Naproxen Hasco

1 czopek zawiera 250 mg lub 500 mg naproksenu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Naproxen Hasco 10 szt., czopki doodbytnicze

Naproxen

13.75 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego polega na hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co prowadzi do zahamowania syntezy prostaglandyn. Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po 2-4 h osiąga maksymalne stężenie we krwi. T0,5 wynosi 12-15 h. Metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, a wydalany głównie w moczu.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli: reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 250-500 mg 2 razy na dobę; ostra dna moczanowa: pierwsza dawka 750 mg, a następnie 250 mg co 8 h; doraźnie w zwalczaniu bólu: pierwsza dawka 500 mg, a następnie 250 mg co 6-8 h; ostre bóle mięśniowo-stawowe: dawka początkowa 500 mg, a następnie 250 mg co 6-8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1250 mg. Dzieci powyżej 5 lat: młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: zalecana dawka 10 mg/kg mc. 2 razy na dobę (co 12 h). Preparat nie jest zalecany w jakimkolwiek innym wskazaniu u dzieci poniżej 16 lat. U pacjentów w podeszłym wieku zastosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Wskazania

Choroby reumatyczne: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Ostry napad dny moczanowej. Ostre bóle mięśniowo-stawowe: skręcenia, uszkodzenia powysiłkowe, ból lędźwiowy, wypadnięcie jądra miażdżystego, zapalenie ścięgien, zapalenie kaletek maziowych, fibromialgia. Bóle innego pochodzenia (np. bóle menstruacyjne, ból głowy).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na naproksen lub inne składniki preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, przebiegająca z objawami alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Czynna lub wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u osób z czynnikami powikłań kardiologicznych - nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą lub z zaburzeniami prawidłowego krążenia obwodowego, a także u osób palących. Zachować ostrożność oraz stosować najmniejszą skuteczną dawkę u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji; należy przerwać stosowanie preparatu w takich przypadkach. Nie zaleca się jednoczesnego podawania naproksenu i innych NLPZ, w tym leków z grupy selektywnych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko działań niepożądanych). Naproksen hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia, zwłaszcza u osób, u których wcześniej występowały zaburzenia krzepnięcia lub zażywających leki przeciwzakrzepowe (np. dikumarol). Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego (możliwość nasilenia obrzęków obwodowych), z niewydolnością wątroby (u pacjentów z marskością wątroby następuje zmniejszenie stężenia naproksenu w osoczu, z równoczesnym zwiększeniem ilości niezwiązanego naproksenu) oraz u pacjentów w podeszłym wieku (nie wskazana jest długotrwała terapia; zwiększone ryzyko działań niepożądanych); stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli) oraz z zaburzoną czynnością nerek (okresowo kontrolować stężenie kreatyniny w osoczu i klirens kreatyniny). Naproksen może maskować objawy innej choroby, utrudniając jej diagnostykę. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów nadwrażliwości. Podczas stosowania naproksenu, zmniejszenie dawki steroidów lub ich odstawienie powinno odbywać się powoli i wymaga uważnej obserwacji pacjenta (ryzyko wystąpienia m.in. niewydolności kory nadnerczy i zaostrzenia objawów zapalenia stawów). Jeśli podczas leczenia wystąpią zaburzenia oka (zapalenie tarczy nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego) należy wykonać badanie okulistyczne. Należy zachować rozwagę u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu, należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Jednoczesne stosowanie warfaryny lub heparyny należy prowadzić pod kontrolą.

