Nilogrin®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 30 mg nicergoliny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nilogrin® 30 szt., tabl. powl.

Nicergoline

2019-04-05

Działanie

Nicergolina jest pochodną ergoliny, której struktura naturalnie występuje w alkaloidach sporyszu. Stwierdzono, że nicergolina poprawia warunki metaboliczno hemodynamiczne w mózgu. Nicergolina posiada też właściwości przeciwdziałające agregacji płytek krwi oraz korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne. Nicergolina dobrze wchłania się po podaniu doustnym (90-100% dawki). Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie 1-1,5 h od podania. Wiązanie nicergoliny z białkami osocza, wyznaczone in vitro, wynosiło 82-87%. Metabolizm nicergoliny zachodzi we krwi i tkankach na drodze hydrolizy (przy udziale esteraz) i demetylacji, oraz w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glikuronowym. W wymienionych reakcjach szybkiemu metabolizmowi ulega co najmniej 90% wchłoniętej dawki. Głównym aktywnym metabolitem nicergoliny jest 10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (MDL), pozostałe dwa główne metabolity to 10-metoksy-1,6-dimetyloergolino-8-beta-metanol (1-MMDL) i 1-hydroksymetylo-10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (1-OHMMDL). Nicergolina wydala się głównie przez nerki (66-80%), a w niewielkim stopniu z kałem (10-20%). T0,5 niezmienionej nicergoliny wynosi 2,5 h, zaś metabolitów 12-17 h (MDL) i 2-4 h (1-MMDL).

Dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie. Dawki dobowe leku wynoszą 10-60 mg. Przeciętnie podaje się 30 mg na dobę (1 tabl. 10 mg 3 razy na dobę) lub 60 mg na dobę (1 tabl. 30 mg 2 razy na dobę). U pacjentów wrażliwych, u których lek powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej. U pacjentów wymagających podawania leku raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano. Leczenie nicergoliną jest długotrwałe; co 6 miesięcy należy weryfikować celowość dalszego stosowania leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) dawkowanie powinno być zmniejszone. Ze względu na brak wystarczających danych o bezpieczeństwie i skuteczności nie należy stosować leku u dzieci. Sposób podania. Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostry krwotok mózgowy. Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych spadków ciśnienia krwi. Ciąża i karmienie piersią. Świeży zawał mięśnia sercowego. Ciężka bradykardia. Jednoczesne stosowanie leków α- lub β-adrenomimetycznych.

Środki ostrożności

U pacjentów z nadciśnieniem, stosowanie nicergoliny może powodować stopniowe zmniejszanie ciśnienia krwi. Nicergolina może nasilać efekty działania stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność w okresie rozpoczynania leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia krwi i konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz u pacjentów leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego. Zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwpłytkowe oraz przeciwzakrzepowe, ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może nasilać ich działanie. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: niedociśnienie, bradykardia, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu, nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga, rumień, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości, złe samopoczucie. Opisano 1 przypadek niemożności osiągnięcia ejakulacji oraz 1 przypadek wystąpienia wysypki liszajowatej. Przy długotrwałym stosowaniu pochodnych ergoliny opisywano przypadki występowania zmian w opłucnej i w płucach, zmniejszenia grubości opłucnej lub powstania wysięków (u 2 pacjentów rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc).

Ciąża i laktacja

Stosowanie nicergoliny przez kobiety ciężarne oraz karmiące piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony OUN (np. senność i zawroty głowy) - należy zalecić pacjentowi ostrożność i unikanie prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu przed upewnieniem się, że leczenie nie wywołuje tych objawów.

Interakcje

Nicergolina może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych. Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny na OUN.

Preparat zawiera substancję: Nicergoline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."