 mg estru etylowego kwasu dokozaheksaenowego (DHA).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Omacor 28 szt., kaps. miękkie

Omega-3-acid ethyl esters 90

161.17 zł 2019-04-05

Działanie

Niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. EPA i DHA są słabo wykorzystywanymi substratami enzymów odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów i hamują estryfikację innych kwasów tłuszczowych. Zmniejszają stężenie lipoprotein VLDL i triglicerydów we krwi. Lek zwiększa stężenie cholesterolu LDL u niektórych pacjentów z hipertriglicerydemią. Zwiększenie stężenia cholesterolu HDL jest niewielkie. W trakcie leczenia preparatem dochodzi do zmniejszenia wytwarzania tromboksanu A2 oraz do niewielkiego wydłużenia czasu krwawienia. Badania farmakokinetyczne wykazały, że dochodzi do pełnej hydrolizy estru etylowego z jednoczesnym zadowalającym poziomem wchłaniania EPA i DHA i ich wbudowywania w fosfolipidy osocza i estry cholesterolu.

Dawkowanie

Doustnie. Po zawale mięśnia sercowego: 1 kaps. na dobę. Hipertriglicerydemia: na początku leczenia 2 kaps. na dobę; w przypadku braku wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej dawkę można zwiększyć do 4 kaps. na dobę. Nie są dostępne informacje dotyczące stosowania preparatu u dzieci i młodzieży (nie zaleca się stosowania), u osób w wieku > 70 lat, u pacjentów z niewydolnością wątroby. Sposób podania. Aby uniknąć dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, kaps. można przyjmować w trakcie posiłku.

Wskazania

Po zawale mięśnia sercowego. Leczenie uzupełniające w ramach wtórnej prewencji po zawale mięśnia sercowego, łącznie z innymi standardowo stosowanymi lekami (np. statynami, lekami przeciwpłytkowymi, β-adrenolitykami, inhibitorami ACE). Hipertriglicerydemia. U osób z endogenną hipertriglicerydemią jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie wyłącznie diety nie wystarcza do uzyskania wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej: typu IV - w monoterapii lub typu IIb/III - w skojarzeniu ze statynami, o ile obniżenie stężenia triglicerydów jest niewystarczające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Ze względu na umiarkowane wydłużenie czasu krwawienia (w przypadku stosowania wysokich dawek, tj. 4 kaps.) u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe należy wykonywać regularne badania kontrolne i w razie potrzeby korygować dawkowanie. Należy uwzględnić możliwość wydłużenia czasu krwawienia u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka krwotoków (ze względu na ciężkie urazy, zabiegi chirurgiczne itp.). W trakcie leczenia preparatem dochodzi do zmniejszenia wytwarzania tromboksanu A2. Nie stwierdzono istotnego wpływu na inne czynniki krzepnięcia. Dane kliniczne dotyczące stosowania leku u pacjentów >70 lat są ograniczone. Dane dotyczące stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek są ograniczone. U niektórych pacjentów odnotowano mały ale znaczący wzrost (w zakresie wartości prawidłowych) aminotransferaz AspAT i AlAT, jednak brak danych wskazujących na zwiększenie ryzyka u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy regularnie kontrolować poziom aminotransferaz (AspAT i AlAT) u pacjentów z jakimikolwiek objawami niewydolności wątroby (zwłaszcza w przypadku stosowania wysokich dawek, tj. 4 kaps.). Stosowanie leku nie jest wskazane w egzogennej hipertriglicerydemii (hiperchylomikronemii typu 1) oraz we wtórnej endogennej hipertriglicerydemii (zwłaszcza w przebiegu niekontrolowanej cukrzycy). Brak jest doświadczeń z podawaniem leku u osób z hipertriglicerydemią w skojarzeniu z fibratami. Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Niepożądane działanie

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym wzdęcia, ból brzucha, zaparcie, biegunka, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów, odbijanie, refluks żołądkowo-przełykowy, nudności, wymioty). Niezbyt często: hiperglikemia, dna moczanowa, zawroty głowy, zaburzenia smaku, bóle głowy, niedociśnienie, krwawienie z nosa, krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, wysypka. Rzadko: nadwrażliwość, zaburzenia czynności wątroby(w tym zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej), pokrzywka.

Ciąża i laktacja

Preparat nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Spodziewany jest brak wpływu lub nieistotny wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Po równoczesnym podaniu z warfaryną nie wystąpiły powikłania krwotoczne. Jednakże w razie stosowania takiego skojarzenia lub odstawienia preparatu należy kontrolować czas protrombinowy. Ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia) - należy kontrolować czas protrombinowy. Brak doświadczeń w stosowaniu w skojarzeniu z fibratami.

Cena

Omacor, cena 100% 161.17 zł

Preparat zawiera substancję: Omega-3-acid ethyl esters 90

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."