Ofloxacin-POS

1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ofloxacin-POS but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Ofloxacin

23.77 zł 2019-04-05

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów do stosowania miejscowego. Gatunki zazwyczaj wrażliwe na ofloksacynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (MSSA); bakterie tlenowe Gram-ujemne: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae i Klebsiella pneumoniae), Acinetobacter baumannii, Acinetobacter lwoffii, Moraxella catarrhalis. Gatunki, w których może wystąpić oporność nabyta: Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus pneumoniae, gronkowce koagulazo-ujemne, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa. Średnie stężenie ofloksacyny w filmie łzowym, mierzone 4 h po podaniu miejscowym (9,2 μg/g), było wyższe niż minimalne stężenie ofloksacyny in vitro wynoszące 2 μg/ml, niezbędne do zahamowania wzrostu 90% szczepów bakteryjnych w oku (MIC90). Maksymalne stężenie ofloksacyny w surowicy krwi po dziesięciu dniach miejscowego podawania było około 1000 razy niższe niż w przypadku doustnego podawania ofloksacyny i nie zaobserwowano żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Dawkowanie

1 kropla do worka spojówkowego zainfekowanego oka (oczu) co 2-4 h przez pierwsze 2 dni, a następnie 4 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni. U pacjentów w podeszłym wieku, jak również u dzieci i młodzieży modyfikacja dawki nie jest konieczna. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do oczu, należy zachować przynajmniej 15-min przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków, a maść do oczu należy zawsze nakładać jako ostatnią.

Wskazania

Miejscowe leczenie (u dzieci i dorosłych) powierzchownych zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówki i zapalenie rogówki wywoływane drobnoustrojami wrażliwymi na ofloksacynę. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu należy wziąć pod uwagę możliwość przedostania się leku do nosogardła, co może przyczynić się do występowania i rozprzestrzeniania się oporności bakteryjnej. Długotrwałe stosowanie ofloksacyny może spowodować nadmierne namnożenie drobnoustrojów niewrażliwych. W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy klinicznej w przewidywanym okresie, należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć leczenie alternatywne. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne. W trakcie stosowania preparatu należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.), aby zapobiec wystąpieniu nadwrażliwości na światło. Zgłaszano występowanie zespołu Stevensa-Johnsona oraz przypadki zmętnienia rogówki u pacjentów otrzymujących miejscowe leki okulistyczne zawierające ofloksacynę, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem leku nie został ustalony. Długotrwałe stosowanie dużych dawek innych fluorochinolonów u zwierząt doświadczalnych powodowało zmętnienie soczewki. Działanie to nie zostało jednak stwierdzone u ludzi, ani też u zwierząt (w tym małp) podczas stosowania miejscowych leków okulistycznych zawierających ofloksacynę przez okres do 6 mies. Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ofloksacyny w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków. Stosowanie kropli do oczu zawierających ofloksacynę u noworodków z zakażeniem przedniego odcinka oczu wywołanym przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia trachomatis nie jest zalecane i nie zostało ocenione w tej grupie pacjentów (zaleca się stosować odpowiednie leczenie układowe). Ze względu na ryzyko perforacji rogówki należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu w leczeniu pacjentów z ubytkami nabłonka rogówki lub owrzodzeniem rogówki. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienia oczu i zostać wchłonięty przez miękkie soczewki kontaktowe powodując ich odbarwienie. Odradza stosowanie się soczewek kontaktowych podczas leczenia zakażenia oka.

Niepożądane działanie

Często: podrażnienie oka, uczucie dyskomfortu w oku. Częstość nieznana: nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne oczu), zawroty głowy, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, nieostre widzenie, światłowstręt, obrzęk oka, uczucie ciała obcego w oku, zwiększone łzawienie, zespół suchego oka, ból oka, swędzenie oka, swędzenie powiek, przekrwienie gałki ocznej, nudności, obrzęk wokół oczu, obrzęk twarzy.

Ciąża i laktacja

Przewiduje się, że ogólnoustrojowa ekspozycja na ofloksacynę po podaniu kropli do oczu jest mała. Lek może być stosowany podczas ciąży, jeśli jest to konieczne. Przewiduje się, że po zastosowaniu kropli do oczu, stężenie ofloksacyny w mleku matki jest minimalne. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest to wskazane.

Uwagi

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia - do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Wykazano, że niektóre chinolony podawane układowo hamują klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny. Badania dotyczące interakcji ofloksacyny podawanej układowo wykazały, że ofloksacyna nie miała znaczącego wpływu na klirens metaboliczny kofeiny i teofiliny. Pomimo doniesień o zwiększonym występowaniu działania toksycznego na o.u.n. w wyniku układowego stosowania fluorochinolonów w skojarzeniu z układowo stosowanymi NLPZ, działanie to nie zostało potwierdzone przy jednoczesnym stosowaniu NLPZ i ofloksacyny.

Cena

Ofloxacin-POS, cena 100% 23.77 zł

Preparat zawiera substancję: Ofloxacin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."