Nefopam Jelfa

1 tabl. powl. zawiera 30 mg chlorowodorku nefopamu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nefopam Jelfa 20 szt., tabl. powl.

Nefopam hydrochloride

26.86 zł 2019-04-05

Działanie

Nieopioidowy lek przeciwbólowy, wykazujący również działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe, miejscowo znieczulające. Nie działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, zapierająco, nie wpływa hamująco na ośrodek oddechowy. Silny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny: przypuszczalny punkt uchwytu działania analgetycznego dotyczy zstępujących dróg serotoninergicznych, ale dokładny mechanizm działania leku nie jest znany. Przez zwiększenie stężenia amin katecholowych w szczelinach synaptycznych działa również chrono- i inotropowo dodatnio. W zakresie oddziaływania na OUN może powodować zarówno euforię i pobudzenie jak i sedację. Działanie analgetyczne odpowiada około 1/3 równowagowej dawki morfiny, jest zatem około 10 razy silniejsze od ASA. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (absorbcja 95-100%), osiągając Cmax we krwi po około 1-3 h. W 71-76% wiąże się z białkami osocza, część niezwiązana ulega szybkiej dystrybucji do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga tam około 25% Cmax we krwi). Jest metabolizowany w wątrobie w procesie N-dezmetylacji i N-oksydacji do 7 metabolitów, z których 5 nie ma działania przeciwbólowego, a 2 wykazują działanie przewyższające działanie substancji wyjściowej o około 2%. T0,5 we krwi nefopamu wynosi około 4 h (3-8 h); T0,5 metabolitów: 2,2-9,2 h. Metabolity są wydalane z moczem (87%) i kałem (8%) w formie połączeń z kwasem glukuronowym. Około 5% dawki jest wydalane w postaci nie zmienionej. Lek przenika do mleka matki.

Dawkowanie

Doustnie: 1-3 tabl. 3 razy na dobę w zależności od reakcji chorego. Zalecana dawka początkowa - 60 mg (2 tabl.) 3 razy na dobę. W podeszłym wieku stosować mniejsze dawki tj. 30 mg (1 tabl.) 3 razy na dobę. Sposób podania. Tabletki przyjmować podczas jedzenia lub po posiłkach.

Wskazania

Łagodne i umiarkowane bóle ostre (np. bóle pooperacyjne). Niezbyt nasilone bóle przewlekłe (np. bóle w chorobach nowotworowych).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Padaczka. Dzieci w wieku do 12 lat. Nie stosować jednocześnie z leczeniem inhibitorami MAO i do 3 tyg. po ich odstawieniu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u osób z chorobami wątroby lub nerek, w podeszłym wieku, u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego i trudnościami w oddawaniu moczu.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, które w większości przypadków nie prowadzą do wymiotów; nadmierne pocenie się. Częstość nieznana: stan splątania, zawroty głowy, roztargnienie, nadmierne pobudzenie, bezsenność, lęk, utrata łaknienia, śpiączka, zaburzenia widzenia, tachykardia, suchość w jamie ustnej, trudności w przełykaniu, wysypki skórne, trudności w oddawaniu moczu. Uważa się, że lek może powodować uzależnienie psychiczne typu amfetaminowego, co jednak nie zostało udowodnione.

Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. Lek może być podawany jedynie, gdy jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne a stosowanie innego leku jest przeciwwskazane lub niemożliwe. Nefopam przenika do mleka matki (niemowlę otrzymuje około 3% dawki przyjętej przez matkę) - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

W czasie leczenia chory nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. Lek może powodować nie związane z krwinkomoczem różowe zabarwienie moczu i bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Interakcje

Nie łączyć z inhibitorami MAO - mogą wystąpić poważne interakcje (hipertermia, nadciśnienie złośliwe, tachykardia, zaburzenia rytmu serca). Ostrożnie stosować z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nefopam może nasilać działanie leków cholinolitycznych lub sympatykomimetycznych. Z paracetamolem zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Rezerpina hamuje działanie przeciwbólowe nefopamu. Nie udowodniono interakcji z alkoholem, lekami nasennymi, przeciwhistaminowymi - nie należy jednak stosować leku równocześnie z tymi substancjami.

Cena

Nefopam Jelfa, cena 100% 26.86 zł

Preparat zawiera substancję: Nefopam hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."