Nasehaler

1 dawka aerozolu donosowego zawiera 50 µg furoinianu mometazonu. Zawiesina zawiera chlorek benzalkoniowy (0,2 mg/g).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Nasehaler 140 dawek, aerozol do nosa, zaw.

Mometasone furoate

2019-04-05

Dawkowanie

Donosowo. Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Dorośli i dzieci od 12 lat: 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 200 µg). Po opanowaniu objawów dawkę zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego (całkowita dawka 100 µg); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym. Jeśli objawy nie zostaną wystarczająco opanowane, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 400 µg). Po uzyskaniu poprawy zaleca się zmniejszenie dawki. Początek działania obserwowano w ciągu 12 h od podania pierwszej dawki, ale pełnego działania preparatu można nie uzyskać w ciągu pierwszych 48 h, dlatego preparat należy stosować regularnie. Dzieci 6-11 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 100 µg). Polipy nosa. Dorośli: dawka początkowa wynosi 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 200 µg). Jeśli po 5-6 tyg. objawy nie zmniejszą się wystarczająco, dawkę dobową można zwiększyć do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dawka 400 µg). Dawkowanie należy następnie zmniejszyć do najmniejszej dawki, która skutecznie kontroluje objawy. Jeśli po upływie 5-6 tyg. stosowania preparatu 2 razy na dobę nie obserwuje się poprawy, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. W badaniach dotyczących leczenia polipów furoinian mometazonu był stosowany przez 4 miesiące.

Wskazania

Leczenie objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i u dzieci w wieku od 6 lat. U pacjentów, u których stwierdza się w wywiadzie umiarkowane lub ciężkie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, profilaktyczne stosowanie leku można rozpocząć w okresie do 4 tyg. poprzedzających przewidywany początek okresu pylenia. Leczenie objawów polipowatości nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość składniki preparatu. Aktualne, nieleczone miejscowe zakażenie, obejmujące błonę śluzową nosa. Ze względu na hamujący wpływ glikokortykosteroidów na gojenie ran, pacjenci po niedawno przebytym zabiegu chirurgicznym w obrębie nosa lub niedawno przebytym urazie nosa nie powinni stosować glikokortykosteroidów donosowo, zanim nie dojdzie do całkowitego wygojenia ran.

Niepożądane działanie

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Często: ból głowy, krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie, podrażnienie lub owrzodzenie błony śluzowej nosa. Polipowatość nosa. Dawka 200 µg 2 razy na dobę - bardzo często: krwawienie z nosa; często: podrażnienie gardła, ból głowy; niezbyt często: zakażenia górnych dróg oddechowych. Dawka 200 µg raz na dobę - często: zakażenia górnych dróg oddechowych, krwawienie z nosa, ból głowy. Ponadto podczas stosowania leku rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego (w tym skurcz oskrzeli, duszność). Bardzo rzadko obserwowano: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia smaku i węchu. Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania glikokortykosteroidów, szczególnie podczas stosowania dużych dawek przez dłuższy czas. U dzieci otrzymujących donosowo glikokortykosteroidy w zarejestrowanych dawkach opisywano przypadki spowolnienia wzrastania.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży (brak badań). Noworodki urodzone przez matki, które podczas ciąży otrzymywały glikokortykosteroidy, należy uważnie obserwować pod kątem niedoczynności nadnerczy. Nie stosować w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla matki uzasadniają potencjalne ryzyko dla karmionego piersią dziecka.

Preparat zawiera substancję: Mometasone furoate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."