Nicerin®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg nicergoliny; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nicerin® 30 szt., tabl. powl.

Nicergoline

29.38 zł 2019-04-05

Działanie

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną ergoliny. Poprawia warunki metaboliczno-hemodynamiczne naczyń krwionośnych i korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne krwi. Działa jako antagonista receptorów α1-adrenergicznych, w wyniku czego rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi w tętnicach. Zwiększa aktywność neuroprzekaźników w układzie cholinergicznym i katecholaminergicznym. Hamuje agregację płytek krwi, pobudza aktywność metaboliczną, w wyniku czego zwiększa się wykorzystanie tlenu i glukozy oraz wykazuje własności neurotroficzne i przeciwoksydacyjne. Nicergolina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po 1-1,5 h. Jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie, głównie w wyniku hydrolizy pod wpływem esteraz. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2,5 h. Ok. 80% nicergoliny i jej metabolitów jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem.

Dawkowanie

Doustnie: 10-60 mg na dobę, zazwyczaj 10 mg 3 razy na dobę. Co 6 mies. należy rozważać konieczność dalszego stosowania nicergoliny. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny >2 mg/dl) dawkę należy zmniejszyć. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów > 65 lat. Sposób podania. Tabl. należy przyjmować przed posiłkiem, a w przypadku dolegliwości żołądkowych w czasie posiłku, popijając wodą; tabletek nie należy rozgryzać.

Wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka bradykardia. Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne. Świeży zawał mięśnia sercowego. Krwotok. Jednoczesne stosowanie leków α- i β-adrenolitycznych.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną bradykardią; u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, dną moczanową w wywiadzie i u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nicergolina stosowana w dawkach terapeutycznych nie powoduje istotnych, gwałtownych zmian ciśnienia tętniczego krwi, jednak może spowodować stopniowe obniżanie ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ponadto może nasilać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych - należy zachować ostrożność w okresie rozpoczynania leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego. Nicergolina hamuje agregację płytek dlatego może nasilać działanie leków przeciagregacyjnych oraz przeciwzakrzepowych - należy zachować ostrożność w przypadku terapii skojarzonej. Długotrwałe stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem włóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowo i w okolicy serca) - należy monitorować pacjentów przyjmujących nicergolinę pod kątem wystąpienia włóknienia, nawet po zakończeniu leczenia. Stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów jak po zatruciu alkaloidami sporyszu. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: dyskomfort w obrębie jamy brzuszne. Niezbyt często: pobudzenie, stan splątania, bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Częstość nieznana: uczucie gorąca, wysypka. Po wprowadzeniu nicergoliny do obrotu, podczas jej długotrwałego stosowania w zaleconej dawce, zgłaszano przypadki zwłóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowo i w okolicy serca); włóknienie to reakcja przebiegająca powoli, pojawia się po upływie długiego czasu od zakończenia leczenia i rozpoznawana jest z opóźnieniem.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i zawsze pod bezpośrednim nadzorem lekarskim. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony o.u.n. (np. senność, zawroty głowy) - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do momentu upewnienia, że lek nie wywołuje tych objawów.

Interakcje

Nicergolina nasila działanie leków przeciwnadciśnieniowych. Nie należy stosować nicergoliny jednocześnie z innymi lekami α i β-adrenolitycznymi, ponieważ może wystąpić bradykardia, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Ponieważ nicergolina jest metabolizowana przez CYP2D6, nie można wykluczyć interakcji z lekami ulegającymi temu samemu procesowi. Nicergolina może zmieniać metabolizm i eliminację kwasu moczowego, dlatego należy zachować ostrożność stosując ją jednocześnie z lekami wpływającymi na metabolizm kwasu moczowego. Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwagregacyjnych, w tym kwasu acetylosalicylowego na hemostazę; okres krwawienia może być wydłużony. Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny dotyczące układu nerwowego.

Cena

Nicerin®, cena 100% 29.38 zł

Preparat zawiera substancję: Nicergoline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."