Niepożądane działanie

Często: niestrawność, zgaga, nudności, bóle brzucha; zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie. Niezbyt często: biegunka, zaparcia, wymioty; wysypka, pokrzywka, świąd; ospałość, bezsenność, senność. Rzadko: krwawienia z żołądka i jelit, krwawe wymioty, smoliste stolce; obrzęk naczynioruchowy; upośledzona czynność nerek. Bardzo rzadko: owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, zapalenie okrężnicy, owrzodzenia żołądka i jelit; zapalenie wątroby (przypadki śmiertelne), żółtaczka; łysienie, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, liszaj płaski, martwica naskórka, nadwrażliwość na światło (włączając przypadki przypominające porfirię skórną późną), pęcherzowe oddzielanie się naskórka; zapalenie kłębuszków nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, krwiomocz, białkomocz, hiperkalemia, podwyższony poziom kreatyniny w surowicy, martwica brodawek nerkowych, niewydolność nerek; drgawki, zaburzenia zdolności koncentracji, zapalenie opon mózgowych; duszność, obrzęki, kołatanie serca, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze; trombocytopenia, granulocytopenia włączając agranulocytozę, eozynofilia, leukopenia, zapalenie naczyń, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna; zapalenie naczyń; eozynofilowe zapalenie płuc, astma, obrzęk płuc; szumy uszne, zaburzenia słuchu; zaburzenia widzenia, zmętnienie rogówki, wewnątrzgałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, pozagałkowe zapalenia nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego; reakcje anafilaktoidalne (gorączka, łagodny obrzęk obwodowy, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, osłabienie mięśniowe); podwyższone stężenia kreatyniny, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, hiperkaliemia. Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach związane jest z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic.

Ciąża i laktacja

Preparat w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazany (opóźnia akcję porodową, wpływa na układ sercowo-naczyniowy płodu). Leku nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, z wyjątkiem przypadków gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Nie stosować preparatu podczas karmienia piersią. Maksymalne stężenie w mleku kobiet karmiących piersią osiągane jest w ciągu 4 h po podaniu. Naproksen może wpływać na płodność kobiet, stąd nie jest zalecany u kobiet planujących zajście w ciążę.

Uwagi

Zaleca się wstrzymanie podawania naproksenu na 48 h przed oceną czynności kory nadnerczy, ze względu na możliwość zafałszowania wyników oznaczenia 17-ketosteroidów oraz kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu. Podczas leczenia regularnie kontrolować pacjentów, zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów stosujących lek długotrwale. U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek należy okresowo sprawdzać stężenie kreatyniny we krwi oraz klirens kreatyniny. Ze względu na możliwość wystąpienia u pacjentów senności, zawrotów głowy, bezsenności i depresji, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.

Interakcje

Równoczesne podawanie związków neutralizujących sok żołądkowy lub cholestyraminy z naproksenem może opóźniać jego wchłanianie. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny. Przyjmowanie pokarmu nie wpływa znacząco na stopień wchłaniania naproksenu. Naproksen może hamować działanie moczopędne furosemidu. Hamuje wydalanie soli litu i metotreksatu. Probenecyd zwiększa stężenie naproksenu w osoczu i wydłuża jego T0,5. Równoczesne stosowanie z glikozydami naparstnicy, może zmniejszać ich wydalanie przez nerki, powodując zwiększenie ich stężenia w osoczu. Naproksen może zmniejszać hipotensyjne działanie propranololu i innych leków blokujących receptory β-adrenergiczne, jak też zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek związane ze stosowaniem inhibitorów ACE. Należy zachować ostrożność podając równocześnie cyklosporynę z powodu zwiększenia jej stężenia w surowicy i związanego z tym ryzyka wystąpienia działania nefrotoksycznego. Naproksen stosowany jednocześnie z hydantoiną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i sulfonoamidami zwiększa ich działanie na drodze wypierania połączeń z białkami. Należy zachować ostrożność stosując równocześnie kortykosteroidy z powodu zwiększenia ryzyka występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych. NLPZ zmniejszają działanie mifeprystonu; podawanie naproksenu można rozpocząć po 8-12 dniach od przyjęcia ostatniej dawki mifeprystonu. Jednoczesne podawanie kwasu acetylosalicylowego zwiększa klirens nerkowy naproksenu i zmniejsza jego stężenie w surowicy. Leczenie skojarzone z fluorochinolonami zwiększa ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. Leki przeciwagregacyjne i nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, mogą zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Cena

Naproxen Hasco, cena 100% 13.75 zł

Preparat zawiera substancję: Naproxen

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."