Oftaquix® sine

1 ml kropli do oczu, roztwór, zawiera 5,12 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 5 mg lewofloksacyny. 1 poj. jednodawkowy (0,5 ml) zawiera 2,5 mg lewofloksacyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oftaquix® sine 20 poj. 0,5 ml, krople do oczu, roztw.

Levofloxacin

65.0 zł 2019-04-05

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów w postaci preparatu do stosowania miejscowego, izomer ofloksacyny. Hamuje topoizomerazy bakteryjne typu II – gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Lewofloksacyna działa głównie na gyrazę DNA bakterii Gram-ujemnych i topoizomerazę IV bakterii Gram-dodatnich. Działa na bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus MSSA, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes i S. viridans), bakterie Gram-ujemne (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa - izolaty powszechne) oraz na Chlamydia trachomatis. Oporność nabyta może wystąpić w przypadku: Staphylococcus aureus MRSA, S. epidermidis i Pseudomonas aeruginosa - izolaty szpitalne. Po wkropleniu do oka, lewofloksacyna łatwo utrzymuje się w obrębie filmu łzowego.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 1 rż.: przez pierwsze 2 dni 1-2 krople co 2 h do worka spojówkowego zainfekowanego oka (do 8 razy na dobę, z wyjątkiem godzin snu). Następnie od 3. do 5. dnia 1-2 krople 4 razy na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie trwa zazwyczaj 5 dni (czas trwania terapii zależy od bakteriologicznego i klinicznego przebiegu zakażenia). W przypadku jednoczesnego stosowania innych preparatów ocznych, konieczne jest zachowanie przynajmniej 15 min. przerw pomiędzy zakrapianiem poszczególnych leków. Nie ustalono bezpieczeństwa oraz skuteczności leku w leczeniu owrzodzeń rogówki i rzeżączkowego zapalenia spojówek u noworodków. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 1 rż. ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Zawartość pojemnika jednodawkowego jest wystarczająca do zaaplikowania do obydwu oczu. Lek należy zastosować natychmiast po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego; lek wyłącznie do jednorazowego użytku.

Wskazania

Miejscowe leczenie powierzchownych bakteryjnych zakażeń oczu, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę u pacjentów w wieku od 1 roku. Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych regulujących właściwe stosowanie leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewofloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie wstrzykiwać podspojówkowo. Nie podawać bezpośrednio do przedniej komory oka. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na lewofloksacynę, należy przerwać stosowanie leku. Długotrwałe stosowanie lewofloksacyny może spowodować nadmierne namnożenie drobnoustrojów opornych na leczenie, w tym także grzybów. W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy klinicznej w rozsądnym okresie, należy przerwać stosowanie preparatu i wdrożyć leczenie alternatywne. Zawsze, gdy jest to uzasadnione klinicznie, u pacjenta należy przeprowadzić odpowiednie badania z zastosowaniem metod powiększających, takich jak biomikroskopia z użyciem lampy szczelinowej oraz, jeśli to wskazane, barwienie rogówki fluoresceiną. Pacjenci, u których stwierdzono objawy bakteryjnego zapalenia spojówek, nie powinni nosić soczewek kontaktowych.

Niepożądane działanie

Często: pieczenie oka, pogorszenie widzenia i pasma wydzieliny śluzowej. Niezbyt często: zmatowienie powiek, obrzęk spojówek, odczyn brodawkowaty spojówek, obrzęk powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, ból oka, przekrwienie spojówek, grudki spojówek, uczucie suchości oka, rumień powieki i światłowstręt, ból głowy, nieżyt nosa. Rzadko: reakcje alergiczne nie dotyczące oczu, w tym wysypka skórna. Bardzo rzadko, nieznana: anafilaksja, obrzęk krtani. W badaniach klinicznych nie obserwowano osadów na rogówce.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść uzasadnia potencjalne ryzyko dla płodu.

Uwagi

Preparat wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli występują przemijające zaburzenia widzenia, należy doradzić pacjentowi, aby odczekał do odzyskania pełnej zdolności widzenia przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Ponieważ maksymalne stężenia lewofloksacyny w osoczu po podaniu do oka są co najmniej 1000 razy mniejsze od stężeń obserwowanych po podaniu standardowych dawek doustnych, jest mało prawdopodobne, aby interakcje występujące po podaniu ogólnym leku były istotne klinicznie podczas stosowania preparatu.

Cena

Oftaquix® sine, cena 100% 65.0 zł

Preparat zawiera substancję: Levofloxacin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."