Norprolac®

1 tabl. zawiera 25 µg, 50 µg, 75 µg lub 150 µg chinagolidu w postaci chlorowodorku. Tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Norprolac® 30 szt., tabl.

Quinagolide

251.05 zł 2019-04-05

Działanie

Wybiórczy agonista receptora dopaminowego D2 o przedłużonym działaniu, nienależący do pochodnych sporyszu lub ergoliny. Wywiera silny, hamujący wpływ na wydzielanie prolaktyny, nie obniża sekrecji innych hormonów przysadkowych. U niektórych pacjentów zmniejszeniu wydzielania prolaktyny mogą towarzyszyć krótkotrwałe, niewielkie zwiększenia stężenia hormonu wzrostu w osoczu, ich znaczenie kliniczne nie jest znane. Po podaniu doustnym chinagolid szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami w 90%. Jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Ponad 95% leku wydala się w postaci metabolitów z kałem i z moczem. Odpowiedź kliniczna w postaci znaczącego obniżenia stężenia prolaktyny następuje w ciągu 2 h po podaniu leku, osiąga maksimum w ciągu 4-6 h i utrzymuje się około 24 h. Zdecydowaną zależność między dawką a odpowiedzią terapeutyczną stwierdza się dla czasu trwania, ale nie dla stopnia zmniejszenia stężenia prolaktyny. Zmniejszenie stężenia prolaktyny było zbliżone do maksymalnego po podaniu pojedynczej doustnej dawki dobowej 50 µg, a większe dawki nie powodowały istotnie silniejszego działania, ale wydłużały czas jego trwania. T0,5 po podaniu jednorazowym wynosi 11,5 h, w stanie równowagi 17 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 25 µg/dobę przez pierwsze 3 dni, następnie 50 µg/dobę przez 3 dni, a od siódmego dnia 75 µg/dobę. W razie potrzeby, można stopniowo zwiększać dawkę dobową o 75 µg w odstępach nie krótszych niż 1 tydzień, aż do uzyskania zadowalającego efektu leczniczego. Przeciętna dawka podtrzymująca wynosi 75 lub 150 µg/dobę. Mniej niż 1/3 pacjentów wymaga stosowania dawki ≥300 µg/dobę (w takich przypadkach dawkę dobową można zwiększać o 75-150 µg, w odstępach nie krótszych niż 4 tyg., do czasu uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego lub do czasu, gdy zmniejszona tolerancja ogranicza dalsze zwiększanie dawki). Szczególne grupy pacjentów. Doświadczenie u osób w podeszłym wieku oraz u dzieci jest ograniczone. Sposób podania. Tabletki przyjmować raz na dobę, wieczorem, z niewielką ilością pożywienia.

Wskazania

Hiperprolaktynemia (samoistna lub spowodowana mikro- lub makrogruczolakiem przysadki wydzielającym prolaktynę).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko niedociśnienia ortostatycznego i omdlenia, zaleca się pomiar ciśnienia krwi w pozycji leżącej i stojącej w pierwszych dniach leczenia oraz w czasie zwiększania dawki. W kilku przypadkach, także u pacjentów, u których w wywiadzie nie występowała choroba psychiczna, leczenie preparatem powiązane było z występowaniem ostrej psychozy, która zwykle ustępowała po przerwaniu leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z epizodami psychotycznymi w wywiadzie. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Stosowanie chinagolidu powiązane było z występowaniem senności. Stosowaniu innych agonistów dopaminy towarzyszyły nagłe napady snu, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona, pacjentów należy o tym poinformować. U pacjentów, u których wystąpiła senność należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia. Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się. W takich przypadkach zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki lub stopniowe odstawienie leku. Ograniczona liczba pacjentów w podeszłym wieku leczona była chinagolidem w dawce 50-300 µg/dobę z powodu gruczolaków przysadki mózgowej i reumatoidalnego zapalenia stawów. Leczenie trwało 6-93 miesiące i było dobrze tolerowane. Ograniczona liczba dzieci (7-17 lat) była leczona chinagolidem w dawce 75-600 µg/dobę z powodu gruczolaków wydzielających prolaktynę. Leczenie trwało od 1 roku do 5 lat i było dobrze tolerowane. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, wymioty, ból i zawroty głowy, zmęczenie. Często: jadłowstręt, bezsenność, niedociśnienie ortostatyczne (rzadko może prowadzić do omdlenia), niedrożność nosa, ból brzucha, zaparcia lub biegunka, osłabienie mięśniowe. Rzadko: przemijająca ostra psychoza, senność. Może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Ciąża i laktacja

Po stwierdzeniu ciąży lek należy odstawić, chyba że istnieją względy lekarskie uzasadniające kontynuowanie leczenia. Jeśli pacjentka z gruczolakiem przysadki zaszła w ciążę, a leczenie preparatem zostało przerwane, niezbędna jest ścisła kontrola podczas całej ciąży. U kobiet z zaburzeniami płodności zależnymi od prolaktyny leczenie preparatem może przywrócić płodność, dlatego kobietom w wieku rozrodczym, które nie chcą zajść w ciążę, należy zalecić stosowanie skutecznej metody  antykoncepcji. Brak danych na temat przenikania chinagolidu do mleka matki. Jeżeli podczas leczenia utrzymuje się laktacja, nie zaleca się karmienia piersią.

Uwagi

W pierwszych dniach leczenia preparat może zmniejszać zdolność reagowania, należy to wziąć pod uwagę, np. podczas prowadzenia pojazdów. Pacjenci, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu, do czasu ustąpienia tych objawów nie powinni prowadzić pojazdów i nie podejmować działań, których wykonywanie w czasie upośledzenia sprawności może narazić ich lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci.

Interakcje

Leki o silnym działaniu antagonistycznym w stosunku do dopaminy (np. neuroleptyki) mogą osłabiać działanie chinagolidu. Ostrożnie stosować w połączeniu z innymi lekami działającymi na receptory 5-HT1A lub 5-HT2. Z uwagi na ograniczone dane dotyczące enzymów biorących udział w metabolizmie chinagolidu oraz możliwego wpływu chinagolidu na farmakokinetykę innych leków, np. poprzez hamowanie enzymatyczne, należy zachować ostrożność, jeśli chinagolid stosuje się z innymi lekami, w szczególności silnie hamującymi enzymy metabolizujące leki. Alkohol może zmniejszać tolerancję na chinagolid.

Cena

Norprolac®, cena 100% 251.05 zł

Preparat zawiera substancję: Quinagolide

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."